Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is vervoer van en naar school voor kinderen die niet zelf naar school kunnen. Bijvoorbeeld door een handicap, ziekte, gedragsproblemen of omdat de school verder dan zes kilometer van huis ligt. Soms kunt u als ouder of verzorger recht hebben op een vergoeding in de kosten van het leerlingenvervoer. Dit geldt voor eigen vervoer, openbaar vervoer of aangepast vervoer, zoals een taxibus.

Let op

U kunt het hele jaar leerlingenvervoer aanvragen. Maar voor het nieuwe schooljaar (2024-2025) moet deze vóór 1 juni binnen zijn.

 • Een aanvraag voor leerlingenvervoer doet u digitaal. Het aanvraagformulier vindt u onder de knop ‘Leerlingenvervoer aanvragen’. Om het formulier te kunnen invullen heeft u uw DigiD inlognaam en inlogcode nodig.
 • Heeft u geen DigiD, vraag het dan aan: DigiD aanvragen.
 • Vul het formulier helemaal in. Zorg dat alle bijlagen erbij zitten. De bijlagen moet u uploaden bij het formulier. U kunt de documenten scannen of er foto’s van maken met uw telefoon. We raden aan om dit alvast te doen voordat u inlogt met DigiD.
 • Doe de aanvraag vóór 1 juni. Wij beoordelen uw aanvraag voor het begin van het schooljaar. Bent u te laat? Dan is de kans groot dat u uw kind de eerste twee weken zelf naar school moet brengen.
 • Lukt het niet om de aanvraag op tijd te doen? Neem contact met ons op.

Schriftelijk aanvragen

Heeft u geen DigiD? Wij sturen u een formulier toe. Neem contact met ons op.

Vragen en klachten

 • U kunt klachten of problemen met het taxivervoer direct melden bij de vervoerder NOOT. Dit kan via het serviceformulier van NOOT op hun website of mailen naar klantenservice@noot.nl
 • Komt u er samen niet? Neem contact met ons op.

Een aanpassing doorgeven?

Een aanpassing kunt u met een e-mail doorgeven. Neem contact met ons op.

Het leerlingenvervoer is voor leerlingen:

 • in het (voortgezet) speciaal onderwijs (V)SO.
 • in het speciaal basisonderwijs (SBO).
 • met een beperking/handicap in het standaard (voortgezet) onderwijs.
 • in het standaard onderwijs met een bijzondere richting op basis van geloof.

Alle regels staan in de Verordening leerlingenvervoer en in de Beleidsregels bekostiging leerlingenvervoer.

Vergoeding

Leerlingenvervoer kan bestaan uit:

 • een fietsvergoeding;
 • vergoeding van de kosten van openbaar vervoer;
 • vergoeding van de kosten van eigen vervoer;
 • aangepast vervoer.

Voor de toekenning van de vergoeding wordt uitgegaan van de kosten van het vervoer naar de dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke school van de soort en de richting waarop de leerling is aangewezen binnen het samenwerkingsverband. Wij houden een minimale grens van zes kilometer. De afstand tussen huis en school is groter dan zes kilometer.

Leeftijd en zelfstandig zijn

Wij verwachten dat leerlingen vanaf tien jaar zelf kunnen reizen. Voor leerlingen in het speciaal onderwijs beoordelen we de situatie voor elk kind apart. We kijken ook of het kind zichzelf kan redden en op de fiets kan. Zo niet dan kijken we naar een vergoeding voor het openbaar vervoer en zo verder.

Wij hebben acht weken nodig om uw aanvraag te beoordelen, een besluit te nemen en de aanvraag te regelen. Stuur daarom uw aanvraag zo snel mogelijk in. Het liefst al in de maand april. U weet dan op tijd of uw kind een plek heeft in het vervoer in het nieuwe schooljaar. Bent u te laat? Dan is de kans groot dat u uw kind de eerste twee weken zelf naar school moet brengen.

 • Wij betalen de kosten naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school. Dit moet een school zijn met een brin-nummer.
 • Het leerlingenvervoer gaat van huis naar school en van school naar huis volgens de tijden in de schoolgids.
 • Er mag één ander afzetadres binnen de gemeente worden gebruikt. Bijvoorbeeld een vaste dag in de week naar de oppas of BSO wanneer dit binnen de route past.
 • Voor schoolgang blijven de ouders verantwoordelijk.

Wie is verantwoordelijk voor het aanvragen van leerlingenvervoer?

Alleen de gezaghebbende ouder(s), verzorger(s) of voogd kunnen digitaal een aanvraag doen voor leerlingenvervoer.

Kan er een aanvraag gedaan worden als ouder(s) niet in de gemeente Hollands Kroon wonen?

Ja. Voor een aanvraag wordt er gekeken naar de structurele verblijfplaats van het kind, niet waar de ouder(s) wonen of waar het kind staat ingeschreven.

Moeten beide ouders een aanvraag doen bij co-ouderschap?

Ja. Als de leerling bij beide ouders verblijft en dit van invloed is op het vervoer naar school, dan doen beide ouders ieder een aanvraag. Dit doen zij in de gemeente waar zij wonen.

Is er een vervoersverklaring vanuit school noodzakelijk bij de aanvraag?

Nee. Scholen hoeven voor leerlingen die woonachtig zijn in Hollands Kroon, géén vervoersverklaring of andere bijlagen in te vullen.

Heb je automatisch recht op leerlingenvervoer als je op speciaal (voortgezet) onderwijs zit?

Nee. Het type onderwijs betekent niet automatisch dat je recht hebt op leerlingenvervoer. De afstand woning tot dichtstbijzijnde toegankelijk school en de mogelijkheden van ouders en leerling om (zelfstandig) te reizen, zijn voorwaarden voor het toekennen van leerlingenvervoer.

Ik ben het niet eens met het besluit.

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de verzenddatum zijn ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Hollands Kroon. In het bezwaarschrift motiveert u waarom u het niet met het besluit eens bent.

Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen heb?

U neemt contact op met de wijkteammedewerkers van Incluzio Hollands Kroon.

Ik heb een klacht, bij wie kan ik terecht?

Voor klachten die betrekking hebben om het aangepast vervoer, neemt u contact op met de vervoerder. Met klachten over een wijkteammedewerker kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris van Incluzio Hollands Kroon.

Voor telefonische vragen zijn wij bereikbaar via tel. 088-321 5000. Onze collega’s verbinden u door of laten een terugbelverzoek voor ons achter. Wij werken op maandagochtend, dinsdag, donderdag en vrijdag voor het leerlingenvervoer. Wij bellen u terug op een van deze dagen.

Op maandag van 11.00-12.00, dinsdag van 13.00-14.00 en 16.00-17.00, donderdag van 13.00-14.00 en vrijdag 13.00-14.00 is er een telefonisch spreekuur met de wijkteammedewerkers over leerlingenvervoer.

U kunt op elk moment het contactformulier invullen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.