Aanvragen extra container afval

U heeft standaard een grote grijze afvalbak voor het restafval, een groene bak voor het gft-afval, een grote grijze bak met oranje deksel voor plastic, blik en drankenkartons.

Het kan voorkomen dat u niet uitkomt met uw restafval (grijze) container. In dat geval kunt u één extra restafvalcontainer aanvragen. Hier zijn geen voorwaarden maar wel eenmalig kosten aan verbonden.

Kosten voor extra grijze container

Een extra restafval container kost eenmalig € 84,26. Vervolgens betaalt u het vastgestelde tarief per keer dat de container wordt geleegd. Dat is € 5,25 voor een 140 liter container of € 9,00 voor een 240 liter container.

Vergoeding voor medisch afval

Voor aantoonbaar medisch afval als incontinentiematerialen, infusen of sondevoeding wordt € 78,- per jaar gecompenseerd bij gebruik van een extra 240 liter container. Dit bedrag geldt ook voor gebruikers van een ondergrondse restcontainer met medisch afval of een fysieke beperking. Bij gebruik van één restcontainer is de compensatie afhankelijk van de grootte van de container en het aantal personen in het huishouden.

Inwoners die van de compensatie gebruik willen maken, kunnen een belafspraak met ons maken. Om de situatie in te kunnen schatten, spreken we u eerst graag telefonisch.

Een extra container voor uw gft en etensresten en plastic, blik en drinkpakken

Een extra container voor uw gft en etensresten (groene deksel) en plastic, blik en drinkpakken (oranje deksel) is gratis en vraagt u aan bij HVC: tel. 0800 – 0700.

Container omruilen voor een ander maat?

Wilt u uw container omruilen voor een andere maat? Neem dan contact op met HVC: tel. 0800 – 0700.

Aanvragen

Bovenaan deze pagina staat een knop naar het aanvraagformulier voor een extra restafvalcontainer. Bij de aanvraag betaalt u gelijk met iDeal. Na betaling geven wij HVC opdracht om de extra restcontainer te leveren. Dit kan enige tijd duren.