Eigen bijdrage kinderopvang

Heeft u jonge kinderen en volgt u een re-integratie traject? Of heeft u een aanvullende bijstandsuitkering naast uw loon? Dan kunt u een vergoeding aanvragen voor de eigen bijdrage van kinderopvang.

Meehelpen in de kosten

Met de kinderopvangbijdrage willen we ouders met een laag inkomen extra helpen met de kosten van kinderopvang. De kinderopvangbijdrage kunt u aanvragen naast de kinderopvangtoeslag. Deze toeslag vraagt u aan bij de Belastingdienst.

Ontvangt u geen bijstand, maar heeft u een minimum inkomen? Dan komt u misschien in aanmerking voor bijzondere bijstand.

  • De kosten van het regelen van de gastouderorganisatie.
  • Overblijfkosten op school.
  • De eigen bijdrage voor de peuteropvang.
  • De vergoeding eigen bijdrage kinderopvang (het verschil tussen de kinderopvangkosten en de kinderopvangtoeslag).