Bijzondere bijstand aanvragen

Heeft u een laag inkomen en weinig eigen geld? Denk hierbij aan spaargeld of de waarde van een auto. Moet u opeens hoge kosten maken die u niet kan betalen en nergens anders vergoed krijgt? Vraag dan bijzondere bijstand aan.

Vindt u het lastig om een aanvraag digitaal te doen? Bel ons dan via tel. 088-321 5000. Dan kijken we samen wat voor u de beste oplossing is.

Als u het formulier heeft ingevuld en verstuurd, krijgt u een bevestingsmail van de aanvraag. Ontvangt u die mail niet, dan is het misschien niet goed gegaan. Neem dan contact met ons op.

Meedoen Hollands Kroon

Heeft u geld nodig voor:

 • sport;
 • culturele activiteiten;
 • leerzame activiteiten;
 • activiteiten op school?

Vraag dan Meedoen-budget aan. Dit kan zowel voor kinderen tussen de 0 en 18 jaar en iedereen vanaf 18 jaar. Kijk hier of u in aanmerking komt voor Meedoen budget.

Het budget is € 250,- voor kinderen van 0 tot 4 jaar, € 350,- voor elk kind van 4 tot 18 jaar. En € 250,- voor personen vanaf 18 jaar. Meer informatie vindt u op de website Meedoen Hollands Kroon.

Computerregeling

Een computer is een artikel wat u meestal van een uitkering koopt. Maar voor schoolgaande kinderen is het noodzakelijk dat er een computer is. Daarom hoeft u daarvoor geen geld te sparen. U heeft recht op een computer als:

 • uw inkomen niet hoger is dan 110% van de bijstandsnorm;
 • u niet teveel vermogen heeft;
 • u een kind heeft die naar school gaat en waarvoor u kinderbijslag ontvangt.

Een keer per vijf jaar kunt u voor kinderen vanaf het derde jaar basisonderwijs tot 18 jaar een computer aanvragen. U vraagt de computerregeling aan via het formulier Bijzondere bijstand aanvragen.

Reiskosten terugvragen

U kunt uw kosten van uw reis terugvragen als u

 • een inburgeringstraject volgt;
 • naar school gaat;
 • een re-integratietraject volgt.

Eigen bijdrage kinderopvang

Ontvangt u een bijstandsuitkering en moet u een eigen vergoeding betalen voor de kinderopvang? Dan heeft u misschien recht op een vergoeding eigen bijdrage kinderopvang.

U kan bijzondere bijstand aanvragen als:

 • het gaat om kosten voor een bijzondere situatie. Het gaat niet om kosten die iedereen maakt voor wonen, eten en kleding. Er moet iets bijzonders aan de hand zijn waardoor u extra kosten maakt. Gaat het om gewone kosten? Kijk dan of u recht heeft op ‘individuele inkomenstoeslag‘.
 • het gaat om kosten die u moet maken, het kan niet anders. Of uw kosten echt nodig zijn, bekijkt een specialist. Soms bepaalt een arts dat.
 • u de kosten nergens anders vergoed krijgt.

U heeft géén recht op bijzondere bijstand als:

 • u alleenstaand bent en u meer spaargeld heeft dan € 7.575;
 • u samenwoont met uw partner en u heeft meer spaargeld dan € 15.150;
 • u een alleenstaande ouder bent met kinderen jonger dan 18 jaar en u heeft meer spaargeld dan € 15.150;
 • het schulden zijn.

Wij controleren of uw gegevens compleet zijn. Als wij nog iets missen, nemen wij contact met u op. U kan de gegevens dan aanvullen. De beslissing op de aanvraag krijgt u binnen acht weken. Deze termijn mag één keer worden verlengd met acht weken. Het afhandelen van de aanvraag kan ook langer duren. Bijvoorbeeld als u de gegevens, die nodig zijn voor de afhandeling van de aanvraag, niet op tijd inlevert.

In het Handboek bijzondere bijstand Hollands Kroon staan de regels die wij gebruiken voor de bijzondere bijstand. Daarin staat ook de uitleg over sommige kosten.

Heeft u nog geen DigiD? Vraag DigiD aan. Voor veel dingen van de overheid heeft u DigiD nodig.

 • Kopie identiteitsbewijs van uzelf en van uw partner
 • Bij aanvraag computerregeling hiervan de bewijsstukken
 • Bewijzen voor betaling alimentatie van kinderen/partner
 • Echtscheidingsbeschikking van de rechtbank
 • Voorlopige teruggave Belastingdienst. Voorkant en achterkant
 • Bewijzen van inkomsten: loonstroken en/of uitkeringsspecificaties
 • Bankafschriften van de laatste 3 maanden van betaal/spaar/zakelijke/PayPal en creditcard zowel van uzelf, uw partner, en kinderen onder de 18.
 • Bewijzen van bezittingen: obligaties/aandelen/levensverzekering/huizen in buitenland zowel van uzelf, en van uw partner.
 • Bewijzen van schulden