Urgentiebesluit

Iedereen die ingeschreven staat voor een huurwoning in Hollands Kroon heeft te maken met een wachttijd. In noodgevallen kunt u voorrang krijgen op een sociale huurwoning. Daar heeft u een positief urgentiebesluit voor nodig. We werken hiervoor met strenge regels omdat we de vrijkomende woning zo eerlijk mogelijk willen verdelen. Het voorrang geven aan de één, betekent namelijk langer wachten voor de ander.

Let op

Een positief urgentiebesluit is alleen voor mensen die in een noodsituatie zitten en dringend een andere woning nodig hebben. Bij de volgende situaties kunt u mogelijk urgentie krijgen:

 • U woont in een tijdelijke opvang door huiselijk geweld. U kunt aantonen dat u voldoende zelfredzaam bent en u stemt in met eventuele geadviseerde begeleiding om op uzelf te wonen;
 • U geeft of ontvangt mantelzorg. De verhuizing is noodzakelijk om de impact van de mantelzorg op het maatschappelijk functioneren van de mantelzorger te verminderen. Bij de aanvraag voegt u een verslag van het keukentafelgesprek met de wmo-consulent toe. In dit verslag staat: Wie de mantelzorg geeft, startdatum van de mantelzorg en welke werkzaamheden er worden gedaan;
 • Er is een directe noodsituatie. Hiervan is sprake wanneer uw huidige woning door een calamiteit ongeschikt is geworden voor bewoning. De ongeschiktheid van de woning moet door de gemeente vastgesteld worden;
 • U heeft een ernstige medische reden. U kunt niet meer in uw woning blijven wonen door uw medische problemen. Bijvoorbeeld omdat u geen trap meer kunt lopen. Voeg bij uw aanvraag een brief van een medisch deskundige, arts of specialist toe waarin wordt aangegeven wat uw medische problemen zijn. Deze brief mag niet van de huisarts of een verpleegkundige zijn;
 • U heeft een sociale reden door geweld of bedreiging. Voeg een proces-verbaal van de politie toe, mogelijk aangevuld door gegevens van justitie waaruit de veiligheidsreden blijkt om niet langer in de huidige woning te blijven;
 • U heeft een sociale reden door dakloosheid met de zorg voor minderjarige kinderen waarbij de kinderen niet bij een andere ouder/verzorger die over woonruimte beschikt kunnen inwonen. Als u gaat scheiden of uit elkaar gaat kunt u alleen urgentie krijgen als uw kind(eren) jonger dan 18 jaar zijn, bij u wonen en er moet een reden zijn waarom u niet in uw huidige woning kan blijven wonen.
 • Bent u (mede)huurder van de sociale huurwoning en blijven de kinderen bij u? Dan kunt u de woning opeisen. Als u vrijwillig afstand doet van de woning krijgt u geen urgentie. Is het niet mogelijk om de huurwoning op te eisen, voeg dan een brief toe van een erkende hulpverlenende instantie die dit voor u onderbouwt.
 • U gaat re-integreren als (ex)-gedetineerde en kunt niet terug keren naar de woonruimte waar u voorafgaand aan detentie verbleef;
 • U keert uit een instelling terug in de maatschappij, u bent voldoende zelfredzaam en u stemt in met eventuele geadviseerde begeleiding om op uzelf te wonen.

U kunt één keer in het jaar urgentie aanvragen. Het is daarom belangrijk dat u zich goed voorbereid. Dat doet u zo:

 • bekijk de voorwaarden goed voordat u een aanvraag doet;
 • doe de urgentiecheck (via de oranje knop op deze pagina);
 • na het doen van de urgentiecheck heeft u eerst een adviesgesprek. Tijdens het adviesgesprek adviseren wij of het zinvol is een aanvraag voor een urgentiebesluit te doen;
 • wilt u een aanvraag doen? Dan ontvangt u een link waarmee u het urgentiebesluit kunt aanvragen. Voor het aanvragen heeft u een DigiD nodig;
 • nadat wij het aanvraagformulier en de nodige informatie hebben ontvangen, nemen wij uw aanvraag in behandeling.

Als u urgentie krijg toegekend krijgt u voorrang op een sociale huurwoning binnen Hollands Kroon. U kunt geen voorkeur uitspreken voor een plaats binnen Hollands Kroon.

 • Het verzamelinkomen (het belastbaar jaarinkomen) van uw huishouden, zoals bekend bij de Belastingdienst, is niet hoger dan € 44.035,- eenpersoonshuishouden en € 48.625,- meerpersoonshuishouden (2023).
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U staat minimaal zes maanden ingeschreven bij het woonruimte verdeelsysteem Woonmatch Kop van Noord-Holland of stond minimaal 6 maanden ingeschreven voorafgaand de tijdelijke opvang, detentie of verblijf in een instelling. Een uitzondering geldt voor urgentie mantelzorg en urgentie sociale reden.
 • U staat minimaal één jaar ingeschreven als inwoner van Hollands Kroon of stond minimaal 1 jaar ingeschreven voorafgaand de tijdelijke opvang, detentie of verblijf in een instelling. Een uitzondering geldt voor urgentie mantelzorg en urgentie sociale reden.
 • U kon de noodzaak voor een andere woning niet op redelijkerwijs voorkomen en kan het nu niet op een andere manier oplossen.
 • Er is sprake van een urgent huisvestingsprobleem.
 • De reden van uw huisvestingsprobleem is niet ontstaan als gevolg van een verwijtbaar doen of laten van aanvrager of een lid van uw huishouden.

Wanneer komt u niet in aanmerking voor urgentie?

1. Als u geen urgent huisvestingsprobleem heeft. Dit betekent als u:

 • woont in een huis dat in slechte staat verkeert;
 • woont in een huis dat te groot of te klein is voor uw huishouden;
 • door medische klachten niet meer uw woning of tuin kunt onderhouden;
 • door uw werk naar de regio wil verhuizen;
 • op dit moment bij een ander huishouden inwoont of nog geen zelfstandige woonruimte hebt gehad;
 • urgentie aanvraagt vanwege zwangerschap;
 • gaat scheiden of gescheiden bent maar nog met de (ex-)partner in één woning woont;
 • ruzie met de buren heeft;
 • overlast ervaart;
 • door financiële problemen uw huidige woning moet verlaten. Wij adviseren u in dit geval te onderzoeken of u bijzondere bijstand kunt krijgen voor (een deel van) de woonkosten eigen woning of huurwoning. Zie het Handboek Bijzondere Bijstand.

2. Als u het huisvestingsprobleem had kunnen voorkomen of op een andere manier (had) kunnen oplossen. Dit betekent als u:

 • er niet alles aan heeft gedaan om het huisvestingsprobleem te voorkomen of op te lossen;
 • niet kunt laten zien dat u actief hebt gereageerd op passende woonruimte. Vanaf het moment dat u dakloos dreigt te raken;
 • een passende woonruimte van een woningcorporatie hebt afgewezen. Vanaf het moment dat u dakloos dreigt te raken;
 • gezien uw inkomen of vermogen zelf een andere woonruimte kunt huren of kopen;
 • binnen 6 maanden zelf een woning kunt vinden met uw inschrijftijd als woningzoekende;
 • door gebruik te maken van een voorliggende voorziening het huisvestingsprobleem kan voorkomen of oplossen, zoals bijvoorbeeld een traplift.

3. Als u door uw eigen schuld een huisvestingsprobleem heeft. Of door schuld van een lid van uw huishouden. Dit betekent als u:

 • uw woning uitgezet wordt door huurschuld of overlast;
 • de woning (gedwongen) verkoopt;
 • naar Hollands Kroon bent verhuisd zonder eerst te zorgen voor woonruimte voor u en uw huishouden;
 • twee jaar voor de aanvraag niet in een zelfstandige en/of volgens het bestemmingsplan voor permanente bewoning geschikte woning hebt gewoond.
 • een tijdelijke huurovereenkomst hebt die afloopt.

4. Als u niet de kosten van zelfstandige woonruimte kunt betalen.

De kosten voor het behandelen van de aanvraag zijn € 76,20. U betaalt deze kosten altijd, ook als uw aanvraag afgewezen wordt.

Er zijn bedrijven die geld vragen om uw aanvraag in te dienen. Een aanvraag via deze bedrijven zorgt niet voor een andere uitkomst. Het kost u wel extra geld.

Binnen 8 weken hoort u of uw aanvraag wordt toegekend.

Wij controleren of uw gegevens compleet zijn. Als wij nog iets missen, nemen wij contact met u op. U kan de gegevens dan aanvullen. Soms is het nodig om een (medisch) onderzoek uit te voeren of om uw situatie toe te lichten in een gesprek.

Als u de aanvraag compleet inlevert, ontvangt u snel onze beslissing. In elk geval binnen acht weken. Deze periode kunnen wij verlengen met nog acht weken. Bijvoorbeeld als wij extra gegevens van u nodig hebben.

Komt u niet in aanmerking voor een positief urgentiebesluit? Gebruik dan deze tips voor het zoeken naar een woning:

 • Schrijf u in als woningzoekende bij de wooncorporaties en reageer regelmatig op de woningadvertenties. Dit kan op Woonmatch, de website voor woningzoekenden in de regio Kop van Noord-Holland.
 • U kunt zich ook inschrijven bij (particuliere) verhuurders.
 • Heeft u wel eens gedacht aan woningruil?
 • Kunt u inwonen bij familie, vrienden of kennissen of een kamer huren?
 • Zoek tijdelijke woonruimte: tijdelijke verhuur of pensionopvang, bijvoorbeeld via dnoDoen.
 • Kijk eens in een andere regio naar woonruimte.