Hoe werkt het college?

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente.

College 2024 Hollands Kroon
Van links naar rechts: wethouder Mark Versteeg (PvdA), wethouder Mary van Gent (SHK), wethouder Maarten Versluis, burgemeester Rian van Dam, (D66) wethouder Robert Leever (OHK).

De raad stelt (beleids)kaders. Het college voert het uit. Ook zorgt het college voor de uitvoering van de wetgeving van het Rijk (medebewind).

Elk collegelid heeft zijn eigen taken. Maar besluiten worden door het hele college genomen. Het college legt verantwoording af aan de gemeenteraad. Dit is het algemeen bestuur van de gemeente. Dit gebeurt met verslagen, memo’s en bijeenkomsten.

Burgemeester

De burgemeester wordt benoemd door de Kroon. Dat betekent: bij Koninklijk Besluit op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming van de burgemeester geldt voor een periode van zes jaar. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en voorzitter van het college. De burgemeester heeft een aantal eigen wettelijke taken en bevoegdheden. Hij /zij is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid in de gemeente.

Wethouder

De gemeenteraad benoemt de wethouders. Elke wethouder heeft zijn eigen taken. De hoeveelheid inwoners van een gemeente bepaalt het maximum aantal wethouders. Ook het aantal raadsleden hangt af van van het aantal inwoners. De politieke partijen die het college vormt, maken afspraken over het aantal wethouders en de verdeling van de taken.

Vergaderingen

Het college vergadert één keer in de twee weken (besluitvormend) op dinsdag. De vergaderingen van het college zijn niet openbaar. Deze vergaderingen zijn vaak op locatie. Bedrijven en instellingen kunnen het college uitnodigen. Na de vergadering gaan de wethouders in gesprek met de gastheer/vrouw.

Op de andere dinsdagen laat het college zich door de organisatie informeren over thema’s die belangrijk zijn. En er worden dingen besproken die op de agenda staan.

Besluitenlijsten

De besluitenlijsten worden bekend gemaakt in het overzicht Besluitenlijsten B&W. De besluitenlijsten van 2016 tot en met 2020 staan in de vergaderkalender. Eerdere besluitenlijsten staan bij de B&W vergaderingen in de kalender op de oude websites in het archief.