Overslaan en naar de inhoud gaan

Principeverzoek

Indien uw plan niet past en/of strijdig is met het geldende bestemmingsplan kunt u een principeverzoek indienen. Uit uw verzoek moet duidelijk naar voren komen op welke punten uw plan niet past binnen het bestemmingsplan. Een principeverzoek is een verzoek om te kijken hoe wij ‘in principe’ tegenover uw plannen staan. Voor een principeverzoek is het niet nodig om officiële tekeningen of ruimtelijke onderbouwingen aan te leveren. Wel moet het duidelijk zijn wat u wilt realiseren. Het is niet verplicht maar wij raden het u wel aan.

Aanpak

  • U dient het principeverzoek online in via de oranje button op deze pagina.
  • U logt in met DigiD of eHerkenning.
  • Leg het plan goed uit in het principeverzoek.
  • Stuur een situatieschets van de bestaande en de nieuwe gewenste situatie mee.
  • Vul het eventueel aan met motivatie en foto's.
  • U betaalt het verzoek via iDeal.
  • Na betaling nemen wij het principeverzoek in behandeling.
  • De uitkomst ontvangt u per mail. U vindt in deze reactie ook welke stappen er nodig zijn wanneer de uitkomst van uw verzoek positief is.

Kosten

Het behandelen van een principeverzoek kost € 53,30 (tarief 2021). Wij nemen het verzoek in behandeling nadat u via iDEAL heeft betaald.

Levertijd

Wij streven ernaar u binnen 4 weken van een reactie te voorzien.

Bijzonderheden

De brief die u van ons ontvangt met het principebesluit heeft een informatief karakter. Dit betekent dat u tegen het voornemen om (wel of geen) medewerking te verlenen, onder bepaalde voorwaarden, geen bezwaarschrift kunt indienen.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie