Nieuwe rioolaansluiting

Is uw woning of bedrijf niet aangesloten op het riool? Vraag dan een rioolaansluiting aan bij ons. Op deze pagina vindt u de voorwaarden voor een nieuwe rioolaansluiting. Via de knop ‘Aanvragen rioolaansluiting’ doet u een aanvraag.

Een rioolaansluiting is een verbinding tussen de openbare riolering en de riolering op eigen (particulier) terrein. Particuliere riolering kan bestaan uit verschillende waterstromen zoals vuilwater, hemelwater en grondwater. Voor iedere waterstroom geldt dat de lozingsroute beoordeeld wordt door de gemeente. 

De werkzaamheden voor maken van een rioolaansluiting in openbaar gebied mag u niet zelf uitvoeren. De rioolaansluiting moet worden gemaakt door een aannemer die bekend is bij de gemeente. Dit kan zijn: VTG riooltechniek, Snippe Rioolservice, Borst GWW, VEG (Vermaire) en Ten Brinke Bestratingen. 

Na het ontvangen van de aanvraag bepalen wij de diameter, de plaats en de diepte van de rioolaansluiting. Met deze eisen kunt u bij de genoemde aannemers een offerte aanvragen en deze met ons bespreken. 
Na goedkeuring van de offerte mag u de werkzaamheden door de aannemer uit laten voeren. Na de aanleg van de aansluiting(en) en de ontvangen revisiegegevens nemen wij de aansluiting van u over.

Alle kosten voor aanleg van een rioolaansluiting zijn voor de aanvrager. De plaatselijke omstandigheden zijn van invloed op de kosten van een rioolaansluiting. Bij plaatselijke omstandigheden kunt u denken aan:
•    de locatie (woont u binnen bebouwde kom of woont u in het buitengebied), 
•    de afstand tot de openbare riolering
•    het soort weg (asfalt of klinkers)

Let op! De kosten in het buitengebied kunnen hoog zijn.

In het buitengebied kunnen lange afstanden tot het openbaar riool er toe leiden dat een aansluiting met een drukriool nodig is. Het is mogelijk dat water opgepompt moet worden door een drukrioolgemaal en moet worden aangesloten op het gemeentelijk drukrioolstelsel. Als een nieuw drukrioolgemaal nodig is kunt u hiervoor een offerte aanvragen bij Remondis in Uitgeest.

Als door het asfalt gegraven moet worden, dan worden de herstelkosten vooraf bij u in rekening gebracht. 
De hoogte van deze herstelkosten hangt af van het aantal vierkante meters en de dikte van het asfalt wat wordt verwijderd.

 • U moet zelf op tijd onderzoek doen naar de aanwezigheid van een openbare riolering. En ook de manier waarop deze kan worden aangesloten. Dit heeft te maken met de tijd die nodig is om een aansluiting voor elkaar te krijgen. In het buitengebied kost het maken van een aansluiting meer tijd dan een riool aansluiting binnen bebouwde kom. Dit komt omdat de afstanden naar de riolering groot kunnen zijn of er geen riolering aanwezig is.
 • De diameter van de aansluiting op de plaats van de eigendomsgrens is standaard Ø125 millimeter. De binnen onderkant van de leiding ligt hier tussen 0,70 en 0,90 centimeter onder toekomstig maaiveld. 
 • Er moet verschil gemaakt worden tussen:
  • vuilwaterafvoer (kleur rood-bruin) 
  • regenwaterafvoer (kleur blauw-grijs) 
  • grondwaterafvoer (groen).
 • Een gebouw wordt pas aangesloten als de kap op het gebouw zit. Ook de regenpijpen moeten aangesloten zijn op de grondleidingen.
 • Er kan een grotere diameter van de rioolaansluiting nodig zijn. Dit hangt af van de hoeveelheid te lozen water en de afstand tussen het gebouw tot de erfgrens. Als deze afstand groot is kan dit leiden tot een probleem met de aansluithoogte. Houd hiermee rekening met de (bouw) hoogte.
 • De plaats, diameter en de hoogte van de rioolaansluiting op de plaats van de eigendomsgrens geeft de gemeente aan.
 • Vlakbij de eigendomsgrens, op een halve meter binnen uw terrein, legt de aannemer een ontstoppingsvoorziening aan.
 • De ontstoppingsvoorziening is de grens van het eigendom van de leiding. De ontstoppingsvoorziening zelf wordt eigendom van de eigenaar van de grond.
 • De plaats van de ontstoppingsvoorziening wordt door de aannemer ingemeten en op tekening gezet.
 • Uw riolering (vuilwater, regenwater en grondwater) moet gescheiden worden aangeboden op de plaats van de eigendomsgrens. Daarna worden (afhankelijk van de situatie) ter plaatse de leidingen afzonderlijk of gekoppeld naar een daarvoor bestemd riool van de gemeente gebracht.

Het is belangrijk goede tekeningen bij de aanvraag te voegen. Tenminste schaal 1:500, liever schaal 1:100 met daarop:

 • De ligging van het gebouw op particulier terrein;
 • Een tekening van de (toekomstige) riolering op uw terrein en de gewenste aansluitlocatie.

Op de pagina ‘riool verstopt’ vindt u vragen en antwoorden over problemen met de riolering.