Aanvraag ontheffing geluidhinder tijdens werkzaamheden

Bij werkzaamheden aan het spoor of de openbare weg is het soms nodig deze buiten de normale werktijden uit te voeren. Dit gebeurt dan ’s avonds, ’s nachts of in het weekend. Wij willen dat mensen in de buurt hier zo min mogelijk last van hebben. Daarom heeft u voor deze werkzaamheden een ontheffing nodig. Voor werkzaamheden die buiten normale werkdagen en werkdag-uren gebeuren, vraagt u een ontheffing aan. Voorbeelden zijn: frezen of asfalteren van de weg of onderhoud aan het spoor.

Als u voldoet aan alle onderstaande voorwaarden kunnen de werkzaamheden gewoon worden uitgevoerd zonder ontheffing:

  • als het geluidniveau lager is dan 60 dB(A) dagwaarde. Dit is te vergelijken met het geluid van een wasmachine of vaatwasser;
  • als de werkzaamheden overdag plaatsvinden (tussen 7.00 en 19.00 uur);
  • als de werkzaamheden plaatsvinden op maandag tot en met vrijdag.

In alle andere gevallen moet een ontheffing van de VFL worden aangevraagd. De Omgevingsdienst Noord-Holland beoordeelt dan samen met de gemeente uw aanvraag.

De melding kan niet gebruikt worden voor het melden van evenementen (zoals feesten) van particulieren. U vraagt dan een evenementenvergunning aan.

De legeskosten van een VFL-ontheffing geluid bedragen € 125.

De rekening ontvangt u bij de ontheffing.