Subsidies voor welzijn, sport, cultuur en zorg

Elk jaar kunt u weer subsidie aanvragen voor een budget- en activiteitensubsidie. U kunt dit tot 1 mei van het lopende jaar aanvragen via onze website.

Wat is een activiteiten- en budgetsubsidie? (structurele subsidies)

Een activiteitensubsidie is geld dat je krijgt voor de dingen die je doet. Dit is bijvoorbeeld het organiseren van een evenement of het leveren van een dienst.

Bij een budgetsubsidie krijgt een organisatie een geldbedrag. Met dit geld kan de organisatie een vooraf afgesproken plan of activiteit uitvoeren.

Lees verder over structurele subsidies

Incidentele subsidies

Incidentele subsidies zijn eenmalige activiteiten of projecten. Deze horen niet tot de standaard activiteiten van de aanvrager. Deze aanvragen kunnen net als vorig jaar worden ingediend bij de Hollands Kroonse Uitdaging.

Lees verder over incidentele subsidies

Structurele of incidentele subsidies

Wie kan subsidie aanvragen?

Verenigingen, stichtingen en organisaties kunnen de subsidies aanvragen. Deze moeten wel geregistreerd zijn.

Vraag de subsidie aan

Het aanvraagformulier vindt u hierDe subsidie aanvraag 2025 moet vóór 1 mei 2024 bij ons binnen zijn. Daarnaast kunt u de subsidieverantwoording over 2023 indienen (als het van toepassing is).

Lukt het niet om de aanvraag op tijd te doen?

Als het niet mogelijk is om de aanvraag voor subsidie op tijd in te sturen, kunt u college van burgemeester en wethouders om uitstel vragen. Hierbij moet u laten weten waarom u niet vóór 1 mei 2024 een aanvraag kunt doen. Geef ook aan tot welke datum u uitstel vraagt. Als er bij het uitstel niet een uitleg zit, wordt deze niet behandeld en krijgt u geen subsidie voor 2025.

Zonder toelichting geen behandeling

Een aanvraag die zonder uitleg na 1 mei wordt ingestuurd, behandelen wij niet. Dan krijgt u geen subsidie voor 2025.

De Hollands Kroonse Uitdaging (HKU) verbindt verenigingen, stichtingen en maatschappelijke organisaties aan het lokale bedrijfsleven en organisaties. De HKU doet dit het liefst met een gesloten portemonnee via de matchgroep.

Wat is een matchgroep?

De matchgroep is een groep mensen met een groot netwerk die gaan zoeken naar een succesvolle oplossing. Stichtingen en verenigingen hebben vaak mooie ideeën. Het uitvoeren hiervan kan door kennis, gemis aan goede spullen, tijd of geld nog wel eens achterblijven. De vrijwilligers willen graag en de HKU kan ze vooruithelpen. Zij weten welke bedrijven en organisaties hun kennis, materialen of medewerkers willen delen.

Wat doet de Hollands Kroonse Uitdaging?

Kan uw vereniging, stichting of organisatie steun gebruiken bij het uitvoeren van mooie plannen of ideeën? De Hollands Kroonse Uitdaging helpt. Zij verbinden verenigingen en stichtingen aan organisaties of lokale bedrijven die hen vaak gratis hulp bieden. Dat wordt maatschappelijk matchen genoemd. Heeft u bijvoorbeeld apparatuur nodig, professionele ondersteuning of financiële middelen om uw plannen uit te voeren? De HKU brengt u in contact met bedrijven die graag een helpende hand bieden. Heeft u een hulpvraag? Deze stelt u gemakkelijk op de website van de Hollands Kroonse Uitdaging.

Wat als het niet lukt met een gesloten portemonnee?

Soms lukt het niet om met een gesloten portemonnee een match te maken of hulp aan te bieden. Dan kan de HKU onderzoeken of er mogelijkheden zijn met een eenmalige incidentele subsidie. Deze subsidie steunt (kleinschalige) initiatieven in de gemeente Hollands Kroon. Het college heeft in haar beleidsregels vastgesteld dat een incidentele subsidie altijd wordt verstrekt via de HKU. U kunt daarvoor contact opnemen met de manager van HKU, Edwin Wittink. U bereikt hem via telefoonnummer 06-51 557 633.

Hoe vraag ik een incidentele subsidie aan?

Per jaar heeft de Hollands Kroonse Uitdaging € 100.000,- aan budget gekregen voor de incidentele subsidies. U kunt hier de incidentele subsidie aanvragen. De aanvraag moet in elk geval aan één van de criteria voldoen. Deze criteria zijn te vinden op de website van de HKU.

Infographic-Hollands-Kroonse-Uitdaging