Adresonderzoek

Het is belangrijk dat uw woonadres klopt. Wij houden dit bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Zorg, onderwijs, politie, brandweer, sociale dienst, belastingen: ze gebruiken allemaal de gegevens uit het BRP. Daarom is het belangrijk dat uw adresgegevens correct zijn geregistreerd.

Onderzoek naar adresfraude

Voor een goede adrescontrole werken wij mee met de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit. Via deze samenwerking geven overheidsdiensten hun twijfels door over wie er woont op een bepaald adres. Bij voldoende twijfel volgt een onderzoek. Want met een verkeerd woonadres in de BRP is adresfraude mogelijk. Of misbruik van toeslagen. Of het ontwijken van (belasting)schulden en boetes. Verder kunnen wij mensen die zorg of (schuld)hulp nodig hebben niet bereiken als het adres niet klopt.

Het kan dus zijn dat wij uw adres onderzoeken. Dat betekent niet altijd dat wij fraude vermoeden. Vaak gaat het om een misverstand of vergeten om een verhuizing te melden. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat aanpassing van de BRP-registratie nodig is, melden wij dat aan de bewoners. Bij voldoende bewijs hebben wij het recht en zijn wij verplicht die registratie te veranderen. Zelfs zonder goed vinden van betrokkenen. Dat kan gevolgen hebben voor toeslagen, uitkeringen en andere regelingen.

Het adresonderzoek kan bestaan uit een huisbezoek. Om zo min mogelijk bewoners daarmee lastig te vallen, gebeurt dat pas bij serieuze twijfel. Het onderzoek gaat volgens de regels van privacy-bescherming. Ook moeten onderzoekers laten zien wie ze zijn door zich te legitimeren.

Iedereen is volgens de wet zelf verantwoordelijk voor een goede inschrijving in de BRP. Als u verhuist moet u dat snel melden aan de gemeente waar u gaat wonen. Controleer zelf of u goed staat ingeschreven op MijnOverheid.nl, door in te loggen met uw DigiD. Wijzigingen kunt u aan ons doorgeven. 

Doe dan een verzoek voor een adresonderzoek.