Lilian Peters ondertekent de intentieverklaring Project OER A7/A8 

26 april 2024, 09.52

Op 11 april 2024 ondertekende wethouder Lilian Peters namens de gemeente Hollands Kroon de ‘intentieverklaring project OER A7/A8’, in het stadshuis van de gemeente Zaanstad. Dit betreft een verkenning van de mogelijkheden voor het realiseren van energieopwekking.

Deze intentieverklaring wordt ondersteund door:

 • de minister van Infrastructuur en Waterstaat;
 • de provincie Noord-Holland;
 • de gemeenten:
  • Medemblik;
  • Koggenland;
  • Hoorn;
  • Edam-Volendam;
  • Oostzaan;
  • Wormerland;
  • Purmerend;
  • Zaanstad. 

Bijdragen aan doelstelling: 2050 klimaatneutraal

In deze intentieverklaring hebben bovenstaande partijen toegezegd dat dit jaar wordt verkend of en hoe de gronden en/of geluidsschermen langs de A7 en A8 geschikt zijn voor energieopwekking. Dit gebeurt onder andere door het onderzoeken van de mogelijkheden van opwekken van zonne-energie langs de A7. Dit sluit aan bij de doelstellingen om in 2050 klimaatneutraal te zijn.  
 
Het project ondersteunt daarmee het basisprincipe dat duurzaamheid het uitgangspunt vormt in beleid en uitvoering daarvan in de openbare ruimte. Ook draagt het bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen van de regio Noord-Holland (Noord) en de Regionale Energie Strategie (RES).  

Project ‘OER’ en de Regionale Energie Strategie (RES)

Het project OER A7/A8 komt voort uit de vastgestelde Regionale Energie Strategie (RES) van juni 2021. Binnen de RES-regio Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid zijn de gronden langs de A7 aangewezen als kansrijke locaties voor de opwekking van hernieuwbare energie. Daarnaast zijn de gronden beschreven en vastgesteld als zoekgebied door de gemeenteraden, Provinciale Staten en het Algemeen Bestuur van het Waterschap. Het Rijk wil de RES-regio’s ondersteunen via het programma Opwek Energie op Rijksgrond (OER). Vanuit dit programma wordt Rijksvastgoed ter beschikking gesteld om daarmee een bijdrage te leveren aan de doelstellingen uit de RES.