Overslaan en naar de inhoud gaan

Principeverzoek

Een principeverzoek is een verzoek om te kijken hoe wij ‘in principe’ tegenover uw plannen staan. Als uw plan niet past met het bestemmingsplan kunt u een principeverzoek indienen. In uw verzoek moet duidelijk naar voren komen op welke punten uw plan niet past binnen het bestemmingsplan. Voor een principeverzoek is het niet nodig om officiële tekeningen of ruimtelijke onderbouwingen aan te leveren. Het is niet verplicht maar wij raden het u wel aan.

Let op

Participatie, de omgeving betrekken bij uw plannen

In de gemeente Hollands Kroon geldt een participatieverordening. Ook vinden wij het vanzelfsprekend om uw omgeving te betrekken bij uw plannen. Dat kan op verschillende manieren. U kunt uw omgeving vertellen over uw plannen, hen mee laten denken of samen uw plan verbeteren.

Op de website participatie.hollandskroon.nl leest u alles over het betrekken van uw omgeving en hoe u dit doet. Een handig stappenplan en een vragendocument helpen u om direct aan de slag te gaan.

Wilt u weten wat er bij u in de buurt gebeurt? Abonneer u dan op de e-mailservice van Overheid.nl. Als abonnee ontvangt u elke keer als er in uw plaats of postcodegebied een publicatie is, een melding.

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet naar verwachting in werking. De motivering voor veranderingen in de fysieke leefomgeving onder de Omgevingswet is uitgebreider ten opzichte van de huidige motivering voor een ruimtelijk plan. Onder de Omgevingswet speelt gezondheid bijvoorbeeld ook een belangrijke rol. 

Dit kan gevolgen hebben voor uw aanvraag. Wat dat voor u als inwoner kan betekenen, leest u hier. Doet u een aanvraag als ondernemer, dan vindt u hier meer informatie. U vindt de informatie onder het kopje Ruimtelijke procedures in behandeling nemen.

 • U dient het principeverzoek online in via de oranje knop op deze pagina.
 • U kiest ook bedrijf als u verzoek indient namens een klant
 • U logt in met DigiD of eHerkenning.
 • Leg het plan goed uit in het principeverzoek.
 • Stuur een situatieschets van de bestaande en de nieuwe gewenste situatie mee.
 • Vul het eventueel aan met motivatie en foto's.
 • U betaalt het verzoek via iDeal.
 • Na betaling nemen wij het principeverzoek in behandeling.
 • De uitkomst ontvangt u per mail. U vindt in deze reactie ook welke stappen er nodig zijn wanneer de uitkomst van uw verzoek positief is.

In de gemeente Hollands Kroon geldt een participatieverordening. Daarom moet u uw omgeving betrekken bij uw plannen. Dat kan op verschillende manieren. U kunt uw omgeving op de hoogte brengen, maar u kunt hen ook mee laten denken of samen uw plan verbeteren.

Daar begint u al mee voordat u uw principeverzoek indient. Op de website participatie.hollandskroon.nl leest u alles over het betrekken van uw omgeving en hoe u dit kunt doen. Een handig stappenplan en een vragendocument helpen u om direct aan de slag te gaan.

Het behandelen van een principeverzoek kost € 57,05 (tarief 2023). Wij nemen het verzoek in behandeling nadat u via iDEAL heeft betaald.

We doen ons best om zo snel mogelijk een antwoord te geven. We hechten veel waarde aan een goede afweging van uw plannen. Hoe lang de behandeling van uw verzoek duurt hangt af van de gegevens die u aanlevert en de omvang van uw verzoek. In sommige gevallen is een aanvulling op uw verzoek nodig. Of moeten wij advies vragen aan andere organisaties of personen. Dan kan het langer duren. Voor onderstaande verzoeken geven wij de volgende tijdsduur mee:

 • bouwverzoeken - gemiddeld vier weken
 • zorgverzoeken - gemiddeld acht weken
  Leg bij zorgverzoeken ook uit vanuit welk wettelijk kader er zorg wordt verleend. Bijvoorbeeld de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning of de Wet langdurige zorg. Als er vanuit meerdere wetten zorg wordt verleend, kunt u dit toelichten in het verzoek.
 • logiesverzoeken - gemiddeld acht weken

De brief die u van ons ontvangt met het principebesluit heeft een informatief karakter. Dit betekent dat u tegen het voornemen om (wel of geen) medewerking te verlenen, onder bepaalde voorwaarden, geen bezwaarschrift kunt indienen.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie