Coalitieakkoord 2022 – 2026

Voor de bestuursperiode 2022 – 2026 vormen de fracties van Onafhankelijk Hollands Kroon, Senioren Hollands Kroon, GroenLinks, Partij van de Arbeid en D66 een brede coalitie. Van daaruit gaan we, samen met inwoners en maatschappelijk partners, de uitdagingen en opgaven aan die op ons pad komen. Vertrekpunt hiervoor is ons coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan vertrouwen’.