Aanslag/ WOZ-beschikking

De gemeente heeft de waarde van uw woning vastgesteld. Denkt u dat de waarde niet klopt? Neem contact met ons op. Wij bellen u zo snel mogelijk terug om samen met u te kijken wat er volgens u niet klopt.

De volgende stappen kunt u zelf al nemen:

  1. Kijk in uw taxatieverslag of de basisgegevens (bouwjaar, oppervlak, bijgebouwen en dergelijke) van uw pand kloppen. Deze vindt u in ‘Mijn Hollands Kroon’ (DigiD).
  2. Zijn er omstandigheden die de gemeente niet weet, maar die wel invloed hebben op de waarde? Bijvoorbeeld achterstallig onderhoud, verzakkingen, asbest, scheuren in de muur, enzovoort. U kunt hier alvast foto’s van maken.

Als blijkt dat wij een fout hebben gemaakt, dan passen wij dit snel en gratis voor u aan.

Bent u het niet eens met deze uitkomst, dan kunt u Bezwaar indienen (DigiD).

Direct formeel bezwaar maken is ook mogelijk en altijd gratis. U heeft er (bijna nooit) een gespecialiseerd bureau voor nodig. 

Heeft u een andere vraag over belastingen? Die kunt u stellen via Algemene vragen.

Informeel bezwaar

Dit informele bezwaar was mogelijk tot drie weken na dagtekening van het aanslagbiljet. Dit kon tot en met 15 maart 2024. U kunt nog wel formeel bezwaar maken.

Bezwaar indienen

Wilt u formeel bezwaar maken? Vul dan dit formulier in. U heeft hier DigiD voor nodig. U kunt altijd schriftelijk bezwaar maken binnen zes weken na de dagtekening van de aanslag.

Algemene vragen

Heeft u algemene vragen? Vul dan het contactformulier belastingen in en wij nemen contact met u op.

Pas op voor ‘gratis’ hulp van bureaus

De ‘no cure, no pay-bureaus’ krijgen een vergoeding voor de proceskosten. De kosten voor het betalen van de vergoeding door gemeenten loopt in de tonnen. Deze proceskosten worden betaald vanuit gemeenschapsgeld, waardoor inwoners uiteindelijk zelf meebetalen aan die kosten. De regering wil met de nieuwe wet paal en perk stellen aan het verdienmodel van deze bureaus.

Uitlegvideo van de VNG over WOZ-bezwaar

Bijsluiter bij aanslag gemeentelijke belastingen 2024