Buurtbemiddeling

In elke woonwijk komt het weleens voor: burenruzie. Of het nu gaat om geluidsoverlast, overlast van huisdieren, hangjongeren, pesterijen, een overhangende tak of schutting. Soms kunnen deze ergernissen maanden of zelfs jaren tussen buren in staan. Dit beïnvloedt dan niet alleen de sfeer thuis, maar ook die in de buurt.

Eigen kracht

Als inwoner bent u zelf verantwoordelijk voor een prettige leefomgeving. Probeer eerst op eigen kracht met elkaar de onvrede uit de wereld te helpen. Komt u er als buren niet zelfstandig uit, dan kunt u gratis buurtbemiddeling inschakelen. De buurtbemiddelaars zijn een groep van vrijwilligers die getraind zijn om te bemiddelen bij conflicten. Deze onpartijdige bemiddelaars oordelen en beslissen niet, maar brengen u en uw buren opnieuw met elkaar in gesprek. Aandacht, respect en vertrouwen zijn sleutelwoorden in dit gesprek. Buurtbemiddeling is voor alle inwoners van Hollands Kroon.

Tips: Wat te doen bij overlast van uw buren?

Vaak hebben buren zelf niet eens in de gaten dat ze overlast veroorzaken. Een gesprek kan vaak wonderen verrichten en is zeker de moeite waard om te proberen. Maar hoe pakt u dat aan? Ga met uw buren in gesprek wanneer u rustig bent en de overlast er is. Wacht u te lang, herinneren uw buren misschien de situatie niet meer. Gaat u boos of emotioneel in gesprek dan is dat hét recept voor ruzie. Begin met de vraag of het gesprek dat u wilt voeren gelegen komt. Zo niet, geen probleem en maak een afspraak met elkaar wanneer het wel uitkomt en neem er vooral ook de tijd voor.

Blijf rustig als uw buren boos worden tijdens het gesprek. Achter boosheid zit vaak schrik, angst of schaamte. Als u kalm blijft, worden uw buren meestal ook weer rustig. Gebeurt dit niet, laat dan uw buren weten dat u het gesprek voor nu beëindigt en het graag op een later moment wilt voortzetten. Onderzoek samen naar een goede oplossing voor het probleem, werkt beter dan elkaar verwijten maken. Denk daarom voor het gesprek alvast na over wat een goede oplossing voor het probleem kan zijn en geeft de ander ook de kans om mee te denken.

Wilt u meer informatie over het zelf starten van een gesprek met uw buren, kunt op de website www.problemenmetjeburen.nl tips lezen over hoe om te gaan met geluidsoverlast, intimidatie, tuin- of erfafscheiding, kinderen, dieren en meer onderwerpen.

Komt u er zelf niet uit of zijn uw buren niet bereid om met u in gesprek te gaan? Neem dan contact op met ons op.

Aanmelden

Wilt u een probleem of conflict aanmelden voor buurtbemiddeling? Neem dan contact met ons op. Voor meer informatie kunt u de folder buurtbemiddeling als pdf downloaden, kijk onder 'Zie ook'.

Problemen met uw buren? Samen komen we eruit.