Uitgifte bedrijfsgrond

Kijk hier voor een overzicht van de bedrijventerreinen in Hollands Kroon. Voor Bedrijventerrein Robbenplaat is een aparte website. De uitgifte van gronden verloopt via het team Vastgoed en Grondzaken. Voor meer informatie neemt u contact op met: tel. 088-321 5000 of vastgoedengrondzaken@hollandskroon.nl​.

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord

Ook op de website van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord vindt u informatie over de bedrijventerreinen en beschikbare bedrijfskavels.

Een riolering aansluiting kan aangevraagd worden via de website.

Wilt u zich in Hollands Kroon vestigen of wilt u verhuizen? Kijk dan op fundabusinessbedrijfspand.com of neem contact op met onze bedrijfscontactfunctionaris van het ondernemersloket.