Participatieniveau – Meedoen

U gaat met de partijen aan de slag en u werkt samen aan uw initiatief. Tussentijdse keuzes kunt u samen maken. De uiteindelijke beslissing over wat u indient ligt bij u als initiatiefnemer.

Samengevat: u gaat samen met uw omgeving actief aan de slag.

Uw omgeving is goed op de hoogte van wat er gaat gebeuren. Zij hebben de ruimte gekregen om hun mening te geven. Nu geeft u hen ook de ruimte om actief met u samen te werken aan uw plan. Uw idee werkt u samen uit tot een plan waar u samen achter staat. Uiteindelijk bent u als initiatiefnemer wel degene die beslist wat er ingediend wordt voor de vergunning.

 • Participatie
  Participatie betekent actief betrokken zijn bij iets. In de gemeente Hollands Kroon betekent het, dat u op de hoogte bent van wat er leeft en speelt en dat u anderen daar ook onderdeel van maakt.
 • Initiatief
  Een plan of activiteit in de leefomgeving of een stuk beleid dat uitgevoerd moet worden. Vaak gaat het om iets waarvoor een vergunning aangevraagd moet worden.
 • Initiatiefnemer
  Iemand die een initiatief heeft. Dat kan een inwoner, bedrijf, organisatie of de gemeente zijn. Wij gaan ervan uit dat de initiatiefnemer eigenaar is van de plaats waar hij zijn plan wilt uitvoeren. Of schriftelijk toestemming heeft van de eigenaar om over plannen op die plaats te praten.
 • Belanghebbenden
  Dit zijn alle personen of organisatie die iets merken van, of een belang hebben bij een ontwikkeling. Bijvoorbeeld omdat hun uitzicht veranderd of omdat zij overlast verwachten. Het kunnen ook mensen, verenigingen of stichtingen zijn die zich voor iets inzetten. Bijvoorbeeld voor natuur, fietspaden of toegankelijkheid. De gemeente kan ook belanghebbende zijn.
 • Bestemmings- of omgevingsplannen
  In dit document staan alle regels en zaken die iets zeggen over de leefomgeving in een bepaald gebied. Het gaat bijvoorbeeld over wat er wel en niet mag en hoe daar mee omgegaan wordt.
 • Ruimtelijke ontwikkelingen
  Dit zijn plannen waarvoor de initiatiefnemer (uiteindelijk) een Omgevingsvergunning aan moet vragen. Dit gaat van van een uitbouw aan een woning tot het bouwen van een nieuwe woonwijk. En van het plaatsen van een kleine windturbine op een dak tot het bouwen van een grote windturbine ergens in de gemeente.
 • Complexe ruimtelijke ontwikkelingen
  Alle plannen die niet in het geldende bestemmings- of omgevingsplan passen en die complex zijn. Bijvoorbeeld door de omvang, de impact op de omgeving, verschillende meningen of lastige procedures. Het kan zowel om plannen van bewoners of bedrijven als van de gemeente gaan.
 • Ontwikkelende partijen
  Professionele initiatiefnemers, zoals woningcorporaties of projectontwikkelaars.
 • Principeverzoek
  Een principeverzoek is een verzoek om te kijken hoe wij ‘in principe’ tegenover uw plannen staan. Voor een principeverzoek is het niet nodig om officiële tekeningen of ruimtelijke onderbouwingen aan te leveren. Wel moet het duidelijk zijn wat u wilt realiseren. Het is niet verplicht maar wij raden u het wel aan. Het geeft u een globale inschatting van de haalbaarheid van uw plannen.
 • Principe uitkomst
  De uitkomst die u van ons ontvangt op het principeverzoek heeft een informatief karakter. Dit betekent dat u tegen het voornemen om (wel of geen) medewerking te verlenen, onder bepaalde voorwaarden, geen bezwaar kunt indienen.

Meedoen kan op vele manieren

Brainstormsessies

U nodigt mensen uit om echt met u mee te doen. U komt samen en u legt een paar onderwerpen op tafel. U vraagt iedereen om helemaal vrij van belemmeringen daarover na te denken en met oplossingen te komen. Daarna kijkt u pas welke ideeën eventueel uit te voeren zijn.

Workshops

Dit is een manier die iets meer voorbereiding vraagt. U gaat ook met uw omgeving aan de slag. Hier kunt u hulp bij vragen van professionals.

In werkgroepjes gaat u uit elkaar om aan opdrachten te werken. U legt specifieke vragen neer waar u in groepjes mee aan de slag gaat.

Avond met werkgroepjes

Dit is een vervolg op de workshops. U laat de werkgroepjes zelfstandig verder werken aan de opdrachten die zij hebben.

Online samenwerken

Er zijn meerdere manieren om online met elkaar te werken. U kunt kiezen voor gedeelde documenten die u in een dropbox of online omgeving neerzet. Let wel altijd op de (online) veiligheid.

Volgende: 4. Meebeslissen