Weet u een plek voor woon- en opvanglocaties? Deel uw tip(s)!

Dit nieuwsbericht is verlopen.
25 april 2024, 16.57

De gemeente is op zoek naar plekken waar woon- en opvanglocaties opgezet kunnen worden. Wij moeten asielzoekers, gevluchte Oekraïners en statushouders opvang of woonruimte bieden. Maar wij dragen ook onze verantwoordelijkheid voor mensen uit onze gemeente of regio die dringend behoefte hebben aan woonruimte. Voor plekken voor al deze vormen van huisvesting kunt u tot en met 12 mei suggesties aan leveren.

Alle suggesties zijn welkom

Wij zijn op zoek naar meerdere locaties. Waar deze aan moeten voldoen kunt u lezen op www.hollandskroon.nl/huisvesting. Hier kunt u ook doorklikken naar denkmee.hollandskroon.nl. Daar kunt u uw suggesties tot en met 12 mei achterlaten. Het is ook mogelijk om een idee voor een plek door te geven via opvang@hollandskroon.nl.

Als de suggestie voldoet aan de voorwaarden, dan nemen wij deze mee in onze selectie. Is het haalbaar om op deze locatie een opvanglocatie te plaatsen? Dan neemt de gemeente deze mee naar het college en de gemeenteraad. Zij nemen uiteindelijk het besluit waar de locaties komen. Alle inwoners horen in juni wat er is gedaan met hun tips en ideeën.

Bouw voor inwoners van Hollands Kroon

Veel inwoners zoeken naar een (andere) woning. Bijvoorbeeld om op zichzelf te gaan wonen, een gezin te stichten, of om juist iets kleiner te wonen. Redenen genoeg, maar helaas woningen tekort. Daarom werken wij samen met woningbouwcorporaties en -ontwikkelaars aan de bouw van permanente woningen in onze gemeente. Dat is een flinke klus. Door plannen, regels, wensen en vergunningen kost dat tijd. Wilt u weten wat de plannen zijn? Deze vindt u op www.hollandskroon.nl/woonvisie.

Verplicht opvang of woonruimte bieden

Door regelgeving zoals de Spreidingswet moeten wij als gemeente asielzoekers, gevluchte Oekraïners en statushouders opvang of woonruimte bieden. Iedere gemeente moet dat doen. Want er is in heel Nederland te weinig opvang- en woonruimte. Ook in Hollands Kroon. De bouw van woningen biedt geen oplossing voor de huisvesting van deze groepen. Ook niet voor lokale spoedzoekers. Daarom zijn wij op zoek naar locaties waar wij tijdelijk huisvesting neer kunnen zetten. De eerste locatie wordt op dit moment gebouwd in Middenmeer.

Tijdelijke opvanglocatie Wieringerwerf

Per 1 juni worden er 100 asielzoekers opgevangen in hotel Wieringermeer. Dit is in principe voor de duur van één jaar. Zodra er een vaste opvanglocatie voor asielzoekers gereed is, verhuizen deze mensen naar die locatie. Dan stopt de tijdelijke opvang in het hotel.

Weet u een plek? Folder die bij u is bezorgd.