Bijstand voor zelfstandigen

Loopt uw bedrijf niet goed? En heeft u tijdelijk extra geld nodig om uw bedrijf te redden of uw gezin te onderhouden? Dan kunt u bijstand voor zelfstandigen (Bbz-uitkering) aanvragen. U kunt een rentedragende lening aanvragen of een bijstandsuitkering.

Op de website van de Rijksoverheid staat meer informatie over de bijstand voor zelfstandigen. Het is handig om die informatie door te lezen, voordat u contact met ons opneemt. Bekijk op die website bijvoorbeeld de ‘vragen en antwoorden’.

Ook op de website van het Ondernemersklankbord staat handige informatie. U kunt gratis een gesprek aanvragen met een adviseur. De adviseurs kennen de ‘wetten’ van het ondernemer zijn en hebben ervaring als ondernemer.

U heeft DigiD nodig. Heeft u die nog niet? Vraag hier dan DigiD aan. Voor veel dingen van de overheid heeft u DigiD nodig.

Heeft u DigiD? Klik dan op de knop ‘aanvragen bijstand zelfstandigen’ op deze pagina. Als u het formulier heeft ingevuld en verstuurd, krijgt u een e-mail van de aanvraag. Ontvangt u die mail niet direct, dan is het misschien niet goed gegaan. Neem dan contact met ons op.

Binnen uiterlijk vijf werkdagen nadat u de aanvraag heeft ingediend bellen wij u over de afhandeling van de aanvraag.

Vindt u het lastig om een aanvraag digitaal te doen? Bel ons dan: tel. 088-321 5000. Dan kijken we samen wat voor u de beste oplossing is.

Ontvangt u een bijstandsuitkering en kunt u geen baan vinden? Wist u dat we u ook kunnen helpen om een eigen bedrijf te starten? Lees hier meer over op de pagina van ‘Eigen bedrijf beginnen‘.

U kunt bijstand voor zelfstandigen (Bbz) aanvragen als u:

  • een bijstandsuitkering ontvangt en een bedrijf wilt starten;
  • als ondernemer in tijdelijke financiële problemen zit;
  • 55 jaar of ouder bent met slecht lopend bedrijf. Zie ook: Aanvraag IOAZ-uitkering;
  • u wilt stoppen met uw bedrijf.

Wij controleren of uw gegevens compleet zijn. Als wij nog iets missen, nemen wij contact met u op. U kunt de gegevens dan aanvullen.

Als u de aanvraag compleet inlevert, ontvangt u binnen acht weken onze beslissing. Deze periode kunnen wij verlengen met nog acht weken. Bijvoorbeeld als wij extra gegevens van u nodig hebben.