Buurtbemiddeling

In elke woonwijk komt het weleens voor: burenruzie. Of het nu gaat om geluidsoverlast, overlast van huisdieren, hangjongeren, pesterijen, een overhangende tak of schutting. Soms kunnen deze ergernissen maanden of zelfs jaren tussen buren in staan. Dit beïnvloedt dan niet alleen de sfeer thuis, maar ook die in de buurt.

Eigen kracht

Als inwoner bent u zelf verantwoordelijk voor een prettige leefomgeving. Probeer eerst op eigen kracht met elkaar de onvrede uit de wereld te helpen. Komt u er als buren niet zelfstandig uit, dan kunt u gratis buurtbemiddeling inschakelen. De buurtbemiddelaars zijn een groep van vrijwilligers die getraind zijn om te bemiddelen bij conflicten. Deze onpartijdige bemiddelaars oordelen en beslissen niet, maar brengen u en uw buren opnieuw met elkaar in gesprek. Aandacht, respect en vertrouwen zijn sleutelwoorden in dit gesprek. Buurtbemiddeling is voor alle inwoners van Hollands Kroon.

Aanmelden

Wilt u een probleem of conflict aanmelden voor buurtbemiddeling? Neem dan contact met ons op. Voor meer informatie kunt u de folder buurtbemiddeling als pdf downloaden, kijk onder 'Zie ook'.

Problemen met uw buren? Samen komen we eruit.