Recycle-tarief: veelgestelde vragen

Hadden we in 2016 gemiddeld 238 kilo restafval per persoon, in 2020 is dat gedaald naar 170 kilo per persoon. Met het recycletarief was dat in 2022 minder dan 100 kilo restafval per persoon per jaar. Het doel is slechts 30 kilo in 2025.

Sinds 1 januari 2022 is daarom in Hollands Kroon een recycle-tarief op afval. Het recycle-tarief bestaat uit een vast en variabel deel. Dit tarief vervangt het oude, vaste bedrag van de afvalstoffenheffing. Met het nieuwe recycletarief heeft u zelf invloed op de hoogte van het variabele tarief van de afvalstoffenheffing.

Wat zijn de tarieven?

De gemeenteraad heeft voor dit jaar de volgende tarieven vastgesteld:

OmschrijvingTarief
Vast tarief éénpersoonshuishouden€ 219,12
Vast tarief meerpersoonshuishouden€ 303,36
Tarief per lediging 140 liter restafvalcontainer€ 5,25
Tarief per lediging 240 liter restafvalcontainer€ 9,00
Tarief per aanbieding in de ondergrondse container (grote trommel)€ 2,26
Tarief per aanbieding in de ondergrondse container (kleine trommel)€ 1,13
Eenmalige kosten extra restafvalcontainer€ 84,26

Een overzicht van de ledigingen kunt u zien in de HVC-app. U ziet alleen de ledigingen die zijn gedaan nadat u zich bij de HVC-app heeft aangemeld en bent geïdentificeerd. Eerdere ledigingen zijn niet zichtbaar in de HVC-app. Een overzicht van de ledigingen kunt u ook opvragen bij team Belastingen.

Bent u het niet eens met het aantal ledigingen dat op uw jaarlijkse aanslag staat? Neem dan contact op met team Belastingen. U kunt ook eenvoudig bezwaar maken

Ongeveer de helft van alle gemeenten in Nederland heeft een soortgelijk systeem. In die gemeenten wordt afval beter gescheiden en is de afvalstoffenheffing gemiddeld lager. Door het goed scheiden van afval hebben we minder restafval en een betere scheiding van grondstoffen zoals gft en etensresten, plastic en papier. Deze grondstoffen kunnen daardoor weer hergebruikt worden. Als er niets zou veranderen, gaan de kosten voor de afvalstoffenheffing de komende jaren omhoog. Door afval goed te scheiden draagt u bij aan een beter milieu en heeft u met recycle-tarief invloed op de hoogte van uw afvalstoffenheffing. Bent u een goede afvalscheider en heeft u weinig restafval? Dan betaalt u ook minder.

Als u de bak minder vaak aan de weg zet of minder vaak een zak in de ondergrondse restafvalcontainer gooit, bespaart u op de afvalstoffenheffing.

U ontvangt begin van het jaar een aanslag voor het variabele deel in het vorige jaar. Om zelf bij te houden met welk bedrag u rekening moet houden is er de nieuwe HVC app.

In 2022 is gebleken dat het aantal gevallen van dumping niet is toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Wanneer het nodig is zetten wij handhaving in. Zij proberen dan te ontdekken waar het afval vandaan komt en de veroorzakers worden daarop aangesproken. Er zijn ook mogelijkheden om boetes uit te delen.

U kunt uw restafvalbak het beste pas aan de weg zetten als deze helemaal vol zit. Zo is er voor buurtgenoten geen ruimte om er iets bij in te gooien. Daarnaast wordt het variabele tarief bepaald door het aantal keer dat je de restafvalbak aan de weg zet en de grootte van de container (240 liter of 140 liter). Er wordt niet gekeken naar het gewicht van het restafval in uw bak.

Dit is niet te voorkomen, maar de restafvalbakken die als vermist zijn opgegeven worden direct geblokkeerd. De geblokkeerde bak wordt niet meer geleegd en blijft vol aan de weg staan. Is je bak dus weg of gestolen? Geef dit dan direct door aan de klantenservice van HVC. Kijk op de website van HVC voor de mogelijkheden.

De gechipte restafvalbakken zijn niet afsluitbaar en hebben geen slot.

Nee, het variabele tarief bepalen we bij laagbouw door het aantal keer dat je de restafvalbak aan de weg zet. Ook maakt de grootte van de bak verschil. Bijna iedereen heeft standaard een 240 liter container maar mag ook kiezen voor een kleinere container. De tarieven voor een 140 en 240 liter restcontainer staan in verhouding tot elkaar. De lediging van een 140 liter is dus goedkoper dan die van een 240 liter container. Qua aangeboden volume per jaar maakt het financieel gezien niet uit of je voor een 140 of 240 liter kiest. Bewoners die gebruik maken van een ondergrondse restafvalcontainer (vaak hoogbouw) betalen een tarief per keer dat restafval aan de ondergrondse container wordt aangeboden. Ook hier wordt het afval niet gewogen.

De kosten voor de techniek van het wegen zijn in aankoop en onderhoud erg hoog. Zeker bij de ondergrondse containers. Ook hebben de containers met een weegsysteem vaker storing. Het nadeel van het afrekenen op gewicht is dat u meer betaalt wanneer iemand anders extra afval in uw bak gooit. Bij betaling per leging is dit niet het geval.

Bij de afvalinzameling verwerken Huisvuil Centrale (HVC) en de gemeente persoonsgegevens. De afvalbak is verbonden aan uw woonadres. Deze afvalbak heeft een chip. De chip registreert het aantal keer dat de bak wordt aangeboden om geleegd te worden. Ook slaat deze de dag en het tijdstip op waarop dit gebeurt. De verwerking van deze gegevens gebeurt volgens de regels van de privacyregelgeving. Wij als gemeente zijn verantwoordelijk voor de naleving van de privacyregels. HVC als afvalinzamelaar houdt zich aan de afspraken die wij met hen hebben gemaakt over hoe zij vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. Op de website van HVC vindt u hun uitgebreide privacyverklaring.

Daar valt inderdaad nog veel te verbeteren. Er zijn veel ontwikkelingen bij producenten. Zo is er sinds 1 juli 2021 statiegeld op plastic petflesjes en sinds 1 april 2023 op blikjes. Als het kan verbeteren producenten verpakkingen zodat deze opnieuw gebruikt kunnen worden. Ook is er al het verbod op gratis plastic tasjes. Plastic voor eenmalige consumptie onderweg, afhalen of bezorgen is verboden vanaf 1 juli 2023 en per 1 januari 2024 ook voor consumptie ter plaatse. (evenementen zoals kermis, koningsdag of open festivals).

We zijn erg blij met de vrijwilligers die zwerfafval opruimen in de gemeente. We willen deze vrijwilligers in de toekomst ook blijven ondersteunen. Als u zwerfafval heeft opgeruimd kunt u een Fixi melding maken, dan wordt het zwerfval bij u thuis opgehaald.

Het aantal keren dat het restafval wordt opgehaald verandert op dit moment niet. Eenmaal per vier weken ofwel dertien keer per jaar.

Bij ondergrondse containers betaalt u sinds 1 januari 2022 ook per keer dat u afval aanbiedt. Zie de tabel met tarieven voor het tarief dat voor u geldt. Er zijn ondergrondse en bovengrondse containers met een grote trommel en er zijn verzamelcontainers met een kleine trommel. Bekijk hier de informatiefolder over ondergrondse restafvalcontainers. Deze folder is in februari 2023 huis aan huis verspreid bij inwoners van Hollands Kroon die gebruik maken van een ondergrondse container.

Voor aantoonbaar medisch afval als incontinentieluiers, infusen of sondevoeding wordt per jaar gecompenseerd bij gebruik van een extra 240 liter container. Dit geldt ook voor gebruikers van een ondergrondse restcontainer met medisch afval of een fysieke beperking. Bij gebruik van één restcontainer is de compensatie afhankelijk van de grootte van de container en het aantal personen in het huishouden. Inwoners die van de compensatie gebruik willen maken, kunnen een belafspraak met ons maken. Om de situatie in te kunnen schatten, spreken we u eerst graag telefonisch. Voor deze vergoeding ontvangt u in 2023 een aparte beschikking.

In 2015 heeft de landelijke overheid een verbrandingsbelasting voor het verbranden van restafval ingevoerd. In de jaren daarna is deze belasting verder verhoogd en momenteel betaalt elke gemeente in Nederland € 39,23 extra voor het verbranden van 1.000 kilo restafval. Deze verbrandingsbelasting komt nog boven op de kosten voor het verbranden van restafval. De verwachting is dat het bedrag de komende jaren steeds verder stijgt. Dit betekent dat wanneer we de hoeveelheid restafval niet verminderen, de afvalstoffenheffing ook verder stijgt.