Exploitatievergunning logies tijdelijke werknemers

Wilt u tijdelijke werknemers logies bieden of biedt u deze al aan? Bij meer dan vier personen die samen geen gezin vormen, moet u een ‘exploitatievergunning logies tijdelijke werknemers’ aanvragen.

Ook kan het zijn dat u nog andere vergunningen nodig heeft. Bijvoorbeeld een omgevingsvergunning strijdig gebruik of bouw en/of brandveilig gebruik. Vertel dit ons op tijd.

Regels voor huisvesting tijdelijke werknemers

Aan het bieden van logies aan tijdelijke werknemers zijn regels verbonden. De regels over Arbeidsmigranten huisvesten leest u hier.

Inschrijving Basisregistratie personen (BRP)

 • Iedereen die in Nederland komt wonen moet zich inschrijven bij de gemeente. Ook als u eerder in Nederland heeft gewoond. Dit geldt voor verblijven van minimaal vier maanden in het komende half jaar. Inschrijven is ook mogelijk als iemand minder lang blijft.

De regels voor logies zijn te lezen in de Beleidsregels logiesfuncties arbeidsmigranten gemeente Hollands Kroon. Deze regels zijn bepaald door de gemeenteraad. We raden ondernemers of andere partijen die tijdelijke werknemers logies willen bieden deze regels goed door te nemen. Zo weet u wat de mogelijkheden zijn en waar u rekening mee moet houden.

Voor vragen en advies neemt u contact op via de e-mail met het Logies Advies Team. Of bel met tel. 088-321 5000.

Wij vinden het belangrijk dat mensen die hier komen werken ook op een goede manier kunnen wonen. Tijdelijke werknemers die langer in Nederland zijn, wonen meestal in normale woningen. Voor werknemers die een kortere periode in ons land verblijven, kan andere huisvesting geregeld worden. Het gaat om een verblijfsduur van maximaal één jaar. Als de tijdelijke werknemer hier langer wil blijven, moet de werknemer gaan kijken op de normale woningmarkt.

Volgens deze regels kan er onder bepaalde voorwaarden logies geboden worden. Deze voorwaarden zijn:

 • het past in de omgeving;
 • het woon- en leefklimaat is goed;
 • er zijn goede parkeermogelijkheden;
 • de locatie is goed bereikbaar;
 • de buurt steunt het idee;
 • de logies van tijdelijke werknemers mag niet leiden tot last voor de omgeving.

In de vergunning staan eisen over hoe de ondernemer/eigenaar de locatie gaat beheren en verzorgen. Dit plan moet de gemeente goedkeuren. Hierbij geldt dat bij huisvesting van:

 • tien personen of minder er altijd een beheerder bereikbaar is;
 • meer dan tien maar minder dan veertig personen er een beheerder altijd bereikbaar is die de locatie altijd binnen 15 minuten kan bereiken;
 • meer dan veertig personen er altijd een beheerder op de locatie is.

De kosten voor de exploitatievergunning zijn € 261,55.

Voor een logiesaccommodatie is een vergunning nodig. Houd rekening met een voorbereidingstijd van minimaal 6 maanden. Overleg vooraf, rapporten maken, vergunning indienen, toetsing van de stukken en wettelijke termijnen zijn allemaal stappen die lang duren.

Elk jaar merken we dat sommige bedrijven te laat beginnen aan het vergunningentraject. Hierdoor kunnen ze de accommodatie niet op tijd gebruiken.

De aanvraag duurt acht weken op voorwaarde dat alles is aangeleverd en alle andere vergunningen verleend zijn.

Bij deze aanvraag moet u de volgende bijlagen uploaden:

1. Bouwkundige plattegronden (op schaal), waarop minimaal de volgende gegevens moeten staan:

 • Het aantal personen dat gebruik maakt van een ruimte.
 • De functie van de ruimte.
 • Of een ruimte voor individueel of gezamenlijk gebruik is.

2. Een situatietekening (schaal 1:1000) met daarop het aantal, de plaats en de afmetingen van de parkeerplaatsen.

3. Een beheerplan waarin is beschreven hoe het beheer van de huisvestingsvoorziening is georganiseerd. Een klachtenregeling maakt in ieder geval deel uit van dit plan.