Organisaties basisvoorzieningen zorg

Wij hebben allerlei basisvoorzieningen die gratis en direct toegankelijk zijn voor iedereen. Denk aan de inzet van vrijwillige GGZ-maatjes, huisbezoeken aan ouderen, opvoedspreekuren, schoolmaatschappelijk werk en ondersteuning van de mantelzorg. Ze helpen u zelfredzaam te blijven. Ook stimuleren ze dat inwoners elkaar ontmoeten en elkaar een handje helpen. Ze voorkomen dat mensen in de problemen komen. Met verschillende van deze organisaties heeft het wijkteam afspraken gemaakt over het aanbod van deze basisvoorzieningen. Op deze pagina vindt u een overzicht van de organisaties.

voorkant zorgkrant 2023

Zorgkrant

In de Zorgkrant krijgt u informatie over allerlei onderwerpen rond zorg, welzijn en ondersteuning bij een laag inkomen in Hollands Kroon.

De krant hebben wij gemaakt samen met de wijkteams en onze maatschappelijke organisaties.

In de artikelen kunt u lezen wat deze organisaties voor u kunnen betekenen

Lees de Zorgkrant 2023 digitaal.

Alzheimer Nederland is er voor u. We werken aan een toekomst zonder dementia en aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementia en hun dierbaren. Daarom bieden we informatie en adviseren, komen we op voor betere zorg en investeren we in wetenschappelijk onderzoek.

Contact
Website: www.alzheimer-nederland.nl

Contact
Adres: Karel Doormanweg 4, 3115 JD Schiedam
Telefoon: 088-298 7474
E-mail: thuishulp@axxicom.nl

Aanvraagformulier thuiszorg Axxicom

Wat Buurtgezinnen.nl doet is eenvoudig en krachtig. We zoeken voor overbelaste gezinnen een steungezin in de buurt. Dit gezin ontlast de ouders en biedt extra aandacht en liefde aan de kinderen. Op deze manier proberen we te voorkomen dat problemen erger worden en kinderen er de dupe van worden.

Contact
Website: www.buurtgezinnen.nl

Doet & Ontmoet is de ‘huiskamer van de wijk’. Er zijn inloopbijeenkomsten waarin u mensen in uw buurt kunt leren kennen. Om een kop koffie te drinken, gezamenlijk activiteiten op te pakken of gewoon voor de gezelligheid. Deelnemers helpen elkaar op weg, bieden elkaar gezelligheid en een steuntje in de rug wanneer daar behoefte aan is. Heeft u interesse om mee te doen aan Doet & Ontmoet? Er is een open inloop. Kijk op de website van Wonenpluswelzijn.nl voor het actuele overzicht van locaties en activiteiten.

Er is ook een Ontmoetingshuis in Anna Paulowna en op Wieringen, waar extra ondersteuning en structuur is. Dit zijn het Ontmoetingshuis op Wieringen en de Ontmoetingstuin in Anna Paulowna. Speciaal voor mensen die dat prettig vinden. Hier is aandacht voor mensen met geheugenproblematiek en ggz problematiek. Er wordt op deze plekken nauw samengewerkt met Geriant en de POH’s Geriatrie. Hier kunnen ook mantelzorgers naartoe komen voor wat respijtzorg (tijdelijk overdragen van de zorg) en ontspanning. Kijk op de website van Wonenpluswelzijn.nl voor het actuele overzicht van locaties en activiteiten.

Contact
Website: www.wonenpluswelzijn.nl

Biedt cursussen, spreekuren, vrijwillige maatjes, coördinatie van zorg rondom kinderen en gezinnen met opvoed- en opgroeivragen.

Contact
Telefoon: 088 – 010 0500
E-mail: info@ggdhollandsnoorden.nl
Website: www.ggdhollandsnoorden.nl

Organiseert open inloopspreekuren voor inwoners met psychiatrische klachten. Heeft een familievertrouwenspersoon GGZ die mantelzorgers en naasten ondersteunt.

Contact
Telefoon: 088 – 656 5010
Website: www.ggz-nhn.nl

Helpt inwoners die weinig geld hebben op allerlei manieren. Bijvoorbeeld door het inzamelen van meubels, kleding en toiletartikelen, het organiseren van speelgoedbeurzen en gezamenlijk maaltijden bereiden. Ook biedt de stichting spreekuren van diverse zorgorganisaties aan.

Contact
E-mail: info@presenthollandskroon.nl
Website: www.stichtingpresent.nl
Adres: Brugstraat 35 in Middenmeer

Heeft vrijwilligers in dienst die als maatje gekoppeld worden aan inwoners. Deze inwoners hebben een beperkt eigen netwerk. Of ze zijn kwetsbaar door psychische problemen of dementie. De vrijwilligers komen elke week op bezoek en helpen deze inwoners met het leggen van contacten en vrijetijdsbesteding.

Contact
Telefoon: 0223 – 617 422
E-mail: kopvannoordholland@humanitas.nl
Website: www.humanitas.nl

Pakt samen met jongeren problemen en vragen op. Zorgt ervoor dat jongeren deze op eigen kracht leren oplossen en aanpakken. Ook zet LINK zich in om overlastsituaties met jongeren te voorkomen.

Contact
E-mail: info@linkprojecten.nl
Website: www.linkprojecten.nl

Leidt vrijwillig onafhankelijke adviseurs op die inwoners onafhankelijk advies en ondersteuning geven. Ondersteuning op het gebied van zorg, welzijn, wonen, inkomen en recht. Deze adviseurs richten zich vooral op inwoners vanaf 45 jaar. Ook gaat de LSBO samen met Wonen Plus Welzijn een extra project Informatieve Huisbezoeken uitvoeren onder inwoners van 75 jaar en ouder.

Contact
Website: www.lsbo-hollandskroon.nl

Biedt mantelzorgers in Hollands Kroon informatie, scholing, praktische ondersteuning en/of onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit doen zij in diverse vormen voor verschillende groepen, bijvoorbeeld bijeenkomsten anders communiceren voor mantelzorgers van dementiepatiënten. Daarnaast organiseert het centrum elk jaar de Dag van de Mantelzorg. Ook zet het centrum respijthulp in om mantelzorgers van o.a. mensen met dementie in de thuissituatie te helpen.

Contact
Telefoon: 0223 – 747 009
E-mail: info@mantelzorgcentrum.nl
Website: www.mantelzorgcentrum.nl

Het Netwerk Dementie Noord-Holland Noord is een samenwerkingsverband van 23 zorginstellingen, welzijnsorganisaties en de regionale afdelingen van Alzheimer Nederland. 

Samen zetten we ons in om de zorg voor mensen met dementie en hun naasten in onze regio structureel te verbeteren. Dat doen we door onze kennis te delen, samen te werken en door samen projecten op te zetten en uit te voeren. Dat is nodig want het aantal mensen met dementie in deze regio (Regio Alkmaar, West-Friesland en Kop van Noord-Holland) zal de komende 20 jaar bijna verdubbelen.

Contact
Website: www.netwerkdementie-nhn.nl

 

 

Wat doet Noordkop voor elkaar?

 • Ondersteuning aan huis, door gespecialiseerde vrijwilligers, voor mensen met dementie die nog thuis wonen en hun mantelzorgers.
 • Huisbezoek.
 • Activiteiten ondernemen met de dementie-patiënt.
 • Mantelzorger helpen met klusjes of een luisterend oor te bieden.

Zoekt u een vrijwilliger? Of wilt u vrijwilliger worden? Kijk op de website.

Contact
Website: www.noordkopvoorelkaar.nl

Voert het schoolmaatschappelijk werk uit op de scholen op het voortgezet onderwijs. Biedt jongeren met vragen en problemen hulp op school.

Contact
Telefoon: 088 – 124 0000
E-mail: contact@parlan.nl
Website: www.parlan.nl

Incluzio Hollands Kroon voert ook het Schoolmaatschappelijk Werk (SMW) uit op de basisschool. Elke basisschool heeft een vaste SMW-er. Wilt u meer informatie over het SMW. Kijk op de pagina van het SMW.

Wat doet Geriant?

 • Onderzoek en diagnose van dementie;
 • Casemanagement: langdurige begeleiding voor mensen met dementie thuis;
 • Behandeling: gesprekken en medicijnen;
 • Steunpunt dementie: informatie, gesprekken en voorlichting;
 • Mantelzorgondersteuning: gesprekken en scholing voor familie.

Contact
Website: www.geriant.nl

Helpt inwoners van Hollands Kroon die een beperkt eigen netwerk en/of financiële middelen hebben en nog zelfstandig wonen. Denk hierbij aan tuinonderhoud, klussen in en om huis, maar ook computerhulp en inzamelen van meubels. Stichting Present werkt alleen met vrijwilligers.

Contact
E-mail: info@presenthollandskroon.nl
Website: www.stichtingpresent.nl

Maakt gebruik van ‘ervaringsdeskundigen GGZ’. Deze ervaringsdeskundigen zijn zelf hersteld van psychiatrische of psychische problemen. Zij weten heel goed hoe ze lotgenoten kunnen ondersteunen bij hun herstel. Zij bieden advies, cliëntondersteuning en herstelondersteuning aan inwoners met psychische problematiek.

Contact
Website: www.rcodehoofdzaak.org

Ondersteunt inwoners die zelfstandig wonen maar af en toe wat extra hulp kunnen gebruiken. Dit zijn vooral ouderen, chronisch zieken, gehandicapten, mensen met dementie en hun mantelzorgers. De vrijwilligers bieden een maaltijdservice of huisbezoeken. Ook geven zij informatie en advies over zorg en welzijn en over het inzetten van zorgvrijwilligers. Wonen Plus Welzijn biedt ook ondersteuning aan de vrijwillig onafhankelijke adviseurs van de Lokale Samenwerkende Belangenorganisatie Ouderen (LSBO). De taalmaatjes via Wonen Plus Welzijn bieden ondersteuning aan laaggeletterde inwoners. Dit doen zij op gebied van:

 • Lezen;
 • Schrijven;
 • Luisteren;
 • Rekenen;
 • Spreken;
 • Digitale vaardigheden.

Ook biedt Wonen Plus Welzijn schuldhulpmaatjes voor mensen die de financiële administratie op orde willen krijgen. Kijk voor het servicepunt bij u in de buurt op www.wonenpluswelzijn.nl