Overslaan en naar de inhoud gaan

Leerlingenvervoer

De meeste ouders met één of meer schoolgaande kinderen regelen het vervoer naar school zelf. Soms is dat niet mogelijk, bijvoorbeeld omdat uw kind een handicap heeft waardoor reizen in het openbaar vervoer onder begeleiding niet geschikt is. Het kan ook zo zijn dat de speciale school die uw kind bezoekt op flinke afstand van uw huis ligt. U komt dan mogelijk in aanmerking voor een voorziening leerlingenvervoer. Er zijn verschillende mogelijkheden:

 • kilometervergoeding fiets (indien nodig met begeleider)
 • kilometervergoeding auto (indien u zelf uw kind naar school brengt)
 • onkostenvergoeding openbaar vervoer (indien nodig met begeleider)
 • aangepast vervoer (taxibusje)
 • combinatie van bovenstaande

Let op

U blijft als ouder/verzorger verantwoordelijk voor de begeleiding van uw kind naar school. Dit betekent dat het aan u is om ervoor te zorgen dat uw kind elke dag op tijd op school is. Ook als u op tijd op uw werk moet zijn en/of u meerdere kinderen heeft.

Aanpak

U vult het aanvraagformulier volledig in en voegt de gevraagde bijlagen toe. Na ontvangst neemt de wijkteammedewerker binnen twaalf dagen telefonisch contact met u op. Tijdens dit gesprek wordt de situatie van uw kind besproken; wat is de beperking en wat kan hij/zij nog wel? Bent u in de gelegenheid uw kind zelf te halen en te brengen? Zit uw kind in groep 7/8 of op het voortgezet speciaal onderwijs? Dan kunnen we kijken of uw kind zelfstandig kan reizen.

Indicatie verlengen of stopzetten

Maakt u dit jaar gebruik van leerlingenvervoer en wilt u dit voor het volgende schooljaar ook aanvragen? Gebruik dan het formulier ‘Leerlingenvervoer aanvragen (verlengen)’. De aanvraag moet vóór 1 juni van het lopende schooljaar bij de wijkteammedewerkers binnen zijn.

Wilt u volgend jaar geen gebruik meer maken van leerlingenvervoer? Geef dit dan door via het formulier ‘Leerlingenvervoer stopzetten’.

Voorwaarden

Er is een aantal voorwaarden waaraan u dient te voldoen om in aanmerking te komen. Deze zijn:

 • Uw kind is tussen de vier en twintig jaar.
 • Uw kind heeft een langdurige beperking.
 • De minimale afstand tussen huis en school is meer dan zes kilometer.
 • Uw kind gaat naar het basisonderwijs (BO), speciaal basisonderwijs (SBO), speciaal onderwijs (SO), voortgezet speciaal onderwijs (VSO) of NT2-klas.
 • Uw kind gaat naar het regulier voortgezet onderwijs (VO) of praktijkonderwijs, maar hij/zij is niet in staat om zelfstandig (of met begeleiding) met de fiets of OV te reizen.
 • Uw kind is aangewezen op een school van de verlangde godsdienstige of levensbeschouwelijke richting.

Voor de volledige voorwaarden verwijzen wij u door naar de verordening leerlingenvervoer 2015.

Kosten

In 2020 geldt een drempelbedrag (eigen bijdrage) voor ouders waarvan het kind naar BO en SBO gaat én het verzamelinkomen per jaar hoger is dan de gestelde norm van €26.550,-. Het drempelbedrag is €598,- per schooljaar.

Deze bedragen gelden voor het schooljaar 2020/2021 en worden jaarlijks geïndexeerd.

Levertijd

Officieel hebben de wijkteammedewerkers twaalf weken om uw aanvraag in behandeling te nemen. Ons streven is om dit zo snel als mogelijk, na het eerste telefonische contact, af te handelen. U ontvangt het besluit schriftelijk in de vorm van een beschikking. Komt uw kind in aanmerking voor aangepast vervoer, dan heeft de vervoerder drie werkdagen nodig om uw kind in te roosteren. De kans bestaat dus dat u de eerste schooldagen het vervoer zelf moet regelen.

Bijzonderheden

Leertraject

Wil uw kind zelfstandig reizen maar is er nog wel wat extra ondersteuning nodig, dan biedt een leertraject mogelijk een oplossing. Samen met de wijkteammedewerker kijkt u naar wat goed gaat en wat niet. Samen bepalen we hoe uw kind het reizen kan oefenen en met wie. Indien uw kind niet meteen alle dagen zelfstandig kan reizen, is een combinatie met de andere vormen van leerlingenvervoer mogelijk.

Bezwaar maken

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen zes weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Doorgeven van wijzigingen

Is uw situatie veranderd? Gaat u verhuizen? Wil uw kind zelfstandig reizen? Deze of andere wijzigingen die van invloed zijn op de indicatie kunt u doorgeven via leerlingenvervoer@hollandskroon.nl.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie