Uitkering voor oudere en arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ)

Wilt u stoppen met uw bedrijf? Bent u 55 jaar of ouder? En is uw gezinsinkomen al enkele jaren onder bijstandsniveau? Dan kunt u een IOAZ-uitkering aanvragen.

Als u het formulier heeft ingevuld en verstuurd, krijgt u een e-mail van de aanvraag. Ontvangt u die e-mail niet direct, dan is het misschien niet goed gegaan. Neem dan contact met ons op.

  • U bent 55 jaar of ouder en u heeft nog geen recht op AOW;
  • Het inkomen van u en uw partner is beneden het niveau van de bijstand;
  • U heeft de laatste 10 jaar of langer voor uw eigen inkomen gezorgd en heeft daarvoor 7 jaar als zelfstandige of in loondienst gewerkt;
  • u heeft de laatste 3 jaar een eigen bedrijf gehad;
  • u blijft ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel totdat u een brief van de gemeente heeft gekregen waarin staat dat u recht heeft op een IOAZ-uitkering.

Als u van de gemeente een uitkering krijgt, hebben u en uw partner een arbeidsplicht. Dat betekent dat u uw best moet doen om snel betaald werk te vinden. Doet u dat niet, dan kan dat gevolgen hebben voor uw uitkering. Wij kunnen u helpen bij het vinden van werk. Krijgt u werk aangeboden? Dan neemt u dat aan, ook als dit werk niet aansluit bij uw opleiding.

Krijgt u een uitkering of vraagt u een uitkering aan? Dan bent u verplicht om alle informatie over uw situatie aan ons door te geven. Bijvoorbeeld over wie u bent, of u getrouwd bent of samenwoont en met wie, en wat u eventueel verdient met een bijbaan. Bent u alleenstaand en wonen er anderen in dezelfde woning als waar u in woont dan heeft de gemeente van die mensen gegevens nodig. U kunt immers met medebewoners (‘kostendelers‘) de woonkosten delen. Verandert uw situatie of die van medebewoners, dan geeft u dat ook aan ons door.

Wij controleren of uw gegevens compleet zijn. Als wij nog iets missen, nemen wij contact met u op. U kunt de gegevens dan aanvullen.

Als u de aanvraag compleet inlevert, ontvangt u snel onze beslissing. In elk geval binnen acht weken. Deze periode kunnen wij verlengen met nog acht weken. Bijvoorbeeld als wij extra gegevens van u nodig hebben.