Schoolmaatschappelijk Werk (SMW)

Incluzio Hollands Kroon voert het Schoolmaatschappelijk Werk (SMW) uit. Elke basisschool heeft een vaste SMW-er.

Wat doet een SMW-er?

Een SMW-er is een professionele hulpverlener binnen de jeugdzorg en is onderdeel van de basisondersteuning op school. Elke leerling, ouder of leerkracht kan laagdrempelig vragen stellen aan de SMW-er over opgroeien en opvoeden. Samen met een kind, ouder en/of leerkracht kijkt de SMW-er wat er nodig is om de vraag te beantwoorden. Als korte begeleiding voldoende is, dan doet de SMW-er dit zelf. Dit kan op school of thuis bij het gezin. Hier wordt geen rapportage van gemaakt. Is er andere hulp nodig? Dan schakelt de SMW-er het wijkteam of andere hulp in.

Wat biedt het Schoolmaatschappelijk Werk?

  • Beantwoorden of ondersteuning bij vragen van ouders en kinderen over opvoeden en opgroeien (maximaal vijf gesprekken).
  • Doorsturen naar meer specifieke hulp, zoals trainingen op het gebied van sociale vaardigheden en weerbaarheid of (geïndiceerde) jeugdhulp via het wijkteam.
  • Schoolondersteuning.

Schoolmaatschappelijk Werker ziet, informeert en adviseert

De SMW-er helpt leerlingen bij hun sociaal-emotionele ontwikkeling. De SMW-er ziet, informeert en adviseert de scholen en biedt hulp op maat aan de leerlingen en ouders. Het doel is dat kinderen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen en het met succes afmaken.

Met welke vragen kunt u terecht bij de SMW-er?

De SMW-ers kunnen met veel problemen helpen, bijvoorbeeld als uw kind

  • moeite heeft om met anderen om te gaan;
  • problemen op school ervaart;
  • problemen heeft met u of anderen thuis;
  • problemen heeft in zijn/haar vrije tijd;
  • niet lekker in zijn/haar vel zit en niet goed weet hoe dat komt.

En/of

  • u wilt dat er iemand met u meedenkt over de opvoeding;
  • u twijfelt of het Schoolmaatschappelijk Werk iets voor u kan doen.

Vertrouwelijk

De gesprekken met de SMW-ers zijn vertrouwelijk. Zij moedigen het uitwisselen van informatie tussen school en ouders aan. Zij vragen altijd toestemming voordat ze informatie mogen delen. De SMW-ers hebben een geheimhoudingsplicht en moeten zich houden aan hun beroepscode.

SMW-er bij uw kind op school

Elke basisschool heeft een SMW-er. Hieronder ziet u welke SMW’er bij de school van uw kind betrokken is en hoe u diegene kunt bereiken.

IKC Spoorbuurt – Anna Paulowna

IKC De Kroon – Anna Paulowna

RKBS St. Jan – Breezand

OBS De Zandhorst – Breezand

OBS ’t Span – Den Oever

De Branding – Den Oever

OBS De Kei – Hippolytushoef

RKBS H. Henricus – Hippolytushoef

OBS Op Avontuur – Kolhorn

IKC Het Creiler Woud – Kreileroord

OBS De Peppel – Middenmeer

PCB De Wegwijzer – Middenmeer

RKBS Titus Brandsma – Middenmeer

OBS De Snip – Nieuwe Niedorp

RKBS Sint Antonius – Nieuwe Niedorp

OBS De Mient – Nieuwe Niedorp

RKBS De Marinx – ’t Veld

OBS de Meertuin – Slootdorp

OBS De Tweewegen – Wieringerwaard

OBS De Triangel – Wieringerwerf

De Zilvermeeuw – Wieringerwerf

RKBS Don Bosco – Wieringerwerf

PCB Het Baken – Wieringerwerf