Verbeteren verkeersveiligheid Zandweg in Zijdewind

In opdracht van ons is verkeerskundig ingenieursbureau IV-infra in 2021 gestart met een onderzoek over de verkeerssituatie bij de Zandweg.

Alle ingebrachte ideeën en wensen zijn in dit onderzoek meegenomen. Ook hebben de bewoners vanuit de werkgroep ‘Veilig Verkeer Zijdewind’ samengewerkt aan dit rapport. Dit rapport vindt u in het blok ‘Zie ook’. Uit het rapport blijkt dat dat de verkeersveiligheid en leefbaarheid van de Zandweg moet worden verbeterd. In het rapport staan ook een aantal adviesmaatregelen. Deze maatregelen worden op dit moment door het ingenieursbureau Aveco de Bondt uitgewerkt in een technisch ontwerp.

Bewonersbijeenkomst Voorlopig Ontwerp 16 mei 2023

De afgelopen periode is Aveco de Bondt bezig geweest met de technische uitwerkingen. Het Voorlopig Ontwerp is inmiddels afgerond en tijdens een bewonersbijeenkomst op 16 mei 2023 gepresenteerd aan de bewoners. Het Voorlopig Ontwerp kunt u vinden in het blok ‘Zie ook’.

De komende tijd wordt het Voorlopig Ontwerp opgewerkt naar een definitief ontwerp. De verwachting is dat voor de zomervakantie is afgerond. Vervolgens kunnen we in het najaar opzoek naar een aannemer die het werk in 2024 gaat realiseren.

Op 31 oktober heeft Wethouder Peters een locatiebezoek gedaan aan de Zandweg in Zijdewind. Ze heeft de situatie bekeken en is in gesprek gegaan met bewoners en belanghebbenden. De bewonerswerkgroep Veilig Verkeer Zijdewind heeft van het bezoek een verslag gemaakt.

De werkgroep heeft een schetsontwerp gemaakt. Hierin zijn zoveel mogelijk maatregelen uit het rapport en ideeën van bewoners meegenomen. Ze hebben hiervoor overleg gehad met Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond. Kortgeleden heeft de werkgroep dit schetsontwerp gepresenteerd aan de gemeente, onder andere als een 3D-ontwerp. De schetsontwerpen vindt u in het blok ‘Zie ook’. 

Ook de gemeente is aan de slag gegaan met het maken van een schetsontwerp. Deze is door IV-Infra opgesteld en ook met de bewoners besproken.

Het ontwerp van de werkgroep en die van de gemeente komen nu samen in één schetsontwerp. Dit schetsontwerp is te vinden in het groene blok ‘Zie ook’. De komende periode wordt gebruikt om dit ontwerp verder uit te werken in een technisch ontwerp.

De bedoeling is om het technische ontwerp en de benodigde uitwerkingen en onderzoeken in de eerste helft van 2023 te maken. Daarna gaan we op zoek naar een aannemer om de maatregelen uit te voeren. We verwachten dat dit in 2024 gaat gebeuren.