Telefoon

U bereikt ons van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 088 - 321 5000.

Let op: dinsdag 22 oktober zijn wij de gehele dag niet bereikbaar. In het geval van ernstige spoed kunt u contact opnemen met één van onderstaande telefoonnummers. 

Calamiteiten

Buiten kantoortijden kunt u calamiteiten in de openbare ruimte melden via tel. 088 - 321 5555. Het gaat hier om spoedgevallen zoals ernstige problemen met de riolering of omgewaaide bomen.


Crisis jeugd

Voor crisissituaties waarbij jeugdigen zijn betrokken is de crisisdienst van De Jeugd en Gezinsbeschermers 24 uur per dag 7 dagen per week bereikbaar en inzetbaar via 088 - 777 888 7.


Crisis volwassenen

Voor grote problemen in de persoonlijke levenssfeer belt u 112 of de huisartsenpost Den Helder 0223 - 670 470, Huisartsenpost Westfriesland/Hoorn 0229 - 297 888.


Meer telefoonnummers in crisissituaties

Kijk hier voor meer telefoonnummers over:

  • Crisisdienst Jeugd
  • Crisis volwassenen
  • Meldpunt Acute zorg
  • Crisisdienst GGZ NHN (acute psychische hulp) -> via de huisarts!
  • Veilig Thuis
  • Belbus