Verbeteren verkeersveiligheid Zandweg in Zijdewind

In opdracht van ons is verkeerskundig ingenieursbureau IV-infra in 2021 gestart met een onderzoek over de verkeerssituatie bij de Zandweg.

Alle ingebrachte ideeën en wensen zijn in dit onderzoek meegenomen. Ook hebben de bewoners vanuit de werkgroep ‘Veilig Verkeer Zijdewind’ samengewerkt aan dit rapport. Dit rapport vindt u in het blok ‘Zie ook’. Uit het rapport blijkt dat dat de verkeersveiligheid en leefbaarheid van de Zandweg moet worden verbeterd. In het rapport staan ook een aantal adviesmaatregelen. De maatregelen zijn door het ingenieursbureau Aveco de Bondt uitwerkt in een technisch ontwerp. Deze kun je vinden in het blok ‘Zie ook’.

Planning werkzaamheden

De aanbesteding voor het werk is eind 2023 gestart en begin 2024 afgerond. Aannemer D. vd Steen uit Utrecht gaat het werk maken. Op 30 april heeft de aannemer de planning en werkvolgorde toegelicht aan de omgeving in een bewonersbijeenkomst. 21 mei starten de werkzaamheden. Deze duren naar verwachting tot medio juli 2024.

Vanwege een archeologische vondst, uitloop van de werkzaamheden van PWN (waterleidingbedrijf) en een kabel die in de weg ligt, is de planning van de werkzaamheden aangepast. Hieronder vindt u de nieuwe planning en informatie over de toegankelijkheid.

Planning werkzaamheden:

  • Tot donderdag 4 juli: Voorbereidingen voor het asfalteren van de rijbaan en het fietspad.
  • Vrijdag 5 juli (07.00 – 16.00 uur): Aanbrengen van asfalt op de rijbaan (onder- en tussenlagen) en het fietspad (rode deklaag).
  • Woensdag 10 juli (07.00 – 16.00 uur): Aanbrengen van asfalt (deklaag) op de rijbaan en de rotonde.
  • Vrijdag 12 juli om 16.00 uur: Verwachte heropening van de weg.

Toegankelijkheid:

  • De Zandweg is niet toegankelijk vanaf de rotonde N241 en de Havenstraat. Auto’s en fietsen moeten omrijden. Op verkeersborden staat aangegeven welke route u kunt volgen.
  • Bewoners van Havenstraat huisnummer 79/58 t/m 72/131 kunnen tijdelijk via het fietspad richting de Vennikerweg rijden. Het paaltje is tijdelijk verwijderd.
  • Het stuk van de Zandweg tussen de Slootgaardweg en het spoor is bereikbaar vanaf de Slootgaardweg voor bestemmingsverkeer. Doorgaand verkeer naar de N241 is niet mogelijk.
  • Tijdens het aanbrengen van asfalt is de Zandweg tussen het spoor en de rotonde N241 afgesloten. Camping “De Rietkraag” en woningen die grenzen aan het werkgebied zijn NIET bereikbaar.

Advies: Wij adviseren u om uw auto, wanneer u deze denkt te gebruiken tijdens de werkzaamheden, buiten het werkgebied te parkeren.

Wij danken u voor uw begrip en medewerking.

Afgelopen 30 april was het zover: de onthulling van het bouwbord aan de Zandweg in Zijdewind en Waarland. De twee initiatiefnemers, Piet (12 jaar) en Rijk (10 jaar) mochten het bouwbord onthullen samen met wethouder Hans Heddes van gemeente Schagen en wethouder Lilian Peters van de gemeente Hollands Kroon. Met dit symbolische moment komen we een stap dichter bij een veiligere Zandweg in Zijdewind en Waarland. Op 21 mei starten de werkzaamheden. Met de uitvoering van dit project gaat een belangrijke wens van de betrokken inwoners in vervulling.

Piet en Rijk strijden voor een veiligere Zandweg

Wie gaat het doen?

Aannemer D. van der Steen B.V. uit Utrecht gaan de werkzaamheden uitvoeren. Zij voeren vaker grote projecten uit in de provincie Noord-Holland.

Wat betekent dit?

Omdat er in de buurt al werkzaamheden zijn aan de Speketersweg en de Hartweg, is er weinig doorgaand verkeer aan de Zandweg. Daarom is er minder hinder voor het verkeer als we de werkzaamheden gelijktijdig uitvoeren.

Het doorgaande verkeer wordt omgeleid via de N241 en de N242. Om de aanliggende bewoners en bedrijven zoveel mogelijk bereikbaar te houden, worden de werkzaamheden in delen uitgevoerd.

In de avond van 30 april is er een bewonersavond geweest om de omwonenden op de hoogte te stellen van de werkzaamheden en de gevolgen daarvan. Als alles volgens plan verloopt zijn de werkzaamheden in juli 2024 klaar.

De aannemer is afgelopen week bekend geworden. Aannemer D. van der Steen B.V. uit Utrecht gaat het project uitvoeren. Zij werken vaker in de provincie Noord-Holland en kijken er naar uit nu ook in Zijdewind en Waarland aan de slag te gaan.

De komende periode gaat de aannemer gebruiken om het werk voor te bereiden. Eind maart worden er voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd zoals het kappen van een aantal bomen en het aanbrengen van de voorbelasting voor de uitbreiding van de rotonde. Naar verwachting starten de daadwerkelijke werkzaamheden rond begin mei. De werkzaamheden worden in delen uitgevoerd om de aanliggende bewoners en bedrijven zoveel mogelijk bereikbaar te houden. Als alles volgens planning gaat zijn de werkzaamheden in juli 2024 klaar.

Op 31 oktober heeft Wethouder Peters een locatiebezoek gedaan aan de Zandweg in Zijdewind. Ze heeft de situatie bekeken en is in gesprek gegaan met bewoners en belanghebbenden. De bewonerswerkgroep Veilig Verkeer Zijdewind heeft van het bezoek een verslag gemaakt.

De werkgroep heeft een schetsontwerp gemaakt. Hierin zijn zoveel mogelijk maatregelen uit het rapport en ideeën van bewoners meegenomen. Ze hebben hiervoor overleg gehad met Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond. Kortgeleden heeft de werkgroep dit schetsontwerp gepresenteerd aan de gemeente, onder andere als een 3D-ontwerp. De schetsontwerpen vindt u in het blok ‘Zie ook’. 

Ook de gemeente is aan de slag gegaan met het maken van een schetsontwerp. Deze is door IV-Infra opgesteld en ook met de bewoners besproken.

Het ontwerp van de werkgroep en die van de gemeente komen nu samen in één schetsontwerp. Dit schetsontwerp is te vinden in het groene blok ‘Zie ook’. De komende periode wordt gebruikt om dit ontwerp verder uit te werken in een technisch ontwerp.

Eind maart 2024 worden er voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd zoals het kappen van een aantal bomen en het aanbrengen van de voorbelasting voor de uitbreiding van de rotonde. Naar verwachting starten de daadwerkelijke werkzaamheden begin mei.

De werkzaamheden worden in delen uitgevoerd om de aanliggende bewoners en bedrijven zoveel mogelijk bereikbaar te houden. Als alles volgens planning gaat zijn de werkzaamheden in juli 2024 klaar.

Nog voordat de werkzaamheden van start gaan, wordt door de aannemer een informatieavond georganiseerd. Tijdens deze avond worden de werkzaamheden en planning toegelicht. Ook vertelt de aannemer welke hinder de werkzaamheden met zich meebrengen. Binnenkort volgt hier meer informatie over.