Mijn kind wordt 18 of 27 jaar

Als uw kind 18 of 27 wordt kan er veel veranderen. U leest op deze pagina wat de belangrijkste veranderingen zijn.

Als uw kind 18 jaar wordt, kan er veel veranderen. Hieronder leest u de belangrijkste dingen waar u en uw kind aan moeten denken. Ook kunt u een vragenlijst invullen op de website van de Rijksoverheid. De vragenlijst op de website van de Rijksoverheid vertelt wat u moet doen wanneer uw kind 18 jaar wordt.
 

Uw bijstandsuitkering

Als uw kind 18 jaar wordt, heeft dit geen invloed op de hoogte van uw bijstandsuitkering.

Uw vermogen

Bent u alleenstaande ouder en wordt uw jongste of enige kind 18? Dan heeft dit wel invloed op het vermogen wat u mag hebben als u in de bijstand zit. Vanaf dat moment geldt namelijk niet meer de vermogensgrens voor een alleenstaande ouder, maar die voor alleenstaande. Voor de vermogensgrenzen van 2023, bekijkt u de pagina over de hoogte van bijstandsuitkeringen.

Woning voor uw kind

De wachtlijsten voor een woning zijn lang. Schrijf uw kind daarom op tijd in voor een woning.

Zorgverzekering voor uw kind

Iedere Nederlander moet vanaf de 18e verjaardag zelfstandig verzekerd zijn bij een zorgverzekering. Vergeet niet om voor uw kind ook de zorgtoeslag aan te vragen bij de Belastingdienst.

Studiefinanciering aanvragen bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Is uw kind student of scholier? Vraag dan op tijd studiefinanciering of WTOS aan via www.duo.nl om de studie of schoolkosten te kunnen betalen.

Aanvullende bijzondere bijstand in geval van WTOS

Ontvangt uw kind van 18 jaar of ouder Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS)? Dan is er misschien recht op aanvullende bijzondere bijstand. Voor jongeren van 18 tot en met 20 jaar gaan wij ervan uit dat ouders bijdragen in de kosten van levensonderhoud van het kind. Dit is de onderhoudsplicht. Dit is een wettelijke verplichting. Als je als ouder(s) te weinig geld hebt om op deze manier bij te dragen, dan kan er bijzondere bijstand verleend worden. Dit is dan als aanvulling op de basistoelage WTOS. Met weinig geld bedoelen we in dit geval een inkomen dat gelijk is aan de bijstandsnorm die in uw situatie geldt. De hoogtes van de normen vindt u op de pagina ‘hoogte bijstandsuitkeringen‘.

Veranderingen doorgeven aan de Belastingdienst

Geef veranderingen altijd door aan de Belastingdienst. Sommige veranderingen kunnen namelijk van invloed zijn op uw toeslagen.

Kostgeld betalen?

Het kan verstandig zijn om afspraken met elkaar te maken over kostgeld. Voor u vallen sommige inkomsten weg als uw kind 18 wordt. Denk aan het kindgebondenbudget en de kinderbijslag. Daarnaast leert uw kind op deze manier om te gaan met het betalen van vaste kosten. Dit is voor later belangrijk.

Poster met uitleg als uw kind 18 jaar wordt
Klik op de afbeelding voor een vergroting

Als u een bijstandsuitkering ontvangt, kan de kostendelersnorm gelden wanneer uw kind 27 jaar wordt. U kunt uw kosten namelijk delen met mensen van 27 jaar en ouder waarmee u samenwoont. Als uw kind die bij u woont ook een bijstandsuitkering ontvangt, geldt de kostendelersnorm ook voor hem of haar. Hieronder leest u of uw kind wel of niet meetelt als kostendeler en hoe dit van invloed is op uw bijstandsuitkering.
 

Wanneer geldt de kostendelersnorm?

Wordt uw kind 27? Dan geldt de kostendelersnorm als uw inwonende kind:

  • werkt;
  • een uitkering heeft;
  • geen inkomsten heeft.

Wanneer geldt de kostendelersnorm niet?

Wordt uw kind 27? Dan geldt de kostendelersnorm niet als uw inwonende kind:

  • een BBL of BOL opleiding volgt;
  • studeert en recht heeft op studiefinanciering;
  • een opleiding volgt en recht heeft op een tegemoetkoming WTOS.

Meer informatie over studiefinanciering en WTOS vindt u op de website Dienst Uitvoering Onderwijs.

Meer informatie over de kostendelersnorm vindt u op de pagina ‘kostendelersnorm‘.
Uitleg als uw kind 27 jaar wordt
Klik op de afbeelding voor een vergroting