Crisissituaties jeugd, acute zorg, ggz

Als u twijfelt: altijd 112 (laten) bellen.

Als de veiligheid van een kind/jongere of ouders direct gevaar loopt bel 112. Als u zich zorgen maakt over de veiligheid kunt u gebruik maken van de crisisdienst.

U kunt op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur bellen naar het wijkteam via telefoonnummer 088 – 321 5000.

Bij directe zorgen over de veiligheid van jeugd kan de crisisdienst jeugdhulp gebeld worden via telefoonnummer 088 – 777 8887. Zij zijn 24/7 bereikbaar, ook buiten kantoortijden, op feestdagen en in het weekend. 

Voor volwassenen gelden de reguliere nummers (huisartsenpost, 112 etc)

Tijdens kantooruren (8.30 – 17.00 uur)

  • Wanneer u wel bij GGZ NHN staat ingeschreven neem contact op met GGZ NHN telefoonnummer 088 – 656 5010.
  • Bent u niet bij GGZ NHN ingeschreven? Neem eerst contact op met uw huisarts. Uw huisarts zal zo nodig contact opnemen met GGZ NHN.

Buiten kantooruren

  • Staat u wel ingeschreven staat bij GGZ NHN en u heeft met uw behandelaar afspraken gemaakt over crisisbehandeling? Dan kunt u zelf telefonisch contact met hen opnemen.
  • Staat u niet ingeschreven of u heeft geen afspraken gemaakt over crisisbehandeling? Neem dan bij crisis buiten kantoortijd contact op met de huisartsenpost. De dienstdoende huisarts kan via de meldkamer contact opnemen met de spoedeisende psychiatrische hulp van GGZ NHN.

Voor volwassenen gelden de reguliere nummers (huisartsenpost, 112 etc)

Voor jeugd kunt u contact opnemen met crisisdienst jeugd.

Als er sprake is van vermoeden van huiselijk geweld en acute crisis: dan altijd 112 bellen.

  • Veilig Thuis, huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) zijn samen gevoegd. De nieuwe naam sinds 1 januari 2015 is: Veilig Thuis.

In Nederland hebben tussen de 200.000 en 230.000 personen te maken met ernstig of herhaald huiselijk geweld. Wilt u weten wat u in zo’n situatie kan doen? Ga dan naar www.vooreenveiligthuis.nl

U kunt Veilig Thuis ook bereiken via telefoonnummer 0800 – 2000 en via e-mail info@huiselijkgeweldkopvannoordholland.nl. U kunt  bij Veilig Thuis terecht voor:

  • het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling;
  • het krijgen van advies en zo nodig ondersteuning.