Zgłoś zakłócanie porządku

W Holandii obowiązuje wiele zasad, do których wszyscy muszą się stosować. Część tych zasad podlega kontroli Straży Gminnej Buitengewoon opsporingsambtenaar BOA i osób sprawujących nadzór. Czy chcą Państwo zgłosić zakłócanie porządku? Jest to możliwe. Poniżej wyjaśniamy, gdzie dokonać zgłoszenia.

Zgłoś interwencję w Straży Gminnej (BOA) w Fixi

Mogą Państwo dokonać zgłoszenia w Straży Gminnej w programie Fixi. Rozpatrzymy zgłoszenie w ciągu 24 godzin. Otrzymają Państwo od nas informację na ten temat.

Zgłoszenie może dotyczyć:

  • parkowania kamperów lub przyczep
  • parkowania dużych ciężarówek na terenie zabudowanym
  • parkowania w ogóle
  • problemu z wałęsającymi się psami
  • zanieczyszczeń powodowanych przez psy
  • niebezpiecznych psów
  • zakłócania spokoju przez młodzież
  • zakłócania spokoju przez zakłady gastronomiczne.

Mają Państwo wątpliwości, co do swojego zgłoszenia? Proszę zapoznać się z ogólnym miejscowym rozporządzeniem gminy Hollands Kroon.

Czym zajmuje się Straż Gminna?

Strażnik gminny to osoba odpowiedzialna za utrzymywanie porządku. Pracuje dla gminy, ale również dla wymiaru sprawiedliwości. Ma prawo do nakładania mandatów. Strażnik gminny posiada szerokie przeszkolenie w zakresie prawa karnego. Strażnika gminnego można poznać po niebieskim mundurze. Strażnik gminny patroluje swój obszar nadzoru.

Dołącz do osób obserwujących pracę strażników gminnych

Jeśli interesuje Państwa, co każdego dnia robią strażnicy gminni, proszę dołączyć do obserwujących ich na Instagramie! @boahollandskroon