Ontzettend natte herfstperiode met (water)overlast

Dit nieuwsbericht is verlopen.
17 november 2023, 11.10

De afgelopen weken is het erg nat. Er valt meer neerslag dan normaal, waardoor het grondwater hoger staat. Hierdoor krijgen wij meer meldingen over wateroverlast.

Meer regenval

In de maand oktober en de eerste week van november is er in onze gemeente gemiddeld al 1/3 van het jaartotaal aan neerslag gevallen. Door klimaatverandering worden de zomers droger, maar het najaar natter. En het einde van deze natte periode lijkt nog niet in zicht.

Bron: Neerslagkaart oktober

Drooghouden van ruimtes onder huis of gebouw

In gebieden waar het grondwater hoog staat, kan er wateroverlast ontstaan. Het water kan dan in kruipruimtes of kelders van huizen en gebouwen komen. Het is belangrijk dat de constructie van deze ruimtes waterdicht is. Dan kan het grondwater daar niet komen. Als huiseigenaar ben je zelf verantwoordelijk voor de grondwaterstand van het perceel en het drooghouden van de ruimtes onder uw huis.

Registratie van wateroverlast

Gemeente Hollands Kroon wil graag weten waar de meeste meldingen van wateroverlast vandaan komen en houdt dit bij. Heeft u wateroverlast? Laat dat ons dan weten! U kunt hiervoor een fiximelding maken. Als een straat toe is een rioolreconstructie of herinrichting, kan de gemeente onderzoeken of het nodig is om een drainageriolering aan te leggen.

Het waterpeil in sloten

Het waterschap is verantwoordelijk voor handhaving van de waterpeilen in het slotenstelsel. De hoogte van deze waterpeilen zijn vastgelegd in regels. Helaas heeft het waterpeil in sloten niet altijd invloed op de grondwaterstand op andere plekken. Dit komt door de ondergrond van de sloten. Een ondergrond van (grof) zand kan het water goed doorlaten. Hierdoor zakt het water naar beneden. Een ondergrond van klei en veen is niet goed waterdoorlatend. Het is normaal dat het grondwater stijgt als het wat meer regent. Maar doordat er nu veel meer regen is gevallen dan normaal, staat het grondwater extreem hoog.

Meer informatie of tips?

Meer informatie of nuttige tips kunt u vinden op de website van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: “Wat kan je zelf doen tegen wateroverlast?”