Individuele inkomenstoeslag aanvragen

Bent u 21 jaar of ouder? En heeft u langer dan drie jaar een bijstandsuitkering of een laag inkomen? Dan heeft u misschien recht op de individuele inkomenstoeslag. Dit is een extra uitkering die u één keer in de twaalf maanden kunt krijgen.

Vindt u het lastig om een aanvraag digitaal te doen? Bel ons dan: tel. 088-321 5000. Dan kijken we samen wat voor u de beste oplossing is.

De voorwaarden zijn :

 • Uw gemiddelde netto inkomen per jaar was de afgelopen drie jaren niet hoger dan 110% van de bijstandsnorm.
 • U bent 21 jaar of ouder en u krijgt nog geen AOW-pensioen.
 • U bent alleenstaand en u hebt geen spaargeld van meer dan € 7.575,-.
 • U bent een echtpaar of een alleenstaande ouder met kinderen van jonger dan 18 jaar. En u hebt geen spaargeld van meer dan € 15.150,-.
 • U hebt geen zicht op inkomensverbetering.
 • U hebt langer dan drie jaar geleden een voltijdse studie afgerond.
 • U zit niet in de gevangenis.
 • U bent legaal in Nederland.

Voordat u start met het invullen is het handig als u kopieën van de documenten (bewijsstukken) hieronder alvast digitaal opslaat. Dit maakt het doen van de aanvraag makkelijker. Deze bewijsstukken kunt u daarna in het formulier uploaden:

 • Identiteitsbewijs
 • Indien van toepassing identiteitsbewijs partner
 • Indien van toepassing met besluit andere gemeente
 • Indien van toepassing alimentatie kind
 • Indien van toepassing alimentatie partner
 • Indien van toepassing echtscheidingsbeschikking van de rechtbank
 • Indien van toepassing voorlopige teruggaven Belastingdienst
 • Bewijs van inkomen
 • Bankafschriften van de laatste 3 maanden
 • Indien van toepassing bankafschriften partner van de laatste 3 maanden
 • Indien van toepassing bankafschriften kinderen van de laatste 3 maanden
 • Indien van toepassing bewijsstukken van bezittingen
 • Indien van toepassing bewijsstukken van schulden

 • Individuele inkomenstoeslag echtpaar of alleenstaande ouder met kinderen jonger dan 18 jaar: € 734,-
 • Individuele inkomenstoeslag alleenstaande: € 514,-

Als u het formulier heeft ingevuld en verstuurd, krijgt u een e-mail van de aanvraag. Ontvangt u die mail niet direct, dan is het mogelijk niet goed gegaan. Neem dan contact met ons op.

Wij bekijken of uw aanvraag compleet is. Als wij nog vragen hebben nemen wij contact met u op.

Wij controleren of uw gegevens compleet zijn. Als wij nog iets missen, nemen wij contact met u op. U kunt de gegevens dan aanvullen. De beslissing op de aanvraag krijgt u binnen acht weken. Deze termijn mag één keer worden verlengd met acht weken. Het afhandelen van de aanvraag kan ook langer duren. Bijvoorbeeld als u de gegevens, die nodig zijn voor de afhandeling van de aanvraag, niet op tijd inlevert.