Verzekering voor vrijwilligers

Een vrijwilliger is iemand die werk doet en hier niet voor betaald wordt. Een vrijwilliger werkt in de tijd die hem/haar het beste uitkomt. Het is een manier om mee te doen in de samenleving. Vrijwilligers doen zeer belangrijk werk. Ze helpen bijvoorbeeld als voorleesmoeder op school of bij de voetbalclub. Ze helpen in een verzorgingstehuis of geven les aan vluchtelingen.

En waar mensen werken, kan er wel eens iets mis gaan. Dat geldt ook voor vrijwilligerswerk en mantelzorg. We willen deze bijzondere groep mensen tegemoetkomen. We willen ervoor zorgen dat ze niet met de financiële gevolgen van schade of letsel blijven zitten als er iets gebeurt. Daarom hebben wij een verzekering voor vrijwilligers.

Vrijwilligers

  • Mensen die vanuit Nederland georganiseerd, niet verplicht, en onbetaald werk doen.
  • Mensen die een gemeentelijke tegenprestatie doen (bijvoorbeeld als tegenprestatie voor een bijstandsuitkering).
  • Het werk is voor anderen of voor de samenleving.
  • Het werk heeft een maatschappelijk belang.

Maatschappelijke stagiairs

  • Stage vanuit het lesprogramma van het voortgezet onderwijs. De stage moet wel een maatschappelijk belang hebben.

Mantelzorgers

  • Mensen die minimaal 8 uur per week mantelzorg bieden aan een chronisch zieke of gehandicapte partner, ouder, kind, vriend of buur.
  • De zorg is niet voor hulpverlenend beroep.

Inzittenden

  • Van een motorrijtuig die een vrijwilliger of mantelzorger bestuurt.
  • Tijdens vrijwilligerswerk of mantelzorg.

De verzekering is niet voor alle vrijwilligers. Voor de vrijwillige brandweer en vrijwillige politie zijn er speciale regelingen.

U heeft schade en moet hiervoor kosten betalen. U gaat eerst na of u de schade kan melden op een eigen verzekering of op een verzekering van de organisatie. Is dit niet mogelijk dan meldt u de schade bij ons. We handelen de schade verder af.

Heeft u nog vragen over de vrijwilligersverzekering neem dan contact met ons op.