Reconstructie Hartweg in Winkel

In het voorjaar van 2024 voert de gemeente groot onderhoud uit aan de Hartweg in Winkel. Tijdens de werkzaamheden wordt de Hartweg verbreed en opnieuw ingericht.

Planning en werkzaamheden

Tijdens de werkzaamheden wordt de Hartweg in 4 fasen voor doorgaand verkeer afgesloten. Dit is noodzakelijk om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren. De globale planning vindt u in het het blok ‘Zie ook’.

 • Het project omvat het veiliger inrichten van de Hartweg. De maatregelen zijn: De Hartweg wordt richting het zuiden verbreed en op één locatie richting het noorden (Dit is ter hoogte van Hartweg 15) tot 7,5 meter.
 • De kruispunten Zwarteweg, Valbrugweg en Oosterweg worden veiliger ingericht en in snelheid teruggebracht naar 50 km/h.
 • Bij de Valbrugweg en Oosterweg wordt een fietsoversteek gemaakt zodat fietsers in twee keer kunnen oversteken.
 • Het herstellen van de slechte plekken in het asfalt en de weg waar nodig voorzien van een nieuwe asfalttoplaag.
 • Het instellen van een inhaalverbod en het aanpassen van de markering.
 • Ter hoogte van kruispunten in de Hartweg wordt de verlichting verbeterd.

De werkzaamheden aan de Hartweg gaan goed vooruit. Het resultaat van de nieuwe inrichting is al te zien tussen de Wesfriesedijk bij Winkel en ’t Veld. Nog ongeveer anderhalve maand en de hele Hartweg is vernieuwd naar een toekomstbestendige weg.

De werkzaamheden zijn verdeeld over vier fasen, waarvan er inmiddels bijna drie klaar zijn. Fase 4, die betrekking heeft op het traject tussen de N241 en de Zwarteweg, start binnenkort en zal eind juli klaar zijn.

Na deze werkzaamheden zullen er nog een paar afrondende werkzaamheden plaatsvinden die wat hinder kunnen veroorzaken. Lange afsluitingen zijn echter niet meer nodig.

De inloopmiddag/avond vindt plaats op dinsdag 14 november 2023. Tussen 19:00 uur en 20:30 uur is er gelegenheid om binnen te lopen. U krijgt dan het ontwerp, de planning/ fasering en de omleidingsroutes te zien. Wij staan u tijdens deze bijeenkomst graag te woord om vragen te beantwoorden.

De informatieavond wordt gehouden in De Vriendschap, Rijdersstraat 92 ‘t Veld.

De aannemer voor de reconstructie van de Hartweg is bekend: Strukton gaat de werkzaamheden voor de gemeente Hollands Kroon uitvoeren.

Planning

De werkzaamheden starten in januari 2024 en duren tot eind juni 2024. Dit is een voorlopige planning. Strukton zal u later meer informatie geven over de exacte planning.

Informatieavond

Er wordt een informatieavond georganiseerd in oktober 2023. Strukton zal u laten weten wanneer en waar deze avond plaatsvindt.

Globale aanpak

De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd. Eerst wordt de fundering voor de verbreding van de Hartweg voorbereid. Daarna wordt het asfalt in fasen aangebracht.

Het ontwerp voor de reconstructie van de Hartweg is bekend. Dit heeft even op zich laten wachten. De producten vonden wij niet voldoen aan de gestelde eisen om het ontwerp te presenteren aan de inwoners. In het groene blok ook de brief met een uitleg. Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben dan mag u altijd contact opnemen.

Wij willen graag het ontwerp voor de verbetering van de Hartweg laten zien. Maar de presentatie hiervan laat nog even op zich wachten. Het ontwerp voldoet nog niet aan onze wensen. Wij verwachten dat de werkzaamheden aan de Hartweg in 2023 starten. Als het ontwerp voor Hartweg klaar is, delen wij die hier op de website. Ook sturen wij een brief naar de mensen die erbij betrokken zijn.

Wij informeren bewoners bij het realiseren van het groot onderhoud aan de weg. Dit gebeurt op de volgende momenten:

 • Aankondiging van groot onderhoud aan de weg en voorbereidende werkzaamheden zie brieven.
 • Aankondiging van uitgewerkte ontwerp en inrichtingstekening.
 • Aankondiging waarbij de aannemer wordt voorgesteld en de planning van de uitvoering wordt gepresenteerd.
Hartweg en Westfriesedijk
Hartweg en Westfriesedijk

Uw ideeën zijn waardevol. Wilt u zaken/dingen doorgeven, laat het ons dan weten. Voor vragen en ideeën kunt u contact opnemen.

De gemeente ontvangt subsidie voor het veiliger inrichten van de Hartweg. De Hartweg krijgt een nieuwe inrichting en wordt verbreed tot 7,5 meter. De kruispunten Zwarteweg, Valbrugweg en Oosterweg worden veiliger ingericht en in snelheid teruggebracht naar 50 km/h.

 • Bij de Valbrugweg en Oosterweg wordt een fietsoversteek gemaakt zodat fietsers in twee keer kunnen oversteken.
 • Het instellen van een inhaalverbod op de Hartweg en het aanpassen van de markering.
 • Ter hoogte van kruispunten in de Hartweg wordt de verlichting verbeterd.