Slopen van een gebouw of woning (sloopmelding)

Wilt u een gebouw, woning of een deel daarvan slopen? Dan moet u in de volgende gevallen een sloopmelding doen:

  • als er bij de sloop tien kubieke meter of meer afval vrijkomt;
  • als u bij de sloop asbest verwijdert.

LET OP: Geef door waar u verblijft
Als u een woning laat slopen, wordt het adres van de woning beëindigd. Dit heeft te maken met de wetgeving van de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen). Verblijft u tijdens de bouw op een ander of hetzelfde adres? Geef uw adres aan ons door.

Een sloopmelding kunt u maken op de site van het Omgevingsloket. Doe de melding minimaal vier weken voordat u wilt beginnen met slopen. In de volgende gevallen doet u de melding uiterlijk vijf werkdagen van tevoren:

  • U verwijdert als particulier hechtgebonden asbest tot een maximum van 35 m2 per perceel;
  • Uw bedrijf voert reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden uit aan een deel van het gebouw met asbest. Dit geldt alleen als de termijn van vier weken tot onnodige leegstand van het gebouw leidt of het gebruiksgenot belemmert.
  • Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet is bij het uitvoeren van sloopwerkzaamheden, waarbij het sloopafval meer dan 10 m³ bedraagt, de uitvoerder verplicht materieel te gebruiken met een zo laag mogelijke emissie van stikstofverbindingen. Deze verplichting is terug te vinden in artikel 7.19a, lid 1 van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl).

In de volgende gevallen heeft u ook een omgevingsvergunning nodig:

  • Bij sloopwerkzaamheden aan een erkend monument.
  • Bij sloopwerkzaamheden aan een gebouw binnen het beschermd dorpsgezicht van Barsingerhorn of Kolhorn.
  • Bij slopen in strijd met het bestemmingsplan.

Op de site van het Omgevingsloket kunt u een check doen. Hierna ziet u meteen of u een melding moet doen of een vergunning nodig hebt.