Persoonsgebonden budget

Kunt u zich door een (lichamelijke) beperking moeilijk zelf redden in huis? Of is het niet voor uzelf en heeft u hulp of zorg nodig voor uw kind of ander familielid? U heeft dan misschien recht op een maatwerkvoorziening uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) of Jeugdzorg. Een voorziening die geregeld kan worden via een persoonsgebonden budget (pgb).

Maatwerkvoorziening

Het wijkteam gaat met u in gesprek om samen een oplossing te zoeken of hulp te bieden bij uw ondersteuningsvraag. Het kan zijn dat er een maatwerkvoorziening nodig is. Een maatwerkvoorziening is hulp die past bij uw situatie, wanneer andere oplossingen niet geschikt of genoeg zijn.

Persoonsgebonden Budget

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag waarmee u zelf hulp kunt inkopen. U regelt dan zelf de maatwerkvoorziening die de gemeente aan u heeft toegewezen.

Contact met het wijkteam

Heeft u een ondersteuningsvraag, dan kunt u contact opnemen met het wijkteam. Een wijkteammedewerker maakt dan een afspraak met u. Met de wijkteammedewerker bekijkt u welke mogelijkheden er zijn in uw omgeving. Ook kijkt u of er meer nodig is, zoals gespecialiseerde zorg of hulpmiddelen. Daarna kunnen de wijkteams terugvallen op verschillende zorginstellingen of kan de maatwerkvoorziening geregeld worden vanuit het pgb.

Over een pgb vanuit de Wmo betaalt u een eigen bijdrage van € 20,60. Bij de Jeugdwet of Wmo 18- betaalt u geen eigen bijdrage. Zie website CAK voor meer informatie.

Bij een pgb krijgt u het bedrag niet op uw bankrekening. U betaalt de zorgverleners dus niet zelf. U geeft de Sociale Verzekeringsbank (SVB) opdracht om uw zorgverleners te betalen. De SVB betaalt zorgverleners via een factuur, een urenbriefje of een maandelijkse betaling.