Gemeentelijke belastingen en tarieven

Elk jaar ontvangt u van ons een aanslag voor gemeentelijke belastingen. Hierop staat:

  • welke belastingen u aan de gemeente moet betalen;
  • hoe hoog de bedragen zijn;
  • hoe en wanneer u betaalt;
  • wat de nieuwe WOZ-waarde is van uw pand.

Wij heffen:

De aanslagen worden bijna allemaal eind februari verstuurd. (Toeristen- en forensenbelasting worden in het najaar verstuurd.)

In Hollands Kroon heffen wij geen hondenbelasting.

Tarieven gemeentelijke belastingen

Bekijk hieronder een overzicht van de belastingtarieven van de gemeente Hollands Kroon in verschillende jaren:

Belastingtarief gemeente Hollands Kroon: *) Huidige jaar
2024
2023202220212020
OZB Eigenaren woning 0,0920%0,09%0,0994%0,1143%0,1190%
OZB Gebruikers woning          nvtnvtnvtnvtnvt
OZB Eigenaren niet woning  0,1947%0,1983%0,1791%0,1782%0,1788%
OZB Gebruikers niet woning  0,1461%0,1404%0,1320%0,1431%0,1435%
Rioolheffing € 205,08€196,92€196,92€196,92€195,00
Afvalstoffenheffing vast tarief éénpersoonshuishouden€ 219,12€205,08€195,00€231,60€229,32
Afvalstoffenheffing vast tarief meerpersoonshuishouden€ 303,36€285,00€270,00€357,21€353,52
Tarief per lediging 140 liter restafvalcontainer€ 5,25€4,90€4,67
Tarief per lediging 240 liter restafvalcontainer€ 9,00€8,40€8,00
Tarief per aanbieding in de ondergrondse container (grote trommel)€ 2,26€2,10€2,00
Tarief per aanbieding in de ondergrondse container (kleine trommel)€ 1,13€1,05
Extra container, éénmalig (exclusief ledigingen)€ 84,26€79,-€75,00€133,32€132,00
Toeristenbelasting (per persoon per nacht)€ 1,55€1,50€1,50€1,50€1,50
Forensenbelasting stacaravan€ 212,53€206,34€195,77€210,68€208,60
Forensenbelasting (recreatie) woning€ 466,34€452,76€429,56€462,58€457,70
Campergeld per nacht€ 11,-€11,-

*) Bekijkt u deze tabel op uw mobiel? Draai dan uw scherm om de hele tabel te zien.

Bij een aanmaning is een betalingsregeling is mogelijk voor maximaal vier termijnen. Regel dat hier:

Op dit formulier kunt u ook een vraag stellen.

Vanaf het dwangbevel is de aanslag uit handen gegeven aan deurwaarderskantoor Invoned. Een verzoek om een betalingsregeling kunt u doen bij Invoned via tel. 088-331 5000.

Verhuist u binnen de gemeente?

Dan blijft de aanslag ongewijzigd. De tarieven afvalstoffenheffing en rioolheffing zijn voor ieder adres hetzelfde.

Verhuist u naar een andere gemeente?

Dan krijgt u een ‘correctie aanslag’ over het deel van het jaar dat u niet in Hollands Kroon woont. Vergeet daarom niet uw verhuizing in de nieuwe gemeente door te geven. Voor het variabele deel van afvalstoffenheffing (de ledigingen), ontvangt u dan zo snel mogelijk de aanslag.

Komt u uit een andere gemeente in Hollands Kroon wonen?

Dan krijgt u een aanslag voor de resterende maanden van het jaar.

Onroerende zaakbelasting

Voor de onroerende zaakbelasting geldt dat de situatie op 1 januari bepalend is. Wie op 1 januari eigenaar is krijgt de aanslag onroerende zaakbelasting en moet deze helemaal betalen. Bij verkoop van de woning wordt het bedrag van de onroerende zaakbelasting verrekend met de nieuwe eigenaar. Dit regelt de notaris.

Bij niet-woningen wordt ook onroerende zaakbelasting geheven voor het gebruik. Ook hier geldt dat de situatie op 1 januari bepalend is. Wie op 1 januari gebruiker is krijgt de aanslag en moet deze helemaal betalen.

U moet het openstaande bedrag in twee termijnen betalen. Op de voorkant van uw aanslagbiljet staan de vervaldagen. Bij de betaling moet u het betalingskenmerk (16 cijfers) vermelden. Wij vragen u het IBAN nummer te gebruiken: NL 60 BNGH 028.51.52.793 en BIC: BNGHNL2G.

Heeft u een machtiging tot automatische incasso afgegeven? Dan betaalt u het bedrag in acht maandelijkse termijnen. Een automatische incasso kunt u digitaal aanvragen:

Automatisch betalen aanvragen of wijzigen (DigiD)

Wat gebeurt er als ik niet betaal?

Heeft u niet betaald vóór de vervaldatum? Dan sturen wij u een aanmaning. Hieraan zitten kosten verbonden. Hoeveel dit kost hangt af van het te betalen bedrag.

De kosten van de aanmaning zijn:

  • € 9,- bij een te betalen bedrag tot € 454,-;
  • € 19,- bij een te betalen bedrag van € 454,- of meer.

Betaalt u dan nog niet? Dan schakelen we de deurwaarder in. Hiervan zijn de kosten minimaal € 49,-.

Heeft u zich aangemeld bij overheid.nl? Dan heeft u de aanslag digitaal ontvangen in uw Overheids-box.

Kan ik alsnog kwijtschelding aanvragen?

Ja dat kan, maar dit schort de betaling niet op. Aanmaningskosten worden niet kwijtgescholden. U kunt kwijtschelding digitaal aanvragen.

Kan ik mijn aanslag als nog in termijnen betalen?

Een betalingsregeling is mogelijk voor maximaal vier termijnen. U kunt een betalingsregeling digitaal aanvragen:

Automatisch betalen aanvragen of wijzigen (DigiD)

U kunt kwijtschelding aanvragen voor de aanslag waterschapsbelastingen van het Hoogheemraadschap én de aanslag gemeentelijke belastingen. Dit doet u voor beide aanslagen via de website van het Hoogheemraadschap. U hoeft dus maar bij één instantie kwijtschelding aan te vragen.

 U kunt via de website van het Hoogheemraadschap kwijtschelding aanvragen. U gaat naar Mijn HHNK en logt in met uw DigiD. Ga naar kwijtschelding en volg verder de instructies op uw scherm.

Als u kwijtschelding aanvraagt, geeft u hiermee toestemming aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier om uw gegevens te toetsen bij:

  • de Belastingdienst;
  • de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW);
  • de Basisregistratie Personen (BRP);
  • het Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekering (UWV).

In Hollands Kroon heffen wij geen hondenbelasting.