Actueel

RSS

Start werkzaamheden bouwrijp maken ’t Veld Noord fase 2 & 3

Maandag 22 januari starten de werkzaamheden voor de woningbouw van ’t Veld Noord fase 2 & 3.

Meer Bomen Nu deelt gratis bomen uit

Meer Bomen Nu heeft samen met vrijwilligers duizenden zaailingen geoogst in Hollands Kroon. Nu is het tijd deze een nieuwe plek te geven. Heeft u nog ruimte in uw tuin? Meld u zich dan nu aan!

3.000 warmtefoto’s helpen bij het energiebesparen 

De gemeente heeft gevraagd aan Warmtescan om warmtefoto's te maken van ruim 3.000 woningen. Met die foto’s kunnen de inwoners zien waar warmte weglekt. Dat is nuttige informatie voor mensen die energie willen besparen.

Maritieme gevechtshelikopters trainen amfibische operaties tijdens oefening ‘Guardian Defender’

Van maandag 22 januari tot en met vrijdag 2 februari 2024 voeren NH90 maritieme gevechtshelikopters van Maritiem Vliegkamp de Kooy (MVKK) een tactische oefening uit in Noord- en Midden-Nederland.

Hinder voor verkeer door werkzaamheden aan Kooybrug

Rijkswaterstaat voert in januari en februari 2024 diverse werkzaamheden uit aan de Kooybrug, die hinder geven voor wegverkeer en scheepvaart. Er wordt gewerkt aan het beweegbare deel van de brug, remmingwerken en wachtplaatsvoorzieningen voor scheepvaart.

Ondernemers aan de Terpstraat kregen in december bezoek van wethouder Lilian Peters

De zon scheen over het nieuw bestraatte voetpad voor de winkels aan de Terpstraat in Wieringerwerf. Het voetpad aan de Terpstraat zou voor de kerstvakantie af zijn. En dat is gelukt.

Start kappen bomen en nutswerkzaamheden Lelypark en Ir. Ovingestraat

De herstructurering van Wieringerwerf start dit jaar met de volgende fase. Vanaf 8 januari starten eerst de werkzaamheden aan het bestaande groen in plantsoenen waaronder de kap van bomen.

Uitnodiging LEADER informatiebijeenkomsten Kop van Noord-Holland

De Kop van Noord-Holland en West-Friesland hebben groen licht gekregen op hun Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) en kunnen door met het Europees subsidieprogramma LEADER 2023-2027.

Het Taalhuis opent twee locaties in Hollands Kroon

Veel volwassenen hebben moeite met lezen, schrijven en rekenen. Het Taalhuis is voor mensen die hun taal en/of rekenvaardigheden willen verbeteren. Woensdag 17 januari opent wethouder Mary van Gent het eerste Taalhuis in Hollands Kroon.

Tijdelijke afsluitingen Noord- en Zuid Zijperweg in Wieringerwaard

Tussen 15 januari en 9 februari 2024 snoeit Stoop Groenvoorziening bomen aan de Noord- en Zuid Zijperweg in Wieringerwaard. Dit gebeurt in opdracht van de gemeente Hollands Kroon. Om het werk snel en veilig te kunnen doen, is het nodig om delen van de weg overdag tijdelijk af te sluiten…