WOZ-waarde en OZB

Wij heffen onroerendezaakbelasting (OZB). Voor de hoogte van de OZB kijken we naar de waarde van uw woning, bedrijfspand of grond. Deze waarde wordt de wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) genoemd.

Waardering Onroerende Zaken (WOZ)

Wij bepalen elk jaar de waarde van uw woning, bedrijfspand of grond. Dit is de WOZ-waarde. Wij gebruiken de WOZ-waarde om te bepalen hoeveel onroerende zaakbelasting (OZB) u moet betalen. Ook de heffingen van het rijk en waterschap worden berekend met de WOZ-waarde. De aanslagen vallen eind februari op de (digitale) mat.

Huurders van een bedrijfspand krijgen ook een WOZ-beschikking opgestuurd. Huurt u een woning? Dan krijgt u ook een WOZ-beschikking. De WOZ-waarde heeft namelijk invloed op de maximale huurprijs bij sociale woningbouw.

Let op

De aanslagen vallen eind februari op de (digitale) mat. Heeft u het gevoel dat de WOZ-waarde niet goed is? Bekijk dan het taxatieverslag in Mijn Hollands Kroon. U kunt dan zien of de bij ons bekende gegevens van uw woning(en) en/of bedrijfspand(en) goed zijn. Als u vindt dat een aanslag niet klopt, neem dan contact met ons op.

Onroerendezaakbelasting (OZB)

Wij bepalen de waarde van uw onroerende zaak (bijvoorbeeld een woning, winkel of kantoor) volgens de regels van de wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). U berekent het bedrag van de ozb door het tarief te vermenigvuldigen met de WOZ-waarde van uw object. Bekijk de tarieven op de pagina gemeentelijke belastingen.

OZB verhoogd in 2024

De gemeente verhoogt in 2024 de OZB met 5% extra bovenop de inflatiecorrectie van 3% en komt daarmee op een totaal van 8% onroerendezaakbelasting.

Hollands Kroon krijgt vanaf 2026 minder geld van het Rijk en moet daarom maatregelen nemen om de voorzieningen voor de inwoners op peil te houden. Een van die maatregelen is het verhogen van de OZB belasting. Bekijk ook de veelgestelde vragen over OZB voor meer informatie.

Veelgestelde vragen WOZ en OZB

Op uw aanslag/WOZ-beschikkingsbiljet staat de waarde van uw woning genoemd. Als u zelf uw aangifte inkomstenbelasting doet, dan staat de WOZ-waarde van het betreffende jaar al voor u ingevuld. Heeft u het aanslag/WOZ-beschikkingsbiljet niet meer, dan kunt u met uw DigiD een kopie aanvragen via Mijn Hollands Kroon.

Als u in de loop van het jaar eigenaar bent geworden, heeft u de WOZ-waarde nog niet ontvangen en is dit ook niet terug te vinden op de website. In dat geval kunt u het beste contact met ons opnemen. Meld hierbij uw burgerservicenummer. Dit nummer hebben wij onder andere nodig om u het taxatieverslag te mailen. Uw burgerservicenummer vindt u op uw rijbewijs, paspoort en identiteitskaart.

Vanaf 1 oktober 2016 zijn de WOZ-waarden van woningen openbaar en dus voor iedereen te zien. U kunt de WOZ-waarde van alle woningen in Hollands Kroon vinden in het WOZ-waardeloket.

Om de waarde van de gebouwen in Hollands Kroon vast te stellen worden taxaties uitgevoerd. Wij berekenen op welke waarde woningen en bedrijfsgebouwen vastgesteld moeten worden. Uitgangspunt daarbij is de prijs die voor een onroerende zaak wordt betaald, in de huidige economische situatie. Het gaat om de prijs die een koper bereid is te betalen op de vrije markt, wanneer het pand leeg wordt verkocht en onmiddellijk zou kunnen worden gebruikt. Voor bedrijfsgebouwen speelt daarbij vaak ook de te realiseren huur een rol.

De WOZ-waarde wordt elk jaar vermeld op het gecombineerde aanslag/WOZ-beschikkingsbiljet die u eind februari ontvangt. Met de WOZ-waarde wordt ook de hoogte van uw aanslag onroerendezaakbelastingen (OZB) berekend. Het waterschap en de belastingdienst maken ook gebruik van de WOZ-waarde.

Meer informatie over de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) kunt u vinden op de website van de Waarderingskamer. Zij houden toezicht op de uitvoering van de Wet WOZ.

Voorwaarden

 • De gemeente verdeelt woningen in groepen. Een groep bestaat uit vergelijkbare woningen. Ze lijken op elkaar door ligging, bouw en onderhoudstoestand.
 • Een taxatiebureau of wij doen de waardebepaling. Uw taxatieverslag vindt u in Mijn Hollands Kroon (log in met uw DigiD). Eind februari staat het nieuwe taxatieverslag klaar.
 • Eén of een aantal woningen in zo’n groep wordt getaxeerd. De andere woningen krijgen dezelfde waarde.
 • De gemeente gebruikt een vergelijkingsmethode, ook wel bekend onder de naam modelmatige waardebepaling. Zowel verkoopcijfers als de kenmerken van een woning spelen daarbij een rol.
 • Bij het bepalen van de WOZ-waarde wordt rekening gehouden met de onderlinge verschillen tussen de woningen.
 • De WOZ-waarde is de waarde van de onroerende zaak op 1 januari van het jaar vóór het belastingjaar. Deze datum heet de waardepeildatum.
 • Bij het bepalen van de WOZ-waarde moet u rekening houden met de verschillende waarde tussen de woningen onderling.

De WOZ-waarde staat op aanslag onroerende zaakbelasting (OZB) die u elk jaar krijgt. Wilt u controleren hoe de waarde bepaald is? Dan kunt u het taxatieverslag bij ons opvragen.

Wilt u de WOZ-waarde van uw huis vergelijken met die van andere woningen? Dat kan in het WOZ-waardeloket. Het WOZ-Loket biedt u de mogelijkheid de WOZ-waarde van woningen op te vragen binnen heel Nederland. Het loket biedt openbare data en is bedoeld voor het individueel opvragen van WOZ-waarden van woningen.

Iedereen die een WOZ-beschikking heeft ontvangen, kan het taxatieverslag bekijken in Mijn Hollands Kroon. Hiervoor moet u inloggen met uw DigiD. Onder het tabblad WOZ vindt u het taxatieverslag.

Bedrijven kunnen hier een taxatieverslag opvragen met het aanslagnummer en -bedrag.

Tip printen taxatieverslag

Heeft u het taxatieverslag gedownload en wilt u het printen maar ziet u de mogelijkheid niet? Ga dan met uw muis langs de bovenkant of onderkant van de pdf. Vaak komt er een takenbalk in beeld met de mogelijkheid om te printen.

Wat staat er in een taxatieverslag?

Wij moeten inzicht geven in de opbouw van de taxatie van uw pand. Een taxatieverslag is geen taxatierapport zoals u van een makelaar zou ontvangen. Een taxatieverslag bevat de gebruikte gegevens voor de WOZ-taxatie. Op het taxatieverslag staan:

 • het adres van het pand;
 • kadastrale gegevens;
 • type woning, het bouwjaar en de grootte van het object;
 • bijzondere kenmerken die van belang zijn voor de waardebepaling. 

Ook geeft het taxatieverslag inzicht in de aansluiting op de markt. Bij woningen worden daarom de verkoopprijzen (of eventueel de vastgestelde waarden) van enkele vergelijkbare woningen aangegeven.

Als u het niet eens bent met de WOZ-waarde, neem dan contact met ons op. Wij geven graag extra uitleg of advies over uw persoonlijke situatie. Wij willen net als u dat de WOZ-waarde klopt. Wij hebben er namelijk geen voordeel bij om de waarde onjuist vast te stellen. Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Als blijkt dat er een fout is gemaakt bij het vaststellen van uw WOZ-waarde, dan passen wij deze voor u aan. Hier zijn natuurlijk geen kosten aan verbonden.

Bekijk het taxatieverslag

Als u het gevoel heeft dat de WOZ-waarde niet goed is, raden wij u aan om eerst het taxatieverslag te bekijken. U kunt dan al snel zien of de bij ons bekende gegevens van uw woning(en) en/of bedrijfspand(en) goed zijn. Ook als u vindt dat een aanslag niet klopt, kunt u contact met ons opnemen. Is de staat van onderhoud van het object één van de redenen dat u bezwaar maakt tegen de WOZ-waarde? Dan ontvangen wij graag foto’s als onderbouwing. Binnen veertien dagen nadat u contact met ons heeft opgenomen, neemt een taxateur contact met u op. De taxateur beoordeelt de WOZ-waarde nogmaals en geeft aan wat de uitkomst is.

Als de waarde te hoog blijkt ingeschat, wordt deze verlaagd en ontvangt u binnen enkele weken een verminderingsnota. Wordt de WOZ-waarde niet verlaagd dan kunt u nog formeel bezwaar maken. Het kan ook zijn dat de taxateur meer tijd nodig heeft om de WOZ-waarde te beoordelen. In dat geval krijgt u het advies om formeel bezwaar te maken.

Dit informele contact is mogelijk tot drie weken na dagtekening van het aanslagbiljet.

Komt u er met een van onze medewerkers van WOZ/Belastingen niet uit? Dan kunt u formeel (binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet) bezwaar maken. Een bezwaar maakt u online of schriftelijk.

Online bezwaar maken

U kunt online bezwaar maken. Log in met uw DigiD. Daarna vult u uw gegevens in, waarom en waartegen u bezwaar maakt. Ook is het mogelijk bijlagen mee te sturen.

Bezwaar gemeentelijke belastingen/WOZ (DigiD)

Schriftelijk bezwaar maken

Als u het schriftelijk doet stuurt u uw bezwaar naar Postbus 8, 1760 AA Anna Paulowna, ter attentie van de heffingsambtenaar. Bezwaar maken via e-mail kan alleen als u uw bezwaar als bijlage meestuurt. Het bezwaar moet namelijk ondertekend zijn. U stuurt uw bezwaar dan naar post@hollandskroon.nl. U ontvangt van ons een ontvangstbevestiging.

In het bezwaar moet het volgende staan:

 • het beschikkings-/aanslagnummer waar u bezwaar tegen maakt;
 • de reden;
 • naam en adres;
 • telefoonnummer;
 • datum;
 • handtekening.

Gratis bezwaar maken

Bezwaar maken is altijd gratis en u heeft er bijna nooit een gespecialiseerd bureau voor nodig.

Beslistermijn

Na het indienen van uw bezwaar ontvangt u een ontvangstbevestiging. Afhankelijk van de inhoud van uw bezwaar kunnen de werkzaamheden om tot een uitspraak te komen al snel een paar maanden duren. Uw bezwaar is in elk geval vóór het einde van het belastingjaar afgerond.

U kunt deze inzien en downloaden in Mijn Hollands Kroon. U logt in met uw DigiD. Onder het kopje WOZ vindt u de informatie.

Een betalingsregeling is mogelijk voor maximaal vier termijnen. U kunt dit regelen via het formulier Aanvraag betalingsregeling. Op ditzelfde formulier kunt u ook een vraag stellen.

Aanvraag betalingsregeling of vraag stellen (DigiD)

Vanaf het dwangbevel is de aanslag uit handen gegeven aan deurwaarderskantoor ‘Invoned’. Een verzoek om een betalingsregeling kunt u doen bij ‘Invoned’ via tel. 088-331 5000.

Uw verzoek tot automatische incasso/machtiging moet voor de eerste vervaldatum bij ons binnen zijn. Na deze datum kunt u ons nog wel laten weten dat u de aanslagen in de toekomst per automatische incasso wilt betalen. Voor het aanvragen van een automatische incasso heeft u DigiD nodig.

Een automatische incasso is niet mogelijk als het totaal bedrag van de aanslag lager is dan € 25,- . Of hoger is dan € 3.000,-. Dan moet het bedrag standaard in twee termijnen betaald worden.

Ook als u de automatische betaling wilt wijzigen of stopzetten kunt u dat online doen.

Als u de automatische incasso stopzet, gelden voor u de standaard twee betaaltermijnen. De eerste termijn betaalt u uiterlijk één maand na dagtekening van de aanslag. De tweede termijn betaalt u uiterlijk drie maanden na dagtekening.

De berichten over de woningmarkt laten zien dat gemiddelde verkoopprijs van woningen de afgelopen maanden daalt. Deze daling is dit jaar niet terug te zien in de WOZ-waarden voor 2024. Voor het bepalen van de WOZ-waarde in 2024 moeten gemeenten kijken naar de verkoopcijfers van woningen rond 1 januari 2023. Dit wordt de waardepeildatum genoemd. De waardepeildatum ligt altijd in het verleden. Voor 2024 is de waardepeildatum voor de WOZ-waarde 1 januari 2023. 

De waardestijging van een woning hangt af van verschillende factoren zoals de ligging, het type woning en de status van onderhoud. Ook zijn er regionale verschillen. De gemiddelde stijging in Hollands Kroon is 7,5%.

Bekijk ook de video: waarom stijgt mijn WOZ-waarde?

Vanaf 2022 zijn gemeenten wettelijk verplicht om alle WOZ-woningtaxaties te berekenen op basis van de gebruiksoppervlakte (GBO).  Tot 2022 berekende de gemeente de WOZ-waarde op basis van de bruto inhoud.

De gebruiksoppervlakte is het aantal vierkante meters dat u in uw woning kan gebruiken om te wonen. De gebruiksoppervlakte is de standaard meetmethode waarmee bijvoorbeeld makelaars, taxateurs, woningbouw en bouwmaatschappijen werken. Ook gemeenten moeten vanaf 2022 deze meting gebruiken bij het bepalen van de WOZ-waarde van uw woning. Dit zorgt voor duidelijkheid voor woningeigenaren.

Voor een woning in aanbouw moet de gemeente een WOZ-waarde vaststellen. Dit gebeurt op de manier waarop we ook niet-woningen taxeren. Namelijk volgens de gecorrigeerde vervangingswaarde. Wij gaan daarbij uit van de grondwaarde en de bouwkosten die gemaakt zijn. Dus niet van verkoopprijzen van in aanbouw zijnde woningen. Voor de grondwaarde en de bouwkosten is het prijspeil rond de waarde peildatum maatgevend.

Krijgt u een beschikking voor belastingjaar 2024? Dan is de waardepeildatum 1 januari 2023.

Meestal is de waardepeildatum hetzelfde als de toestandspeildatum. Wanneer is dit niet hetzelfde? Als er grote veranderingen zijn geweest. Bijvoorbeeld als de woning wordt gebouwd of verbouwd. Of er wordt gesloopt. Er wordt dan niet gekeken naar de situatie op de waardepeildatum, maar naar de situatie op 1 januari van het belastingjaar. Dit noemen we de toestandspeildatum. De waardepeildatum blijft wel hetzelfde.

Voorbeeld:

U bouwt een nieuwe woning
De bouw begint op 1 februari 2023 en op 1 november 2023 is de woning klaar. Op de waardepeildatum (1 januari 2023) bestond de woning dus nog niet. Maar op de toestandspeildatum (1 januari 2024) is de woning klaar. Wij kijken dan naar de situatie op 1 januari 2024 (toestandspeildatum). Daarna wordt bepaald wat de woning waard zou zijn geweest op 1 januari 2023 (waardepeildatum).

Alle eigenaren van objecten binnen de gemeente krijgen een WOZ-beschikking. De WOZ-waarde kan ook invloed hebben op de maximaal redelijke huurprijs voor sociale huurwoningen. Daarom ontvangen ook huurders een WOZ-beschikking.

Als er voor een object meerdere eigenaren (of gebruikers) zijn, ontvangt maar één van hen de beschikking. Om te bepalen wie deze krijgt hebben wij Beleidsregels aanwijzen belastingplichtige en tenaamstelling WOZ-beschikking in een keuzesituatie Hollands Kroon 2019 vastgesteld.

Het waterschap, bij ons het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, gebruikt de WOZ-waarde als heffingsgrondslag voor de watersysteemheffing-gebouwd. De opbrengst gebruiken ze voor de uitoefening van hun waterbeheerstaken: beheer van dijken, gemalen, sluizen enzovoort. Verder leggen de waterschappen een verontreinigingsheffing op. Hiermee betalen we de zuivering van afvalwater.

U betaalt onroerendezaakbelasting (ozb) om de gemeentelijke voorzieningen op peil te houden en te verbeteren. U berekent het bedrag van de ozb door het tarief te vermenigvuldigen met de WOZ-waarde van uw object. Wij stellen elk jaar de waarde vast van onroerende zaken: de WOZ-waarde. Bekijk de tarieven op de pagina gemeentelijke belastingen.

Voor de ozb kijken we naar de situatie op 1 januari. Wie op 1 januari eigenaar is krijgt de aanslag ozb en moet deze volledig betalen. Bij verkoop van de woning wordt het bedrag van de ozb meestal verrekend met de nieuwe eigenaar. Dit regelt de notaris. 

Bij niet-woningen moet u ook ozb betalen voor het gebruik. Ook hiervoor kijken we naar de situatie op 1 januari. U moet voor het hele jaar de ozb betalen. Ook als u in de loop van dit jaar geen gebruiker meer bent van een pand.

De gemeente verhoogt in 2024 de OZB met 5% extra bovenop de inflatiecorrectie van 3% en komt daarmee op een totaal van 8% onroerendezaakbelasting.

Gemeenten, ook Hollands Kroon, krijgen veel geld van het Rijk. Het geld dat we van het Rijk krijgen is de voornaamste inkomstenbron. Het Rijk heeft gezegd dat de gemeente veel minder geld krijgt vanaf 2026. Er moeten toch zaken gedaan worden in de gemeente om het leven van de inwoners van Hollands Kroon te verbeteren. En voor die dingen is geld nodig. Dat kan door bezuinigingen of het verhogen van belastingen. Door nu de OZB belasting te verhogen krijgen we meer inkomsten.

Begin 2024 gaan we ook bezuinigen. Het college gaat de raad een voorstel doen voor bezuinigingen. Zo voorkomen we dat voorzieningen, bijvoorbeeld een bibliotheek, moeten sluiten.

Ook de gemeente kan niet meer geld uitgeven dan dat er binnenkomt

Doordat het Rijk heeft gezegd dat we als gemeente minder geld krijgen vanaf 2026 krijgen we een groot tekort op onze begroting vanaf 2026. Daarom worden de jaren 2026 en 2027 nu al ravijnjaren genoemd.

Elk jaar wordt er door de raad een kadernota vastgesteld.
In de kadernota staan de wensen, ambities en noodzakelijkheden vanuit het coalitieakkoord.
Met andere woorden, alle zaken die de raad en het college willen en moeten realiseren om het leven in Hollands Kroon te verbeteren. Bij die taken en wensenlijst staan ook de kosten.

Omdat we verwachten dat de inkomsten vanaf 2026 veel minder zijn moeten we dus bezuinigen op de uitgaven. En de inkomsten verhogen we nu door de OZB belasting met 5% extra te verhogen (totaal 8% in 2024)

Wat gebeurt er als we toch meer geld krijgen van het Rijk?

Als we van het Rijk wel meer geld ontvangen, dan wordt de OZB teruggegeven aan de inwoners. Bijvoorbeeld door de OZB op de nul lijn (zelfs zonder de inflatiecorrectie) te zetten in 2025.

Elk jaar worden de tarieven OZB verhoogd met een index, ter compensatie van de inflatie.
Dat is voor 2024 bepaald op 3%. Dat is gebaseerd op de consumentenprijsindex van het centraal bureau voor de statistiek (CBS).

Voor wie geldt de verhoging van de onroerendezaakbelasting (OZB)?

Alle eigenaren van woningen betalen OZB. Ook alle eigenaren van niet-woningen (bijvoorbeeld kantoorpanden) betalen OZB.

Rekenvoorbeeld verhoging OZB inflatiecorrectie met de extra verhoging van de OZB, in totaal 8%

* Voorlopige schatting van de ontwikkeling van de gemiddelde economische waarde

  WOZ- waarde 2023 WOZ- waarde 2024 Aanslag OZB 2023 Aanslag OZB 2024
OZB woning eigenaar € 200.000 € 218.000 € 180,00 € 194,00
  € 300.000 € 327.000 € 270,00 € 291,00
  € 500.000 € 545.000 € 450,00 € 486,00
  WOZ- waarde 2023 WOZ- waarde 2024 Aanslag OZB 2023 Aanslag OZB 2024
OZB niet-woning eigenaar € 200.000 € 201.000 € 378,00 € 408,00
  € 400.000 € 402.000 € 756,00 € 816,00
  € 500.000 € 502.000 € 945,00 € 1.020,00