Telefoonnummers

U bereikt ons van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

Het wijkteam (WMO en jeugd) is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur via telefoonnummer 088 – 321 5000.

Druktemeter

Druktemeter Hollands Kroon telefonie – Hoe roder, hoe meer telefoontjes er gemiddeld binnenkomen.

Aan de telefoon is het druk op maandagochtend en dinsdagochtend. Houd rekening met extra wachttijd. Op woensdag-, donderdag- en vrijdagmiddag is het rustig.

Calamiteiten

Buiten kantoortijden kunt u calamiteiten in de openbare ruimte melden via telefoonnummer 088 – 321 5555. Het gaat hier om spoedgevallen zoals ernstige problemen met de riolering, omgewaaide bomen of chemische dumping.

Crisis jeugd

Voor crisissituaties waarbij jeugdigen zijn betrokken is de crisisdienst van De Jeugd en Gezinsbeschermers 24 uur per dag 7 dagen per week bereikbaar en inzetbaar via 088 – 777 8887.

Crisis volwassenen

Voor grote problemen in de persoonlijke levenssfeer belt u 112 of een huisartsenpost bij u in de buurt:

Meer telefoonnummers in crisissituaties

Kijk hier voor meer telefoonnummers:

  • Crisisdienst Jeugd
  • Crisis volwassenen
  • Meldpunt Acute zorg
  • Crisisdienst GGZ NHN (acute psychische hulp) -> via de huisarts!
  • Veilig Thuis
  • Belbus