Principeverzoek

Een principeverzoek is een verzoek om te kijken hoe wij ‘in principe’ tegenover uw plannen staan. Als uw plan niet past met het bestemmingsplan kunt u een principeverzoek indienen. In uw verzoek moet duidelijk naar voren komen op welke punten uw plan niet past binnen het bestemmingsplan. Voor een principeverzoek is het niet nodig om officiële tekeningen of ruimtelijke onderbouwingen aan te leveren. Het is niet verplicht maar wij raden het u wel aan.

Let op: De Omgevingswet is per 1 januari 2024 in werking getreden

Als uw initiatief is opgenomen in de lijst van bindend advies van de gemeenteraad, dan wordt uw initiatief op de intake-tafel behandeld. Bij een positieve beoordeling wordt deze op de omgevingstafel besproken. Aan beide tafels zijn aanvullende kosten verbonden. 

Meer informatie over de omgevingswet leest u op de pagina: Omgevingswet voor inwoners en ondernemers.

Participatie, de omgeving betrekken bij uw plannen

In de gemeente Hollands Kroon geldt een participatieverordening. Daarom moet u uw omgeving betrekken bij uw plannen. Dat kan op verschillende manieren. U kunt uw omgeving op de hoogte brengen, maar u kunt hen ook mee laten denken of samen uw plan verbeteren.

Daar begint u al mee voordat u uw principeverzoek indient. Op de website participatie.hollandskroon.nl leest u alles over het betrekken van uw omgeving en hoe u dit kunt doen. Een handig stappenplan en een vragendocument helpen u om direct aan de slag te gaan.

Wilt u weten wat er bij u in de buurt gebeurt?

Abonneer u dan op de e-mailservice van Overheid.nl. Als abonnee ontvangt u elke keer als er in uw plaats of postcodegebied een publicatie is, een melding.

Veelgestelde vragen principeverzoek

 • U dient het principeverzoek online in. 
 • U kiest ook ‘voor bedrijven’ als u een verzoek indient namens een klant.
 • U logt in met DigiD of eHerkenning.
 • Leg het plan goed uit in het principeverzoek.
 • Stuur een situatieschets van de bestaande en de nieuwe gewenste situatie mee.
 • Vul het eventueel aan met motivatie en foto’s.
 • U betaalt het verzoek via iDEAL.
 • Na betaling nemen wij het principeverzoek in behandeling.
 • De uitkomst ontvangt u per mail. U vindt in deze reactie ook welke stappen er nodig zijn wanneer de uitkomst van uw verzoek positief is.

Het behandelen van een principeverzoek kost € 300,00. Wij nemen het verzoek in behandeling nadat u via iDEAL heeft betaald.

We doen ons best om zo snel mogelijk een antwoord te geven. We hechten veel waarde aan een goede afweging van uw plannen. Hoe lang de behandeling van uw verzoek duurt hangt af van de gegevens die u aanlevert en de omvang van uw verzoek. In sommige gevallen is een aanvulling op uw verzoek nodig. Of moeten wij advies vragen aan andere organisaties of personen. Dan kan het langer duren. Voor onderstaande verzoeken geven wij de volgende tijdsduur mee:

 • bouwverzoeken – gemiddeld vier weken
 • logiesverzoeken – gemiddeld acht weken
 • zorgverzoeken – gemiddeld acht weken
  Leg bij zorgverzoeken ook uit vanuit welk wettelijk kader er zorg wordt verleend. Bijvoorbeeld de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning of de Wet langdurige zorg. Als er vanuit meerdere wetten zorg wordt verleend, kunt u dit toelichten in het verzoek.

De brief die u van ons ontvangt met het principebesluit heeft een informatief karakter. Dit betekent dat u tegen het voornemen om (wel of geen) medewerking te verlenen, onder bepaalde voorwaarden, geen bezwaarschrift kunt indienen.

Wij hebben nu geen beleid voor het veranderen of gebruiken van agrarische grond als tuin bij woningen. Het is bijna nooit toegestaan om op agrarische grond te bouwen. Dit geldt voor gebouwen, of bouwwerken, geen gebouw zijnde.

Wij staan op dit moment niet toe dat u agrarische grond gebruikt bij een woonperceel. Als u dit wil, dan adviseren wij u om op  officielebekendmakingen.nl mogelijke beleidswijzigingen in de gaten te houden. U kunt zich gratis abonneren bij officiële bekendmakingen zodat u op de hoogte gesteld wordt als er nieuwe publicaties verschijnen die aan uw zoektermen voldoen.

Het bouwen van kleine windturbines bij (agrarische bedrijfs-) woningen mag in veel gevallen niet volgens het geldende bestemmingsplan. Ook is in ons beleid het bouwen van een windturbine bij een woning niet mogelijk. Wij werken niet mee aan losse windmolens of windturbines buiten de windparken, behalve als er sprake is van herbouw. Op dit moment mag u dus geen kleine windturbines bouwen.

Toen gemeente Hollands Kroon ontstond, waren er in alle vorige gemeentes verschillende regels voor het bouwen van bijgebouwen. Dit is gelijk gemaakt voor iedereen in de hele gemeente.

Dit staat in de Beleidsregels horende bij de Beleidsregels horende bij de Verordening fysieke leefomgeving. Voor bijna de hele gemeente*) staan hierin afspraken over welke bouwwerken u kunt bouwen bij woningen. Wij houden ons aan deze regels. 

*)Let op: de regels gelden niet voor de volgende locaties:

 • Plekken die staan in het plangebied van bestemmingsplan ‘Buitengebied Wieringen 2002’.
 • De beschermde dorpsgezichten van Kolhorn en van Barsingerhorn.

Het splitsen van een woning betekent dat je van één woning twee of meer woningen maakt. Onder bepaalde voorwaarden maken wij dit mogelijk. Dit staat in hoofdstuk 4 van de Beleidsregels horende bij de Verordening fysieke leefomgeving. U kunt een principeverzoek indienen voor het splitsen van woningen en/of stukken grond voor nieuwe woonfuncties.

Wij ontvangen soms verzoeken voor het bouwen van woningen op agrarische grond in het buitengebied. Wanneer wij zo’n verzoek ontvangen, dan kijken wij ook naar regels van de provincie. Als wij willen meewerken, moet het plan namelijk ook passen binnen de regels van de provincie.

In de provinciale omgevingsverordening NH2020 staan veel regels over dit onderwerp. Zo is het bouwen van een woning op een stuk agrarische grond zonder dat hier op dit moment gebouwd mag worden lastig tot onmogelijk. Wij verlenen hier op dit moment dan ook geen medewerking aan.

Verder zijn verschillende gebieden speciaal door de provincie beschermd. Deze gebieden noemt de provincie ‘Bijzonder Provinciale Landschappen’. Bijna heel Wieringen is bijvoorbeeld een Bijzonder Provinciaal Landschap. Hier gelden strengere regels voor het bouwen van woningen of andere gebouwen. Voor meer informatie kunt u hier de provinciale omgevingsverordening bekijken.

In onze omgevingsvisie staan regels over het bouwen van bedrijfswoningen. Hierin staat dat wij geen nieuwe woningen meer toestaan op bedrijventerreinen, ook geen bedrijfs- of dienstwoningen. We gebruiken bedrijventerreinen dan zo goed mogelijk voor het doel waarvoor zij zijn aangelegd. Een woning op of bij een bedrijventerrein kan namelijk voor het volgende probleem zorgen. Een bedrijf mag dan bijvoorbeeld niet veel geluid meer maken. Dat is niet goed voor het bedrijf.

Wij staan alleen nieuwe bedrijfswoningen toe waar dat volgens het bestemmingsplan mag. Een bedrijfswoning moet daar wel echt nodig zijn voor het bedrijf.