Kostendelersnorm

Deelt u uw woning met meer volwassenen? Dan wordt uw bijstandsuitkering hierop aangepast. Dit noemen we de kostendelersnorm. Hoe meer personen van 27 jaar of ouder in uw gezin, hoe lager uw bijstandsuitkering. De reden hiervoor is dat als er meer personen in één woning wonen, zij de woonkosten kunnen delen.

De kostendelersnorm geldt voor volwassenen die samen een woning delen. Dit heet een meerpersoonshuishouden. Dit kan bijvoorbeeld een gezin zijn met twee ouders en een aantal volwassen kinderen die in hetzelfde huis wonen. Er kan ook nog een (groot)ouder bij wonen, een broer of zus, neef of nicht. Of de aanhang van de volwassen zoon of dochter. Voor de kostendelersnorm maakt het niet uit of u getrouwd bent en of u familie bent van elkaar.

Het maakt ook niet uit waarom u samen een woning deelt. Zelfs als één van u zorg nodig heeft en door de ander wordt verzorgd, blijft de kostendelersnorm van toepassing. De voordelen van woningdelen staan los van de redenen waarom u samenwoont. Daarom is de kostendelersnorm van toepassing op alle meerpersoonshuishoudens

Niet alle volwassenen tellen mee voor de kostendelersnorm. Wie tellen niet mee?

  • Jongeren tot 27 jaar.
  • Studenten die een studie volgen en recht hebben op studiefinanciering (WSF 2000).
  • Leerlingen die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen.
  • Meerderjarige leerlingen die onderwijs volgen dat recht geeft op Wet tegemoetkoming onderwijskosten schoolgaande kinderen (Wtos).
  • Kamerhuurders en gasten die een normale (commerciële) prijs betalen voor de kamer en/of de kost en inwoning.

Dus kinderen die thuis wonen en naar school gaan of studeren tellen niet mee voor uw bijstandsuitkering. Kinderen van 27 jaar of ouder die thuis wonen en niet studeren tellen wél mee.

Waarschijnlijk hebben de volwassenen waarmee u uw huis deelt een eigen inkomen. Bijvoorbeeld inkomen uit werk, een andere uitkering, of eigen geld. Deze inkomsten en dit geld hebben géén invloed op uw recht op een bijstandsuitkering. Alleen uw eigen inkomsten en geld – en als u getrouwd bent of samenwoont ook die van uw partner – tellen hiervoor mee. Doordat u uw woning deelt met andere volwassenen, wordt uw bijstandsuitkering lager. Bij de kostendelersnorm tellen de inkomsten van uw gezinsleden dus niet mee. De gezinsleden zelf tellen wel mee voor de hoogte van uw uitkering.

Huishouden Bijstandsnorm per persoon Totale bijstandsnorm als alle personen bijstand ontvangen
Eenpersoonshuishouden 70% 70%
Tweepersoonshuishouden 50% 100%
Driepersoonshuishouden 43 1/3 % 130%
Vierpersoonhuishouden 40% 160%
Vijfpersoonshuishouden 38% 190%

Hoe meer volwassen personen bij een meerpersoonshuishouden horen, hoe lager de bijstandsuitkering van degene die een uitkering krijgt. In de tabel hierboven ziet u de hoogte van de bijstandsuitkering in percentages per huishoudtype. Hierbij staat 100% voor de bijstandsuitkering voor gehuwden en samenwonenden.

Dus bij een gezin met vier meetellende personen krijgt elke persoon die recht heeft op een bijstandsuitkering een uitkering van maximaal 40% van de gehuwdennorm. De tabel stopt bij een vijfpersoonshuishouden, maar de kostendelersnorm geldt ook voor gezinnen met nog meer personen.

Jongeren tot 27 jaar vallen niet onder de kostendelersnorm. De uitkering van een 18-, 19- of 20-jarige berekenen we niet volgens de kostendelersnorm. Ook niet als deze jongere bij de ouders woont. Voor hem of haar verandert er niets aan de hoogte. Jongeren tussen de 21 en 27 jaar krijgen wel een bijstandsuitkering die aangepast is naar de kostendelersnorm als zij medebewoners hebben die boven de 27 jaar zijn, zoals hun ouders.