Hoogte bijstandsuitkeringen, betaaldata en uitkeringsspecificaties

De bijstandsuitkering is een netto-uitkering. De bedragen in de overzichten op deze pagina zijn de bedragen die betaald worden. Over deze bedragen heeft de gemeente loonbelasting en premies betaald. Heeft u inkomsten uit een deeltijdbaan of andere inkomsten? Dan vullen wij deze inkomsten aan tot het bijstandsbedrag dat voor u geldt.

Personen van 21 jaar tot AOW leeftijd Per maand
Alleenstaanden/eenpersoonshuishoudens € 1.283,83
Alleenstaande ouders / Eenpersoonshuishouden € 1.283,83
Partners / gehuwden en samenwonenden € 1.834,04
2 kostendelers* € 917,02
3 kostendelers* € 794,75
4 kostendelers* € 733,62
5 kostendelers* € 696,94
6 kostendelers* € 672,54

*In de meeste gevallen geldt de kostendelersnorm als u met meer mensen boven de 27 jaar in één huis woont. Kijk op de pagina kostendelersnorm voor meer informatie over wat een kostendeler en kostendelersnorm precies is.

Personen van 18-21 jaar Per maand
Alleenstaanden € 316,94
Alleenstaande ouders € 316,94
Partners / gehuwden en samenwonenden:  
Beiden 18 tot 21 jaar, zonder kinderen € 633,88
Beiden 18 tot 21 jaar, met kinderen € 1.000,69
Eén jonger dan 21 jaar, zonder kinderen € 1.233,96
Eén jonger dan 21 jaar, met kind(eren) € 1.600,77
Eén jonger dan 21, met kind(eren) en kostendelers, norm jongere partner € 683,75
Eén jonger dan 21, zonder kind(eren) en kostendelers, norm jongere partner € 316,94

De vakantietoeslag is 5% van de bijstandsuitkering. De vakantietoeslag wordt opgespaard en één keer in het jaar in de maand juni uitbetaald of eerder als uw bijstandsuitkering is gestopt.

Het aanvragen van een daklozenuitkering is persoonsgebonden. Neem hiervoor contact op met uw consulent.

Hier kunt u gegevens opvragen of inzien vanaf 2023. Ook kunt u hier nu aanvragen doen.

Wat kunt u opvragen?

  • Jaaropgaven
    (let op: de jaaropgave van het voorgaande jaar staat eind januari voor u klaar om in te zien)
  • Uitkeringsspecificaties

Wat kunt u inzien?

  • De laatst gedane stortingen
  • Het opgebouwde vakantiegeld
  • Eventueel opgebouwde schuld

Let op!

U kunt de jaaropgave 2022 niet downloaden of opslaan. Deze is persoonlijk met de post naar u verstuurd. Heeft u hem niet ontvangen en wilt u de jaaropgave 2022 alsnog ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Leefsituatie Maximaal toegestaan vermogen
Gezamenlijke huishouding € 15.150
Alleenstaande ouder € 15.150
Alleenstaande € 7.575

Om te bepalen of u recht heeft op bijstand bekijken wij of u niet te veel eigen geld heeft, zoals uw spaargeld. Uw eigen geld wordt berekend aan de hand van uw schulden en de waarde van uw spullen. Heeft u meer geld dan de wettelijke grens? Dan kunt u hiermee uw eten en verzorging betalen. U heeft dan geen recht op bijstand totdat u dit geld hiervoor heeft gebruikt. Het bedrag dat u maximaal mag hebben hangt af van met wie u samenleeft.

De leeftijd waarop u in 2024 recht heeft op een AOW-pensioen is 66 jaar en 10 maanden. De bijstandsuitkering kan doorgaan tot u 66 jaar en 10 maanden oud bent. Krijgt u geen volledig AOW-pensioen? Dan kunt u recht hebben op een AIO-aanvulling van de SVB.

Hoe hoog is de bijstandsuitkering voor personen van 66 jaar en 10 maanden of ouder?

Als u geen volledig AOW-pensioen ontvangt en daarnaast geen of weinig pensioen krijgt, kunt u recht hebben op een extra bijstandsuitkering (AIO-aanvulling). Die krijgt u niet van de gemeente, maar van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), die ook uw AOW betaalt. De hoogte van uw AIO-aanvulling hangt af van de hoogte van uw pensioen (AOW-pensioen plus eventueel extra pensioen).

De maximum netto AIO-aanvulling voor ouderen is vanaf 1 januari 2024:

  • alleenstaande: € 1.425,76 inclusief een vakantietoeslag van 5%;
  • alleenstaande ouder: € 1.425,76 inclusief een vakantietoeslag van 5%;
  • gehuwden en samenwonenden, beiden of één van beiden AOW-leeftijd of ouder: € 1.932,32 inclusief een vakantietoeslag van 5%.

De vakantietoeslag wordt één keer per jaar (juni) betaald of eerder als uw bijstandsuitkering is gestopt. Deelt u uw gezin met nog andere volwassenen? Bijvoorbeeld met uw kinderen van 27 jaar of ouder? Dan heeft u te maken met de kostendelersnorm en gelden er andere uitkeringsbedragen voor u.

Bijstand is het enige inkomen in Nederland dat netto is en pas aan het einde van het kalenderjaar bruto wordt gemaakt. Voor het aanvragen van toeslagen voor huur, zorg- en kinderopvang moet u het bruto jaarbedrag invullen. U vindt hier de bedragen die u hiervoor in 2024 kunt gebruiken.

Norm Bruto jaarbedrag

Gezin, beide vanaf 21 jaar, per partner

€ 12.120
Gezin, 1 partner 18 tot 21 jaar, geen kinderen, per partner € 7.392
   
Gezin, 1 partner 18 tot 21 jaar, wel kinderen, per partner € 9.900

Gezin, beiden 18 tot 21 jaar, geen kinderen, per partner

€ 3.792

Gezin, beiden 18 tot 21 jaar, wel kinderen, per partner

€ 6.000
Gezin, 1 partner 18 tot 21 jaar, geen kinderen, geen woonlasten, per partner € 5.196
Alleenstaande (ouder) van 21 jaar en ouder € 19.104
Alleenstaande (ouder) van 18 tot 21 € 3.792
Kostendelersnorm, 2 persoonshuishouden € 12.120
Kostendelersnorm, 3 persoonshuishouden € 9.792
Kostendelersnorm, 4 persoonshuishouden € 8.796
Kostendelersnorm, 5 persoonshuishouden € 8.352
Alleenstaande (ouder) van 21 jaar en ouder, geen woonlasten € 12.120
Gezin, 1 partner 18 tot 21 jaar, wel kinderen, geen woonlasten, per partner € 7.392
Gezin, beide vanaf 21 jaar, geen woonlasten, per partner € 8.796
Persoonlijke toelage alleenstaande (ouder) € 4.872
Persoonlijke toelage gezin, per partner € 3.792
IOAZ  
Alleenstaande (ouder) € 19.092
Alleenstaande (ouder) met kostendelende medebewoner € 12.096
Gezin, per partner € 12.096
IOAW  
Alleenstaande (ouder) van 23 jaar en ouder € 19.092
Alleenstaande (ouder) van 23 jaar en ouder, met kostendelende medebewoners € 12.096
Gezin, beide partners 21 jaar en ouder, per partner € 12.096

U vindt hier een overzicht van data van wanneer wij uw uitkering overmaken naar uw bank. 

In 2024 maken wij uw uitkering over op:

Maand Datum
December (2023) dinsdag 2 januari 2024
Januari 1 februari 2024
Februari 1 maart 2024
Maart 2 april 2024
April 30 april 2024
Mei 31 mei 2024
Vakantiegeld 13 juni 2024
Juni 1 juli 2024
Juli 1 augustus 2024
Augustus 2 september 2024
September 1 oktober 2024
Oktober 1 november 2024
November 2 december 2024
December 2 januari 2025