Meld jongeren aan voor jeugdlintje

Wij reiken sinds een paar jaar tijdens de lintjesregen in april ook jeugdlintjes uit. Het college wil jongeren die een bijzondere prestatie hebben geleverd, of zich uitzonderlijk en belangeloos hebben ingezet gedurende langere tijd, op een bijzondere manier waarderen. Door het uitreiken van jeugdlintjes laten we zien dat we trots zijn op onze jeugd. En zo hun bijzondere prestaties, belangeloze inzet en vrijwilligerswerk waarderen en stimuleren.

Voor het jeugdlintje komen kandidaten in aanmerking tot 18 jaar die voldoen aan de volgende eisen:

 • zich vrijwillig inzetten voor een ander of voor de gemeente Hollands Kroon;
 • een bijzondere prestatie hebben geleverd;
 • een goed initiatief hebben genomen;
 • een voorbeeldfunctie voor anderen vervullen zijn met zijn/haar daad;
 • wonen in de gemeente Hollands Kroon.

 • De leeftijd is minimaal 6 en maximaal 17 jaar op het moment dat de prestatie/daad werd verricht.
 • De inzet voor een ander of voor de gemeente Hollands Kroon is vrijwillig.
 • De jongere heeft een goed initiatief genomen.
 • De jongere is door zijn/haar daad een voorbeeld voor anderen.
 • Hij/zij woont in Hollands Kroon en is van onbesproken gedrag.
 • De inzet is niet eerder of op een andere manier beloond.
 • De inzet duurde minimaal een half jaar in het afgelopen jaar of het ging hier om een eenmalige bijzondere prestatie.
 • Sluitingsdatum aanmelding is 1 december, latere aanmeldingen schuiven door naar een volgend jaar.
 • Ook als je 18 jaar of jonger bent kan je een held aanmelden. Vraag aan je ouders/verzorgers om jouw voordracht goed te keuren.
 • Je kunt geen jeugdlintje voor jezelf aanvragen.

Via het formulier kunt u jongeren voordragen. Een jeugdlintje aanvragen kan tot 1 december. De jeugdlintjes worden uitgereikt door de burgemeester tijdens de Lintjesregen in april. Op het moment van de uitreiking van het jeugdlintje mag de ontvanger maximaal 18 jaar oud zijn.

Is de kandidaat 18 jaar of ouder? Vraag dan een Koninklijke onderscheiding aan.