Paspoort aanvragen of verlengen

Let op: Heeft u voor de zomerperiode een nieuw reisdocument (paspoort of identiteitskaart) nodig? Vraag deze dan op tijd aan!

Er zijn in juni extra avondopenstellingen voor de aanvraag van reisdocumenten.

Woont u in Hollands Kroon? Dan kunt u hier uw paspoort aanvragen of verlengen. U logt in met DigiD, vult uw gegevens in en betaalt via iDEAL. Daarna maakt u een afspraak met ons. Een medewerker komt bij u thuis om de aanvraag af te ronden. Dit kan ook op een andere plek in Hollands Kroon zijn bijvoorbeeld op uw werk. U kunt ook een afspraak maken aan de gemeentebalie in Anna Paulowna. Als uw paspoort klaar is ontvangt u een e-mail van AMP, de bezorgdienst. Dan maakt u opnieuw een afspraak en brengt de bezorgdienst het document bij u thuis. Maar dit kan ook op een andere locatie zijn in Nederland. Behalve op de waddeneilanden.

Let op! Kinderen jonger dan 18 jaar hebben toestemming nodig van (beide) ouders of verzorgers voor de aanvraag.

Een paspoort geeft toegang tot alle landen van de wereld. U mag naast een paspoort een identiteitskaart hebben.

Heeft u hulp nodig bij het maken van een afspraak? Bel dan met ons via telefoonnummer 088-321 5000.

Veelgestelde vragen paspoort

 1. Check op uw paspoort wanneer deze verloopt.
 2. Ga naar de knop ‘Afspraak voorbereiden paspoort’.
 3. Log in met DigiD.
 4. Vul het formulier in.
 5. Kies een dag en tijdvak.
 6. Betaal met iDEAL.
 7. U ontvangt een bevestigingsmail met datum en tijd van ampgroep.com. Via die mail kunt u de afspraak ook aanpassen.
 8. Op de gewenste dag komt een medewerker van Hollands Kroon bij u langs. Heeft u gekozen om bij ons langs te komen? Dan komt u naar de gemeentebalie in Anna Paulowna.
 9. Houd uw pasfoto en oude documenten bij de hand. Een pasfoto laat u zelf maken.
 10. Hierna duurt het ongeveer zeven werkdagen tot het nieuwe document klaar is. U ontvangt apart een e-mail van onze bezorgdienst AMP voor het maken van een afspraak om uw document te laten bezorgen.

Product Kosten
Paspoort vanaf 18 jaar en ouder € 83,87
Paspoort voor jongeren tot 18 jaar € 63,42
Spoedaanvraag paspoort (extra) € 57,09

Product Geldigheid
Paspoort vanaf 18 jaar en ouder 10 jaar
Paspoort voor jongeren tot 18 jaar 5 jaar

Voor uw afspraak heeft u nodig:

 • alle paspoorten en ID-kaarten die u nu heeft. Ook als ze niet meer geldig zijn;
 • eén pasfoto die niet ouder is dan zes maanden. U laat een pasfoto maken bij een fotograaf. De fotograaf weet aan welke eisen de foto moet voldoen. Ieder kind heeft zijn eigen pasfoto nodig;
 • bewijs van betaling.

Vanaf veertien jaar moet iedereen in Nederland een eigen paspoort of identiteitskaart hebben.

Is uw kind jonger dan 18 jaar? Dan moeten de ouder(s) of verzorger(s) toestemming geven. Dit zijn de gezaghebbers. Heeft u allebei het ouderlijk gezag? Dan moet u allebei toestemming geven. Heeft iemand anders het gezag over uw kind, dan moet die persoon toestemming geven.
Uw kind moet zelf bij de aanvraag van het paspoort aanwezig zijn. Ook als het document bij u wordt thuis gebracht, moet uw kind aanwezig zijn.

U geeft toestemming via het online formulier, met DigiD.

Beide ouders zijn bij de afspraak

 • Hou beiden uw identiteitsbewijs bij de hand.
 • Jullie hebben beiden vooraf toestemming gegeven.
 • Leg één recente kleurenpasfoto van het kind klaar. Deze moet voldoen aan de eisen van de Rijksoverheid.
 • Leg alle Nederlandse reisdocumenten (paspoort, identiteitskaart) die op naam van het kind staan klaar, ook als ze niet meer geldig zijn.

Eén ouder of verzorger is bij de afspraak aanwezig

 • Houd uw identiteitsbewijs bij de hand.
 • Heeft u allebei gezag? Houd dan ook het identiteitsbewijs (of een kopie) van de andere ouder of verzorger bij de hand.
 • Jullie hebben beiden vooraf toestemming gegeven. 
 • Eén recente kleurenpasfoto van het kind. Deze moet voldoen aan de eisen van de Rijksoverheid. U laat een pasfoto maken bij een fotograaf.
 • Leg alle Nederlandse reisdocumenten (paspoort, identiteitskaart) die op naam van het kind staan klaar. Ook als deze niet meer geldig zijn.

Bij een aanvraag van een paspoort door of voor een minderjarig kind (jonger dan 18 jaar) moet van ieder persoon die het gezag uitoefent een toestemmingsverklaring zijn ingevuld en ondertekend. Dit kan los van elkaar gedaan worden.

In de praktijk:

 • Getrouwd: Hebben beide ouders het gezag, dan geven beide ouders toestemming.
 • Gescheiden: Heeft één van de ouders het gezag, dan geeft deze ouder toestemming. Hebben beide ouders het gezag, dan geven beide ouders toestemming.
 • Ongehuwd samenwonend: Hebben beide ouders het gezag, dan geven beide ouders toestemming. Heeft één van de ouders het gezag, dan geeft deze ouder toestemming. Is uw kind geboren op of na 1 januari 2023? Dan hebben beide ouders automatisch het gezag als vader het kind heeft erkend. 

Heeft iemand anders dan de ouders het gezag? Neem dan contact met ons op.

Geef hier digitaal toestemming. U moet inloggen met DigiD. De maximale geldigheidsduur van de toestemmingsverklaring is drie maanden. De geldigheid van de toestemmingsverklaring eindigt zodra de aanvraag waarvoor de toestemmingsverklaring is gegeven is afgehandeld.

Nadat de aanvraag is gedaan bij u thuis of aan de balie, duurt het ongeveer zeven tot tien werkdagen voordat het paspoort klaar is. Daarna wordt het paspoort bij u bezorgd.

Voor het bezorgen van uw paspoort ontvangt u een e-mail met een link naar de website van de bezorgdienst AMP. Daar geeft u aan op welke datum en in welk tijdvak u het product wilt laten bezorgen. Als u geen e-mail heeft, dan wordt u gebeld door AMP. Het bezorgen kan bij u thuis zijn, maar ook op vrijwel elk ander adres in Nederland, bijvoorbeeld op uw werk. Bezorging vindt niet plaats op de waddeneilanden.

Een paspoort wat met spoed is aangevraagd moet u afhalen bij onze gemeentebalie in Anna Paulowna. Hiervoor maakt u telefonisch een afspraak.

Degene voor wie het document is moet zelf het document in ontvangst nemen.

Vraag uw document op tijd aan!

 • Woont u in Hollands Kroon? Meld het verlies van uw paspoort zo snel mogelijk bij ons: doorgeven verlies of diefstal van paspoort.
 • Vraag daarna een nieuw paspoort aan.
 • Vindt u uw oude paspoort terug? Lever dat dan in bij ons. Uw oude paspoort is namelijk niet meer geldig.
 • Als uw paspoort in het buitenland kwijtgeraakt of gestolen is, dan moet u daar ter plekke wel aangifte doen bij de politie en vraag om een bewijs daarvan. Vraag ook een nieuw of tijdelijk reisdocument aan bij een Nederlandse ambassade of consulaat in dat land. In Nederland heeft u het buitenlandse proces-verbaal nodig. Neem contact op met het contactcentrum van Buitenlandse Zaken.
 • Is uw paspoort gestolen en moet u de volgende dag op reis? Een nieuw paspoort met spoed aanvragen kost zeker twee werkdagen. Misschien komt u in aanmerking voor een noodpaspoort van de Koninklijke Marechaussee.
 • Bent u binnen vijf jaar drie keer uw paspoort of identiteitskaart kwijtgeraakt zonder goede reden? Dan nemen wij u op in het register ‘paspoortsignalering’. Dit kan gevolgen hebben voor een nieuw reisdocument. Het is verboden om een valse reden op te geven.

Reist u met uw kinderen naar het buitenland en heeft u een andere achternaam? Dan heeft u een bewijs nodig dat u de vader of moeder bent, of het ouderlijk gezag heeft.

Lees meer over reizen met kinderen op de website van de Marechaussee.

Heeft u uw paspoort snel nodig, dan kunt u een spoedaanvraag doen. U krijgt uw paspoort dan meestal binnen twee werkdagen. Als u uw oude paspoort kwijt bent dan is een spoedprocedure niet altijd mogelijk. Informeer hiernaar bij de gemeente. Voor een spoedaanvraag betaalt u extra. Vertrekt u vandaag al? Op de website van de rijksoverheid vindt u informatie over een noodpaspoort. 

Kosten voor spoedaanvraag

Bij een spoedaanvraag betaalt u een toeslag van € 57,09 bovenop de kosten van een paspoort.

Als u vaak naar het buitenland gaat, kunt u een tweede paspoort aanvragen als u:

 • landen bezoekt die met elkaar in conflict zijn. De stempels in uw paspoort kunnen dan problemen geven bij toelating tot die landen.
 • uw paspoort vaak bij de ambassade ligt voor een visumaanvraag, terwijl u een andere reis wilt maken.

Een tweede paspoort is twee jaar geldig.

Voorwaarden tweede paspoort

 • Uw eerste paspoort is nog minimaal zes maanden geldig.
 • U moet de noodzaak van een tweede paspoort aantonen. Dit kan met een verklaring van uw werkgever of een uittreksel uit de Kamer van Koophandel. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
 • We adviseren u om niet met twee paspoorten gelijktijdig te reizen.

Voor het aanvragen van een vreemdelingen/vluchtelingenpaspoort neemt u contact op met tel. 088-321 5000.

To apply for a foreign national or refugee passport, please contact tel. 088-321 5000.

Bij de aanvraag van een paspoort nemen we twee vingerafdrukken af, die komen op de chip van uw paspoort. We verwijderen de vingerafdrukken als u het paspoort heeft ontvangen.

Als u in het buitenland woont, kunt u uw reisdocument aanvragen bij de Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland. U kunt uw reisdocument ook aanvragen in Nederland. U kunt daarvoor terecht bij een aantal grensgemeenten en bij de gemeentebalie op Schiphol.

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Dat kan. Dit geeft u aan bij de aanvraag als wij bij u langskomen of aan de balie.