Standplaatsvergunning

Standplaatsen zijn plekken waar ondernemers spullen verkopen. Bijvoorbeeld vanuit een kraam of een wagen. Om een standplaats in te nemen op gemeentegrond of particuliere grond, heeft u een vergunning nodig.

U kunt online een standplaatsvergunning aanvragen. Bij de aanvraag van een vergunning voor een nieuwe kiosk of kar is het nodig dat u foto’s meestuurt van de bestaande situatie en omliggende bebouwing.

Er zijn vaste plekken in de omgevingsvergunningen opgenomen. Voordat u een aanvraag indient, kunt u informatie over de beschikbare standplaatsen opvragen via team APV.

U betaalt voor het behandelen van uw aanvraag € 55,45.

De kosten van een standplaatsvergunning vindt u in de Verordening Staangeld.