Jonge kinderen extra uren naar peuterschool

Kinderen van 2,5 tot 4 jaar met een risico op achterstand in het onderwijs mogen 16 uur per week voorschoolse educatie volgen. Dit is extra onderwijs voordat zij naar de basisschool gaan.

De verhoging van 12 naar 16 uur is ingevoerd om peuters zo goed mogelijk met hun taalontwikkeling te helpen. Op de peuterspeelzaal worden zij voorgelezen en wordt er samen gelezen, gezongen en gespeeld. Hiermee krijgt de peuter een grotere woordenschat voordat hij/zij naar het basisonderwijs gaat.

Het Rijk geeft extra geld uit aan voorschoolse educatie. Als een peuter 16 uur per week voorschoolse educatie volgt, betalen de ouders/verzorgers de eerste acht uur en wij de tweede acht uur.

Kinderen van 2,5 tot 4 jaar komen in aanmerking voor voorschoolse educatie als zij één of meer kenmerken hebben:

  1. Kinderen van wie de ouder(s)/verzorger(s) minder dan twee jaar vervolgonderwijs heeft/hebben gevolgd na het basisonderwijs.
  2. Kinderen van wie de ouder(s)/verzorger(s) niet meer dan 50% Nederlands spreekt binnen het gezin.
  3. Kinderen van wie de ouder(s)/verzorger(s) meedoet/meedoen aan een inburgeringstraject.
  4. Kinderen van wie de ouder(s)/verzorger(s) vluchteling is/zijn.
  5. Kinderen met een risico op een ontwikkelingsachterstand die van invloed is op de Nederlandse taal en/of spraakontwikkeling.

Het consultatiebureau van GGD Hollands Noorden onderzoekt en bepaalt of uw kind recht heeft op extra uren peuterspeelzaal. Denkt u van wel? Neem dan contact op met uw consultatiebureau.

Er zijn in Hollands Kroon 17 peuterscholen die 16 uur voorschoolse educatie geven. Deze 17 peuterscholen maken deel uit van een van de volgende organisaties:

De peuterscholen kiezen zelf op welke ochtenden en middagen ze voorschoolse educatie geven.