Aanvraag huishoudelijke hulp

Hulp bij het huishouden is bedoeld om inwoners te steunen bij wat ze zelf niet meer kunnen. Dat laatste is belangrijk, want: wat kan iemand zelf nog wel?

In de praktijk blijkt dat veel inwoners die hulp bij het huishouden krijgen, zelf nog kleine huishoudelijke klusjes in huis kunnen doen. Denk aan keukenkastjes schoonmaken of stoffen. Dat is ook nog eens heel goed om de vitaliteit bij het ouder worden te behouden. 

Meestal is er ook wel iemand in de omgeving die wil helpen bij huishoudelijke taken, zoals een familielid of mantelzorger, een buur of een kennis. Die taken hoeft een thuishulp dan niet te doen. En in sommige gevallen hebben inwoners zelf de financiële middelen om de hulp bij het huishouden te kunnen betalen.   

Voorop staat dat een huis schoon en leefbaar moet zijn

Sinds 1 januari 2023 is er iets veranderd voor alle inwoners die in Hollands Kroon hulp bij het huishouden krijgen. Hoeveel hulp iemand krijgt, hangt vanaf nu af van het antwoord op de vraag: wat is nodig voor een schoon en leefbaar huis? Die vraag wordt gesteld aan alle inwoners die hulp bij het huishouden krijgen. Met de antwoorden op deze vraag maken we een nieuw plan. Deze nieuwe werkwijze noemen we ‘Hulp Bij Huishouden’ (HBH).

Bij deze nieuwe werkwijze brengen we in kaart:

 • wat er moet gebeuren;  
 • wat iemand zelf nog kan;  
 • waar iemand hulp bij kan krijgen van de omgeving;  
 • en waarbij de hulp nodig is van een thuishulp.  

Waarom deze verandering?

Door de nieuwe werkwijze, krijgt iedereen precies de hulp bij het huishouden die nodig is. Niets meer, maar ook niets minder. Het is dus persoonlijker: afgestemd op de eigen situatie van de inwoner. En het is ook een eerlijkere manier om hulp vast te stellen. Want op deze manier kan de gemeente het budget voor hulp bij het huishouden beter spreiden over meer inwoners.

Met andere woorden: iedereen krijgt ondersteuning bij wat echt nodig is. Én meer inwoners kunnen hulp bij het huishouden krijgen. En dat is belangrijk, want door de vergrijzing komen er steeds meer ouderen bij die hulp bij het huishouden nodig hebben. Daarmee is de nieuwe werkwijze vooral toekomstgerichter. Met elkaar zorgen we dat er ook in de toekomst hulp bij het huishouden is voor iedereen die dat nodig heeft.

Hulp bij huishouden aanvragen

Is er niemand die u kan helpen? Dan kunt u terecht bij de zorgaanbieders en de gemeente. De hulp bij het huishouden vraagt u rechtstreeks aan bij de zorgaanbieder. Bij welke organisatie u moet zijn hangt af van waar u woont in onze gemeente.

Hulp in de huishouding

Axxicom Thuishulp en Woonzorggroep Samen voeren samen de hulp bij het huishouden in onze gemeente uit.

Woont u in de volgende postcodegebieden?

 • 1733 BA, De Trambaan
 • 1733 BB
 • 1735 HP, Maria Mater
 • 1735 HR
 • 1761 BR, Keijzershof
 • 1761 GR
 • 1764 GM, De Caroussel
 • 1777 BA, Hof van Wieringen
 • 1777 BC
 • 1779 BJ, Kapellehof
 • 1771 CA, Lelypark
 • 1771 CB
 • 1771 CE

Dan vraagt u hulp bij het huishouden aan bij Woonzorggroep Samen.

Woont u in een ander postcodegebied dan hierboven?

Dan vraagt u hulp bij het huishouden aan bij Axxicom Thuishulp.

Persoonsgebonden budget PGB

Het is ook mogelijk om een persoonsgebonden budget (pgb) aan te vragen. Dan kunt u zelf hulp inhuren. Doe de pgb-test om te bekijken of u in aanmerking komt voor een persoonsgebonden budget. Aanvullend kunt u een persoonlijk plan maken. Dit helpt de aanbieder om snel inzicht te krijgen in uw ideeën, uw persoonlijke situatie en gewenste invulling van uw hulpvraag. Hierdoor kunnen zij uw aanvraag sneller beoordelen.

Meer over het maken van een persoonlijk plan leest u op Slimme lijst: Persoonlijk plan – Per Saldo (pgb.nl). Ook voor een pgb-aanvraag neemt u contact op met één van bovenstaande zorgaanbieders op basis van uw postcodegebied

Veelgestelde vragen over de nieuwe werkwijze

Hulp bij het huishouden is bedoeld om inwoners te ondersteunen bij wat ze zelf niet meer kunnen. Dat laatste is belangrijk, want: wat kan iemand zelf nog wel? In de praktijk blijkt dat inwoners die hulp bij het huishouden krijgen, zelf nog kleine huishoudelijke klusjes in huis kunnen doen. Denk aan keukenkastjes schoonmaken of stoffen. Of er is iemand in de omgeving die wil helpen bij huishoudelijke taken, zoals een familielid of mantelzorger, een buur of een kennis. Die werkzaamheden hoeft een thuishulp dan niet te doen. En in sommige gevallen hebben inwoners zelf de financiële middelen om de hulp bij het huishouden te kunnen betalen.

De nieuwe situatie is per 1 januari 2023 in gegaan. Vanaf die periode hebben Axxicom Thuishulp en Woonzorggroep Samen bekeken hoeveel hulp er nodig is. Alle inwoners van Hollands Kroon krijgen een indicatiegesprek, waarna wordt beoordeeld wat iemand nodig heeft. Na aanleiding van het indicatiegesprek wordt een activiteitenplan gemaakt. Bij de gesprekken kan een familielid, mantelzorgen of kennis ondersteunen. Ook hebben wij hiervoor cliëntondersteuners beschikbaar.

Ja, dit kan. U kunt een familielid, een mantelzorger of een kennis vragen om bij het gesprek te zijn. Ook hebben wij hiervoor onafhankelijke cliëntondersteuners beschikbaar. Zij voeren het gesprek samen met u. Wilt u worden bijgestaan door een cliëntondersteuner? Kijk dan op de pagina ‘Wijkteam Hollands Kroon’ of bel met ons tel. 088-321 5000.

Tijdens de overgang naar de nieuwe werkwijze wordt uw situatie opnieuw beoordeeld. Samen met u brengen we dit in kaart. We kijken wat een schoon en leefbaar huis voor u betekent. En welke taken dat precies zijn. Dit kan in uw situatie betekenen dat u meer, minder of hetzelfde aantal uren hulp ontvangt. Het blijft altijd maatwerk. Ook kunnen we samen onderzoeken of een schoon en leefbaar huis op een andere manier mogelijk is. Bijvoorbeeld dat iemand uit uw omgeving u helpt. Of dat u eigen financiële middelen inzet om de hulp te betalen.

Hiervoor gebruiken we het HHM-normenkader. Dit is een handleiding die heel duidelijk laat zien hoeveel uren hulp er nodig is voor een schoon en leefbaar huis en waarop u mag rekenen. U vindt op de website van Bureau HHM alle informatie over het HHM-normenkader.

Ja, dat kan. Na het intakegesprek ontvangt u een brief met het besluit hoeveel hulp u krijgt. In deze brief staat ook hoe u bezwaar maakt tegen dit besluit. Samen bekijken we dan wat uw bezwaren zijn en hoe we dit binnen de mogelijkheden kunnen oplossen.

Natuurlijk mag u ook zelf een keuze maken. Maar als u huishoudelijke ondersteuning via ons wilt, begrijpt u dat die keuzevrijheid niet onbeperkt kan zijn. Daarom kiezen wij voor de nieuwe werkwijze ‘Hulp bij Huishouden’, voor iedere inwoner die hulp nodig heeft. Toch liever meer inspraak in de schoonmaak? U kunt er ook voor kiezen om een particuliere hulp te zoeken.

Een pgb staat voor persoonsgebonden budget. U krijgt een budget van de gemeente om zelf hulp in te kopen. Dit bedrag wordt vastgesteld aan de hand van het HHM-normenkader. U kiest zelf bij wie u hulp koopt en laat de gemeente zien wat de kosten zijn. Dit laatste vraagt wat werk van u. Zo moet u die kosten netjes bijhouden om voor uw pgb in aanmerking te komen. U vraagt een pgb aan via Axxicom Thuishulp.

Nee, hier verandert niets in. U blijft gewoon uw maandelijkse eigen bijdrage van € 20,60 betalen aan het CAK. De overheid betaalt de overige kosten. Wel kan het zijn dat u vanaf 2025 een hogere bijdrage gaat betalen voor hulp bij het huishouden vanuit de Wmo. In dat jaar wordt de eigen bijdrage weer inkomensafhankelijk.

Gaat het minder met u? Neem dan contact op met Axxicom Thuishulp of Woonzorggroep Samen. Een medewerker komt dan op bezoek om samen met u naar uw situatie te kijken. Ook dan gaat het weer om de vraag wat er nodig is om uw huis schoon en leefbaar te houden.

Dat bepalen we samen door te kijken naar uw situatie. Ligt het voor de hand dat uw situatie op korte termijn verandert? Dan krijgt u een indicatie voor kortere tijd. Daarna bekijken we samen uw situatie opnieuw. Bent u op leeftijd, bijvoorbeeld 85 tot 90 jaar? Dan kan het ook zijn dat u een indicatie krijgt die langer geldig is.

Een spoedvraag betekent dat u met spoed hulp bij het huishouden nodig hebt. Dat kan zijn na een ongeluk of een ziekenhuisopname. Ook bij u maken we dan een afspraak voor een indicatiegesprek.

Als u zorg ontvangt van Woonzorggroep Samen wordt u op dezelfde manier geholpen via het nieuwe normenkader. U zult uw hulp blijven ontvangen door uw eigen hulp van Woonzorggroep Samen.

We doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Ook in deze uitdagende arbeidsmarkt. Wij zetten ons in om u de steun en hulp te bieden die u van ons gewend bent. Om ervoor te zorgen dat u de hulp krijgt waar u recht op heeft zijn we op zoek gegaan naar een oplossing. Een aantal van onze medewerkers zijn nu op werkdagen inzetbaar van 8.00 tot 20.00 uur. En zelfs op zaterdagochtend werken onze thuishulpen. Zo kunnen we met hetzelfde aantal medewerkers meer inwoners helpen. Ook kunnen we bij spoedaanvragen onze partners inzetten, als dat nodig is.

We geloven dat de nieuwe werkwijze voor u persoonlijker, eerlijker en toegankelijker zal zijn. Om dit te borgen gebruiken wij de HHM-normering. Deze normering is speciaal ontwikkeld om in huishoudelijke hulp kwaliteit te leveren op maat. Bent u toch ontevreden over de kwaliteit? Meld het dan bij Axxicom Thuishulp of Woonzorggroep Samen. We bespreken dan samen welke problemen u ervaart en wat we hieraan kunnen veranderen. Ook vragen we u regelmatig of uw indicatie nog bij u past. Hoe vaak dat is, hangt af van uw situatie. Via steekproeven houden we grip op de kwaliteit van onze ondersteuning.

Woont u in de volgende postcodegebieden?

 • 1733 BA, De Trambaan
 • 1733 BB
 • 1735 HP, Maria Mater
 • 1735 HR
 • 1761 BR, Keijzershof
 • 1761 GR
 • 1764 GM, De Caroussel
 • 1777 BA, Hof van Wieringen
 • 1777 BC
 • 1779 BJ, Kapellehof
 • 1771 CA, Lelypark
 • 1771 CB
 • 1771 CE

Dan vraagt u hulp bij het huishouden aan bij Woonzorggroep Samen. Woont u in een ander postcodegebied? Dan vraagt huishoudelijk hulp aan bij Axxicom.