Inburgeren

Mensen die voor langere tijd in Nederland wonen en een verblijfsvergunning hebben, moeten Nederlands leren. Zij leren ook hoe Nederland in elkaar zit. Dit noemen we inburgeren. Wij helpen u met inburgeren. De persoon die u gaat helpen noemen we een consulent.

Uitleg video inburgeren

Hieronder vindt u een korte video die uitlegt wat inburgeren is. Deze video kunt u ook in uw eigen taal bekijken.

Hoe gaat inburgeren in onze regio?

In de video hieronder nemen we u mee hoe het is om in onze regio in te burgeren. Inburgeraars uit Schagen, Den Helder, Texel en Hollands Kroon vertellen hun eigen ervaringen. De video’s kunt u in uw eigen taal bekijken.

Het stroomschema laat zien dat u verschillende stappen gaat nemen.

 • U krijgt hulp van de gemeente van iemand die u gaat helpen. Dit noemen we een consulent. De consulent helpt u bij de inburgering. Ook vanuit VluchtelingenWerk krijgt u hulp.
 • U start met het leren van de Nederlandse taal. U krijgt een eigen leerroute die u hierbij helpt. Ook leert u hoe het in Nederland geregeld is.
 • U gaat aan het werk (betaald of vrijwilligerswerk) en bent dan echt onderdeel van Nederland.
Afbeeldingen stappenplan stroomschema inburgering
 
 
 

Of u onder het oude of nieuwe inburgeringstelsel valt, hangt af wanneer u mag gaan inburgeren. Was dit vóór 1 januari 2022, dan valt u onder het oude stelsel. Is dit na 1 januari 2022 dan valt u onder het nieuwe stelsel. Hieronder vindt u informatie over het nieuwe stelsel.
 

Oude stelsel inburgering

Door Nederlands te leren vindt u vaak sneller werk. In het oude stelsel inburgering moet u dit zelf regelen. Binnen drie jaar moet u het inburgeringsexamen hebben gehaald. U bepaalt zelf hoe u dit haalt. U kunt naar school gaan en een inburgeringscursus volgen, of thuis een studie volgen. De kosten voor deze studie betaalt u zelf. U krijgt hiervoor een lening van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Deze lening is maximaal 10.000 euro. Als u binnen de drie jaar uw diploma haalt, hoeft u deze lening niet terug te betalen.

U bent zelf verantwoordelijk

Als u onder het oude stelsel inburgering valt bent u zelf verantwoordelijk voor de inburgering. De verplichte ontzorging die wel start bij het nieuwe stelsel geldt dus niet voor u. Wilt u wel graag hulp ontvangen en heeft u vragen over geld en betalingen? Dan kunt u natuurlijk wel contact opnemen met ons voor advies en hulp.

De nieuwe wet inburgering

Het nieuwe stelsel noemen we ook wel ‘De nieuwe wet inburgering’. Het doel is dat alle inburgeraars snel mee kunnen doen in Nederland en het liefst betaald werk hebben. Dit doel behaalt u door:

 • Zo goed mogelijk de Nederlandse taal leren.
 • Weten welke regels er zijn in Nederland.
 • Werk vinden in Nederland.
 • Meedoen aan verschillende activiteiten zoals sport en omgaan met andere Nederlanders.

Wat doet de gemeente?

Een medewerker van de gemeente helpt u tijdens de inburgering. Deze medewerker noemen we een consulent. De consulent helpt u bijvoorbeeld met het kiezen van het juiste niveau Nederlands. Dit noemen we de leerroute. De consulent kan u ook helpen met werk vinden. Inburgeraars hoeven in het nieuwe stelsel niet meer te lenen bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voor de inburgering. Dit regelt de gemeente. 
Dit is anders voor gezins- en overige  migranten (maar ook vrijwillige inburgeraars en geestelijken). Zij blijven hun eigen inburgering betalen. Net als onder het oude stelsel. Deze lening is maximaal 10.000 euro. Als u binnen drie jaar uw diploma haalt, hoeft u deze lening niet terug te betalen.

Gezinsmigranten zijn personen van buiten de Europese Unie die in Nederland komen wonen. Zij komen voor gezinshereniging of gezinsvorming bij een Nederlandse echtgeno(o)t(e). Overige migranten zijn bijvoorbeeld geestelijken en vreemdelingen met een verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk humanitair verblijfsdoel.

Inburgering gezins- en overige migranten

De consulenten van de gemeente helpen ook gezinsmigranten en overige migranten bij het inburgeren. Zij betalen hun inburgering wel altijd zelf. Hiervoor kunnen zij een lening afsluiten bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Deze lening is maximaal 10.000 euro. 
 

Brede intake en Plan inburgering en Participatie (PIP)

De consulent van de gemeente neemt bij gezins- en overige migranten ook een brede intake af. Met de brede intake gaat de medewerker van de gemeente onderzoeken hoe u het beste uw inburgering kunt halen. Na het maken van de leerbaarheidstoets stellen wij samen een Plan Inburgering en Participatie op over de te volgen leerroute. De gezins- en overige migranten hebben zelf de keuze bij welke school zij de inburgering willen volgen. Ook krijgt u een aanbod voor de MAP en PVT. Onder het tabje ‘MAP en PVT’ kunt u hier meer informatie over vinden. Door de gemeente worden de afspraken die in de PIP zijn opgenomen bij gezins- en overige migranten gemonitord en zullen er evaluatiegesprekken plaatsvinden.

Voor gezinsmigranten en nareizende asielmigranten vindt de brede Intake plaats na inschrijving in de basisregistratie (BRP) van de gemeente.

Ontzorgen

Omdat gezins- en overige migranten zelf verantwoordelijk zijn voor alles rondom hun inburgering, hoeven zij niet de verplichte ontzorging te volgen. Mochten zij wel graag hulp hebben bij hun geldzaken, dan kunnen zij natuurlijk wel contact opnemen met de gemeente voor advies en hulp.

Er zijn 3 leerroutes: de B1-route, de onderwijsroute en de zelfredzaamheidsroute (Z-route). Na het maken van de leerbaarheidstoets krijgt u advies om te starten met een route. Het maakt niet uit wat voor leerroute u volgt, als het maar goed bij u past.
 

B1-route

De B1 route is een leerroute waarin u Nederlands leert en ook werkt. Door dit samen te doen, kan u sneller de Nederlandse taal leren. Deze route heet de B1-route omdat met deze route het doel is om taalniveau B1 te halen. Hoelang deze leerroute duurt hangt af van hoe snel u leert. Gemiddeld duurt het 1,5 jaar tot maximaal 3 jaar. Voor het behalen van de B1 route dient u een aantal examen af te leggen.
 

Z-route

De Z in de Z-route staat voor zelfredzaamheid. Zelfredzaamheid gaat over hoe goed u het zelf kunt redden. Deze leerroute is voor inburgeraars die leren wat lastiger vinden. De Z-route kan een goede route zijn als u niet kunt lezen of andere zaken die leren moeilijker maken. Daarnaast is er veel aandacht aan hoe u zelfstandig in Nederland kunt wonen. U leert waar u hulp kunt vragen. Ook leert u omgaan met geld; hoe computers werken; en hoe u in contact komt met andere mensen in Nederland. De Z-route helpt u zo snel mogelijk mee te doen in Nederland, als het kan ook via betaald werk. De Z-route sluit u niet af met examens maar u heeft een inspanningsverplichting.
 

Onderwijsroute

Deze route is vooral voor jongeren. Deze route bereidt jongeren voor op de instroom in het Nederlandse beroeps- en hoge onderwijs. Zo kunnen ze een goede start maken in Nederland.
 

Nederlands leren bij het taalhuis

Er zijn in de gemeente Hollands Kroon verschillende soorten gratis aanbod om Nederlands te leren. Dit aanbod is ondergebracht bij het Taalhuis. Wilt u (beter) Nederlands leren spreken? Of heeft u vragen? Neem dan contact op met het Taalhuis via taalhuisschagen@kopgroepbibliotheken.nl of bel 0224 213 975. Een taalhuismedewerker kijkt dan samen met u hoe u het beste geholpen kan worden. U kunt zich ook rechtstreeks aanmelden voor Nederlandse taalles bij het VONK: https://www.vonknh.nl/taalcursus-nederlands-nt2

Als u gaat inburgeren komt u naast de leerroute die u volgt, ook de woorden MAP en PVT tegen. Op deze pagina leggen we uit wat dit betekent.

MAP

MAP staat voor Module Arbeidsmarkt en Participatie. Het doel van de MAP is dat u leert hoe het werken in Nederland gaat. U leert meer over waar u goed in bent, dit noemen we competenties. Daarnaast kijken we naar wat voor werk u zou kunnen doen. Op deze manier weet u zo goed mogelijk wat uw kansen zijn op werkgebied. Ook leert u hoe u in contact kunt komen met bijvoorbeeld bedrijven en hoe u werk kunt vinden.

PVT

PVT staat voor participatieverklaringstraject. Het doel van de PVT is om kennis te maken met de kernwaarden van Nederland. Denk hierbij aan dat iedereen gelijk is in Nederland; dat vrijheid belangrijk is; hoe je met elkaar omgaat en bijvoorbeeld welke regels er in Nederland zijn. Het PVT duurt minimaal 12 uur en is een vast onderdeel van de inburgering.

Sinds 1 januari 2022 geldt de ontzorgingsplicht. Als u een bijstandsuitkering ontvangt zullen sommige vaste lasten voor u betaald worden uit uw bijstandsuitkering. De vaste lasten zijn de huur, elektra, water en de zorgverzekering. Een budgetbeheerder zal deze betalingen namens u doen. Als de vaste lasten betaald zijn door uw budgetbeheerder zal de rest op uw bankrekening worden overgemaakt. Daar kunt u bijvoorbeeld boodschappen mee kopen. Dit duurt zes maanden. Tijdens deze zes maanden leert u hoe het werkt om betalingen in Nederland te doen. Zodat u dit daarna zelf kunt.

Het ontzorgen is voor

 • inburgeraars die recht hebben op een uitkering en een verblijfsvergunning asiel hebben voor bepaalde tijd;
 • inburgeringsplichtige nareizigers met een afhankelijke verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd;
Bent u een nareizend familielid met een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd, dan hoeft u niet te ontzorgen.
Het ontzorgen stopt na zes maanden of als de bijstandsuitkering eerder stopt. Ontzorgen is verplicht. Zijn de zes maanden voorbij en is het lastig om de betalingen zelf te doen? Dan kijkt u samen met uw consulent welke hulp u nodig heeft.

Tijdens de 6 maanden ontzorgen leert u veel over geld. U leert hoe u zelf betalingen kunt doen maar ook dat sparen belangrijk is. Om dit te leren krijgt u een cursus van VluchtelingenWerk. Deze cursus heet Eurowijzer. Tijdens deze cursus krijgt u les in een klas en maakt u opdrachten. Meer informatie over deze cursus kunt u lezen op de website van VluchtelingenWerk.

Tijdens het inburgeren heeft u contact met verschillende organisaties. Op deze pagina vindt u een uitleg over welke organisaties dit kunnen zijn.
 
Samen Inburgeren Noordkop (Sin)
Samen Inburgeren Noordkop (Sin) biedt de leerroutes aan. Het is een samenwerking van verschillende partijen uit de Kop van Noord-Holland. Samen bieden zij het hele inburgeringspakket aan voor de nieuwe inwoners van de gemeenten: Den Helder, Schagen en Hollands Kroon die in moeten burgeren onder de Wet inburgering 2021. Door de goede samenwerking tussen de partijen is maatwerk mogelijk.
 
Samen Inburgeren Noordkop (Sin) bestaat uit:
1. ROC-Kop van Noord Holland verzorgt beroepsonderwijs, cursussen en trainingen voor bedrijven en inwoners in onze regio. Er zijn in Den Helder en Schagen verschillende vestigingen die goed bereikbaar zijn. Het ROC biedt ook onderwijs aan voor inburgering.
2. Vluchtelingenwerk VluchtelingenWerk helpt vluchtelingen en asielzoekers van het moment dat ze in Nederland komen totdat ze zelfstandig hun weg hebben gevonden. Ze geven in het Sin maatschappelijke begeleiding bij praktische zaken en de training Euro-wijzer. Voor de inburgering helpt Vluchtelingenwerk bijvoorbeeld met het regelen van praktische zaken. Denk hierbij aan dingen regelen voor wonen, zorg,  inkomen, verzekeringen, onderwijs en kennismaking met de lokale woonomgeving. Maar ook het geven van voorlichting en hulp inschakelen als er extra hulp nodig is.
3. MEE & de Wering MEE & de Wering zorgt ervoor dat iedereen die (tijdelijk) steun nodig heeft, goed kan mee doen in de samenleving. Zij kijken hierbij goed naar de mogelijkheden van iemand. Iedereen kan bij hen terecht. Hun doel is dat iedereen die (tijdelijk of langer) kwetsbaar is, zijn of haar leven zo normaal mogelijk kan leiden.
4. Fiolet taaltrainingen Fiolet geeft taaltrainingen aan iedereen die de Nederlandse taal wil leren, of dit wil verbeteren. Zij bieden programma’s op maat aan. Lessen worden ’s avonds en overdag gegeven. Fiolet heeft vestigingen in Purmerend, Hoorn en Schagen.
5. Pro bedrijven Probedrijven is een sociale onderneming. Het is een samenwerking tussen Pro Verpakken & Ontwikkelen, Progroen & milieu, Proschoon, Probezorgt en Proactief. Pro bedrijven richten zich op:

 • Samenwerken met gemeenten, scholen en bedrijven als Agros, Rataplan en NH-Connect
 • Een sociaal en financieel gezonde combinatie van het personeel
 • Inwoners uit de regio Kop van Noord-Holland met een afstand door te laten stromen naar werk
 • Actief omgaan met milieudoelen

6. Agros Agros helpt mensen, met of zonder arbeidsbeperking (ziekte of handicap), naar een geschikte werkplek. Dit doen zij voor bijvoorbeeld werkgevers, het UWV of gemeenten. Argos kijkt naar maatwerk en mogelijkheden en niet naar beperkingen.

Andere partijen

Naast de partijen die we onder de Sin uitleggen zijn er ook andere partijen die u kunnen helpen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bibliotheken, cultuurinstellingen, sportverenigingen, IDO, Wonen Plus Welzijn en zorg- en welzijnsinstellingen.

Wij hebben wat handige websites over inburgeren voor u op een rij gezet.

Meer informatie over naturalisatie of optie vindt u op de  website van de IND.

Voor persoonlijke vragen kunt u ons mailen.