Participatieniveau – Meeweten

U zorgt dat partijen die in aanraking komen met uw initiatief weten wat er gaat gebeuren en wat dat voor hen betekent. U houdt hen (regelmatig) op de hoogte.

Samengevat: u houdt de omgeving (regelmatig) op de hoogte.

Waarschijnlijk komen er meerdere mensen of partijen met uw initiatief in aanraking. Zij gaan er, op wat voor manier dan ook, mee te maken krijgen. Dan is het belangrijk dat zij op de hoogte zijn van wat er gaat gebeuren. Wat bent u van plan? Wat betekent dat voor hen? Gaan zij er hinder van ondervinden?

Over al die punten brengt u de omgeving op de hoogte. Dat doet u vanuit uzelf, de omgeving hoeft daar niet om te vragen. Op die manier zijn zij echt onderdeel van uw plannen.

 • Participatie
  Participatie betekent actief betrokken zijn bij iets. In de gemeente Hollands Kroon betekent het, dat u op de hoogte bent van wat er leeft en speelt en dat u anderen daar ook onderdeel van maakt.
 • Initiatief
  Een plan of activiteit in de leefomgeving of een stuk beleid dat uitgevoerd moet worden. Vaak gaat het om iets waarvoor een vergunning aangevraagd moet worden.
 • Initiatiefnemer
  Iemand die een initiatief heeft. Dat kan een inwoner, bedrijf, organisatie of de gemeente zijn. Wij gaan ervan uit dat de initiatiefnemer eigenaar is van de plaats waar hij zijn plan wilt uitvoeren. Of schriftelijk toestemming heeft van de eigenaar om over plannen op die plaats te praten.
 • Belanghebbenden
  Dit zijn alle personen of organisatie die iets merken van, of een belang hebben bij een ontwikkeling. Bijvoorbeeld omdat hun uitzicht veranderd of omdat zij overlast verwachten. Het kunnen ook mensen, verenigingen of stichtingen zijn die zich voor iets inzetten. Bijvoorbeeld voor natuur, fietspaden of toegankelijkheid. De gemeente kan ook belanghebbende zijn.
 • Bestemmings- of omgevingsplannen
  In dit document staan alle regels en zaken die iets zeggen over de leefomgeving in een bepaald gebied. Het gaat bijvoorbeeld over wat er wel en niet mag en hoe daar mee omgegaan wordt.
 • Ruimtelijke ontwikkelingen
  Dit zijn plannen waarvoor de initiatiefnemer (uiteindelijk) een Omgevingsvergunning aan moet vragen. Dit gaat van van een uitbouw aan een woning tot het bouwen van een nieuwe woonwijk. En van het plaatsen van een kleine windturbine op een dak tot het bouwen van een grote windturbine ergens in de gemeente.
 • Complexe ruimtelijke ontwikkelingen
  Alle plannen die niet in het geldende bestemmings- of omgevingsplan passen en die complex zijn. Bijvoorbeeld door de omvang, de impact op de omgeving, verschillende meningen of lastige procedures. Het kan zowel om plannen van bewoners of bedrijven als van de gemeente gaan.
 • Ontwikkelende partijen
  Professionele initiatiefnemers, zoals woningcorporaties of projectontwikkelaars.
 • Principeverzoek
  Een principeverzoek is een verzoek om te kijken hoe wij ‘in principe’ tegenover uw plannen staan. Voor een principeverzoek is het niet nodig om officiële tekeningen of ruimtelijke onderbouwingen aan te leveren. Wel moet het duidelijk zijn wat u wilt realiseren. Het is niet verplicht maar wij raden u het wel aan. Het geeft u een globale inschatting van de haalbaarheid van uw plannen.
 • Principe uitkomst
  De uitkomst die u van ons ontvangt op het principeverzoek heeft een informatief karakter. Dit betekent dat u tegen het voornemen om (wel of geen) medewerking te verlenen, onder bepaalde voorwaarden, geen bezwaar kunt indienen.

Meeweten kan op vele manieren

In gesprek met de buren

U belt even aan, of spreekt af om het met elkaar over uw plannen te hebben. Dit kan op een laagdrempelige manier en passend bij de manier waarop u normaal al met uw buren omgaat.

Brief rondsturen

Heeft u wat meer mensen in de omgeving die u op de hoogte wilt houden van wat u van plan bent en hoe dat gaat? Dan kunt u een brief opstellen. Zorg er wel voor dat deze goed leesbaar is. U kunt de brief per post versturen, of natuurlijk zelf rondbrengen.

Informatieavond

U nodigt de omgeving uit voor een informatiemoment bij u in de buurt. Het is aan te raden om die in de buurt te doen van waar u uw plan wilt uitvoeren.

Tijdens dit moment geeft u een presentatie over uw plannen.

Flyer huis aan huis

Heeft u een grote groep mensen in de omgeving die u op de hoogte wilt brengen van uw plannen? Dan kunt u een foldertje verspreiden. In een folder heeft u iets meer ruimte om ook beeldmateriaal toe te voegen. Op die manier krijgt de omgeving een goed beeld van wat u van plan bent.

Volgende: 2. Meedenken